دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی نهم متوسطه رفتار اتم ها با یکدیگر

دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی نهم متوسطه رفتار اتم ها با یکدیگر

نام کتاب : علوم تجربی نهم متوسطه

درس  : فصل دوم رفتار اتم ها با یکدیگر

تعداد اسلاید: ۱۷ اسلاید 

این پاورپوینت همچون دیگر پاورپوینت های سایت در سطح خود بی نظیر می باشد و با آن می توانید از درس خواندن لذت ببرید.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

جزوه فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲ (اشکرافت)

جزوه فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲ (اشکرافت)

جزوه فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲ (اشکرافت)

 46 صفحه

فرمت jpeg

این جزوات حاصل و چکیده ی بسیاری از کتابهای درسی و کمک درسی و همچنین کلاس های درسی در دانشگاه های برتر کشور می باشد. تمامی مطالب طبقه بندی شده اند و با کمک رنگ های مختلف برای بخاطر سپردن هرچه بهتر از هم جدا شده اند.

علاوه بر حل مثال های کاربردی برای درک هرچه بهتر مفهوم و ارئه شکل ها و نمودار های متنوع.

با وجود حجم کم جزوات در مقایسه با کتاب های  درسی و کمک درسی، به جرات میتوان گفت به تمامی نکات اشاره شده است و با خواندن آن می توانید در مدت زمان کمی، حجم بسیاری از مطالب را پوشش دهید و حتی میتوان گفت از بسیاری از کتب کمک درسی کامل تر است زیرا نکات پنهان و مفهومی بسیاری که در کلاس های درسی دانشگاه ارائه می شود، به آن اضافه شده است.

مناسب برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک و همچنین علاقمندان به علم فیزیک

 

مباحث جزوه :

 

فصل ۱۴ اشکرافت :

اندازه گیری سطح فرمی و اهمیت آن

آزمایش دوهاس ون آلفن

فلزات نادر

دیدگاه تقریب الکترون آزاد

محاسبه آستانه جذب

فلزات ۲ و ۳ و  و ۴ و ۵ ظرفیتی

فلزات واسطه

 

فصل ۱۶ اشکرافت :

آنسوی تقریب زمان واهلش

مدل درود و نیمه کلاسیکی و اصلاح آنها

بررسی احتمال پراکنگی و زمان واهلش

تغییر تابع توزیع

معادله بولتزمن

قانون ویدمان فرانتس

قانون ماتیسن و اصلاح آن

پراکندگی در مواد همسانگرد

 

فصل ۱۷ اشکرافت :

آن سوی تقریب الکترون مستقل

تقریب هارتری

تقریب هارتری فوک

تقریب اسلیتر

پیامد های در نظر گرفتن برهم کنش الکترونها

محاسبه تابع دی الکتریک

نظریه مایع فرمی لاندو

فرض  های لاندو

نظریه شبه ذرات لاندو

 

فصل ۱۸ اشکرافت :

آثار سطح

بررسی پتانسیل سلول ها

آزمایش گسیل ترمویونیک

مطالع ساختار سطح

اثبات وجود شبکه حقیقی

 

فصل ۲۲ اشکرافت :

ساختار یون ها

شبکه دینامیک

تقریب بی دررو

قانون دولانگ پتی

مد های نرمال

شبکه ۳ بعدی

 

فصل ۲۳ اشکرافت :

بلور هارمونیک

مدل دبای

مدل انیشتین

گرمای ویژه سهم الکترونها

حالات ارتعاشی

 

فصل ۲۴ اشکرافت :

اندازه گیری روابط پاشندگی فنون

اصول روش پرتو نگاری

پراکندگی نوترون

پراکندگی فنون

پرتو نگاری الکترومغناطیسی

 

فصل ۲۵ اشکرافت :

آثار غیر هارمونیک در جامدات بلوری

بلور هارمونیک و پیامد های منفی

فرض های هارمونیک

جنبه های کلی نظریات غیر هارمونیک

معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

پاراکتر گرونسن

سهم الکترون ها در گرمای ویژه

رسانایی گرمایی

تاثر آثار غیرهارمونیک

فرضیات مدل درود به شکل جدید

حد دمای بالا و پایین

صوت ثانویه

 

فصل ۲۶ اشکرافت :

فنون ها در فلزات

نظریه مقدماتی روابط پاشندگی فلزات

اضلاح روابط پاشندگی

تابع دی الکتریک

پیامد های استتار

نقش فنون ها

پدیده فتون دراگ

مقاومت الکتریکی

 

فصا ۲۸ اشکرافت :

نیمرسانای همگن

تفکیک عایق و فلز

فروریزش الکتریکی

فتورسانایی

انواع گاف

ساختار نواری نیمرسانا

تشدید سیکلوترونی

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی

حل وشرح فارسی مسائل فیزیک هالیدی (سه جلد) حل المسائل کامل فارسی هالیدی

راهنما وحل المسائل کاملأ فارسی

فیزیک هالیدی

 

براساس ویرایش متن جدید وآخرین متن فیزیک هالیدی

جلد اول مکانیک

جلد دوم الکتریسیته ومغناطیس

جلدسوم نوروشاره ها

حل فارسی وتشریح فارسی کل مسائل فیزیک هالیدی به انضمام هرآنچه ضمیمه  کتاب شده است

دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین

مبانی فیزیک باعنوان کلی فیزیک هالیدی نوشته ی دیوید هالیدی رابرت رزنیک کنت اس کرین کتاب جامع وکامل مفاهیم اصلی فیزیک شامل مکانیک الکتریسیته ومغناطیس وشاره ها گرما ونور ومباحث ضمیمه شده دیگراست که درهرجلد به فصل های منفک شده ای تقسیم شده که حول یک مفهوم مثل مکانیک بحث می کند نوشته شده درمورد جلد اول خودش شامل کلیه مفاهیم مکانیک ازجمله حرکت دریک بعد دوسه بعد نیرو جرم وانرژی وکلیه مباحث مربوط پرداخته شده جلددوم با عنوان الکتریسیته ومغناطیس نیز شامل بخش ها وفصول بارالکتریکی میدان الکتریکی دوقطبی ها سه وچهارقطبی ها نیروهای الکتریکی نیروهای مغناطیسی ودیگرمطالب مرتبط وجلد سوم تحت نام کلی شاره ها شامل فصول گرما سیالات انرژی وانواع جریان انتقال انرژی شاره ها ودیگرمطالب مرتبط است جامعیت این کتاب باعث شده نه تنها درایران بلکه دربیشترکشورها ودانشگاههای معتبرجهان سالهااین کتاب به عنوان مرجع ومنبع درسی دررشته ی فیزیک ورشته های مرتبط  معرفی شود که البته به همین دلیل ویرایش می شود وارزشمندترمی گردداین کتاب به جزمسائل حل شده ای که درخود دارد درهرسه جلد مسائل حل نشده ی پایان هرفصلی داردکه دانشجو باید خودش آنها را حل کند البته حل المسائل انگلیسی وهمراه با شرح حل مسائل به زبان انگلیسی موجود است اما حل کاملأفارسی این کتاب حجیم وپرمسئله کمترموردتوجه بوده است

محصولی که دراینجا تقدیم می شود حل کاملأ فارسی کلیه ی مسائل حل نشده ی پایان فصول هرسه جلد فیزیک هالیدی است قابل ذکراست که این شرح حل وراهنما وحل المسائل  به زبان فارسی کامل است یعنی حتی درعددنویسی نیز ازروش عددنویسی فارسی بهره گرفته شده است به عبارتی یک راهنما وروش حل وحل المسائل همراه با شرح وحل فارسی تک تک مسئله ها ی پایان هرفصل است واین ویژگی شرح وتوضیح فارسی حل هرمسئله شامل کل مسائل هرسه جلد می شود  محصولی کاملأ فارسی بدون حتی عددنویسی انگلیسی یا هرزبان دیگری که کلیه وتک تک مسائل  حل نشده ی پایان هرفصل هرجلد را فارسی شرح می دهدفارسی حل می کندوفارسی روش حل را بیان داشته وراهنمایی می کند حل تمامی مسائل پایان فصول مکانیک علاوه برآنکه درون فایل مربوط به حل المسائل کاملأفارسی فیزیک هالیدی قرارداده شده اما  فقط بخش مکانیک درچهارده فایل به صورت جدا گانه نیزبه عبارتی این فایل های جداگانه هم درحل المسائل کامل فارسی که با حروف انگلیسی ودرانتهای نام فایل که اولین فایل همین حل المسائل کل وفارسی کامل است باANDISHE AFRA که نام قبلی همین فروشگاه اینترنتی جمهوراست  برای دریافت قرارداده شده یعنی فقط بخش مکانیک ونیزبرخی دیگرازفصول غیرازکل حل المسائل بصورت جداگانه نیزبرای دریافت قرارداده شده است درحالیکه این فایل ها همراه سایرفایل های حل المسائل کامل فارسی دراصل فایل ۱۰۴۲ صفحه ای نیزقراردارد این محصول به دلیل حذف فصولی که  جنبه مطالعه آزاد دارند شاید ناهماهنگی هایی در نام فصول داشته باشد اما آنچه اهمیت دارد این است که حل فارسی کامل کل جلد اول وجلد دوم وجلد سوم را که لازم برای دانشجویان است را شامل می شود

این محصول شامل حل فارسی کلیه مسائل پایان هرفصل جلد اول ودوم وسوم هالیدی با شرح فارسی حل وتوضیح فارسی روش حل مسائل زیاد این سه جلد به نام فیزیک هالیدی۱۰۴۲ صفحه کاملأ فارسی ازکل فصل های هرسه جلد درقالب ۱۸ فایل اصلی pdf  که دریک فایل zip قرارداده شده است بوده وتقدیم می شود برای مشخص شدن کل حل المسائل فارسی ازکل ۴۵فصل هرسه جلد نام فایل با حروف انگلیسی که اولین فایل برای دریافت است ودرآخرفایل باANDISHE AFRA مشخص شده که نام قبلی این فروشگاه اینترنتی است وهمان حل المسائل کامل فارسی ۱۰۴۲صفحه ای است امابرای رفاه حال دانشجویان محترم که بیشترین متفاضیان این نوع محصول هستندفصول مختلف جلد اول ونیزفصولی ازجلدهای دوم وسوم بصورت مجزا وبا مشخص نمودن فصل مربوط نشانه گذاری شده ونیز قیمت محصول متناسب با زحمتی که بابت حل وشرح وراهنمایی وتوضیح وحتی حل بصورت عددنویسی فارسی کشیده شده مناسب انتخاب شده است همچنین چون فولدرشامل ۱۸فایل حجیم است بخش مکانیک درفایلی مجزا ارایه شده است اگردرفایلی اسمایی مشابه وجود دارد تکرار یک فایل نیست بلکه ادامه وقسمت دوم حل مسائل یک فصل خاص مثلأ الکتریسیته ومغناطیس یا مکانیک ویا شاره ها است این محصول حل المسائل تمام فارسی هرسه جلد مکانیک هالیدی الکتریسیته ومغناطیس هالیدی جلد دوم وشاره ها جلد سوم فیزیک هالیدی است

 

التماس دعا

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

جزوه شیمی معدنی ۱ پروفسور مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف

جزوه شیمی معدنی ۱ پروفسور مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف

این جزوه به صورت دست نویس است.

این جزوه شیمی معدنی ۱ پروفسور مجتبی باقرزاده دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به صورت فوق العاده کامل به ارائه مطالب مطرح در این واحد درسی پرداخته است.

این جزوه در ۱۰۸ صفحه به صورت کاملا رسا و خوش خط نوشته شده و با کیفیت عالی اسکن شده و امیدواریم در جهت کمک به شما عزیزان مورد استفاده قرار بگیرد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

ترجمه فارسی کتاب مکانیک کلاسیک گلداشتاین+حل تمرین

ترجمه فارسی کتاب مکانیک کلاسیک گلداشتاین+حل تمرین

ترجمه فارسی و روان کتاب مکانیک کلاسیک گلداشتاین به همراه کتاب اصلی 

و حل تمرین

ترجمه فصل های ۱ ، ۲، ۳، ۴، ۵ و۸ در فرمت pdf

حل تمرین کتاب به زبان انگلیسی در فرمت pdf

+

کتاب اصلی در فرمت djvu

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

مکانیک تحلیلی فولز فارسی به همراه حل المسائل

مکانیک تحلیلی فولز فارسی به همراه حل المسائل

مکانیک تحلیلی همانگونه که از نامش بر می‌آید ، شاخه‌ای از علم گسترده فیزیک است که به تجزیه و تحلیل حرکت سیستم‌های مختلف می‌پردازد‌.

 

 

 

در این مجموعه منابعی از درس مکانیک تحلیلی آورده شده است که شامل پی دی اف موارد زیر می باشد:

۱- کتاب مکانیک تحلیلی فولز(Fowles) ویرایش هفتم به زبان انگلیسی

۲- حل المسائل کتاب مکانیک تحلیلی فولز ویرایش هفتم به زبان انگلیسی

۳- ترجمه کتاب مکانیک تحلیلی فولز به زبان فارسی در ۷۱۵صفحه

۴-حل المسائل فصل های ۷ الی ۱۱ کتاب مکانیک تحلیلی فولز به زبان فارسی

لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است. 

 

حل المسائل مکانیک تحلیلی فولز, مکانیک تحلیلی فولز به زبان فارسی, حل المسایل مکانیک تحلیلی, دانلود کتاب مکانیک تحلیلی فارسی, دانلود حل المسائل مکانیک تحلیلی

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

حل المسائل مکانیک کوانتومی گریفیث فارسی

حل المسائل مکانیک کوانتومی گریفیث فارسی

مکانیک کوانتومی شاخه‌ای بنیادی از فیزیک نظری است که با پدیده‌های فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سروکار دارد.

بنیادی‌ترین تفاوت مکانیک کوانتومی با مکانیک کلاسیک در این است که مکانیک کوانتومی توصیفی سازگار با آزمایش‌ها از ذرات در اندازه‌های اتمی و زیراتمی در اختیار می‌دهد، در حالی که مکانیک کلاسیک در قلمرو میکروسکوپی به نتایج نادرست می‌انجامد.

در این مجموعه، منابعی از درس مکانیک کوانتومی آورده شده که شامل پی دی اف موارد زیر است:

۱-کتاب آشنایی با مکانیک کوانتومی گریفیث ویرایش دوم به زبان فارسی

۲-کتاب آشنایی با مکانیک کوانتومی گریفیث ویرایش دوم به زبان انگلیسی

۳-حل المسائل مکانیک کوانتومی گریفیث ویرایش دوم به زبان انگلیسی

لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است. 

حل المسائل گریفیس, حل المسائل مکانیک کوانتومی گریفیث, حل المسائل مکانیک کوانتومی Griffiths, کتاب فارسی مکانیک کوانتومی گریفیث

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن فارسی به همراه حل المسائل فارسی

کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن فارسی به همراه حل المسائل فارسی

کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن کتاب مناسبی جهت مرجع دروس اصلی کارشناسی رشته هایی مانند فیزیک، مهندسی اپتیک و لیزر و… است. در این جا مجموعه ی روش های ریاضی در فیزیک به طور کامل و جامع آورده شده و شامل موارد زیر است:

 

 

 

۱- کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن جلد ۱ به زبان فارسی در ۶۲۶ صفحه

۲-کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن جلد ۲ به زبان فارسی در ۷۳۴ صفحه

۳- حل المسائل کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن به زبان فارسی در ۲۳۴ صفحه

۴- کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن ویرایش۷ به زبان انگلیسی با کیفیت بالا در ۱۲۰۶ صفحه

۵- حل المسائل کتاب روش های ریاضی در فیزیک آرفکن ویرایش ۷ به زبان انگلیسی با کیفیت بالا در ۵۲۴ صفحه

لطفا هنگام خرید ایمیل معتبر وارد نمایید. پیگیری سفارش یا پشتیبانی این محصول از طریق ایمیلی که هنگام خرید وارد کردید، قابل انجام است. 

حل المسائل آرفکن, حل المسائل آرفکن فارسی, کتاب آرفکن فارسی, حل المسائل روش های ریاضی در فیزیک آرفکن, حل المسائل ویرایش ۷ آرفکن, کتاب آرفکن ویرایش ۷ روش های ریاضی در فیزیک هریس, ریاضی فیزیک هریس

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

کارآموزی شبکه کامپیوتری

کارآموزی شبکه کامپیوتری

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

 (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 55

 

 

قسمتی از متن فایل دانلودی:

 

معرفی شبکه کامپیوتری و اجزاء و مدلهای شبکه

بطور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری ، ابتدا باید خواسته ها شناسایی وتحلیل شوند، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم واین شبکه باید چه سرویس ها وخدماتی را ارائه نماید؛ برای تامین سرویس ها وخدمات مورد نظر اکثریت کاربران ، چه اقداماتی باید انجام داد ؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه ، سرعت شبکه واز همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه ، هریک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه ، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی آن نیز ارائه شود تا  در تصمیم گیری بهتر یاری کند.

تاريخچه پيدايش شبكه
در سال ۱۹۵۷ نخستين ماهواره يعني اسپوتنيك توسط اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا پرتاب شد . در همين دوران رقابت سختي از نظر تسليحاتي بين دو ابر قدرت آن زمان جريان داشت و دنيا در دوران جنگ سرد به‌سر مي برد. وزارت دفاع آمريكا ‌‌ ‌در واكنش به اين اقدام رقيب نظامي خود ،آژانس پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته يا آرپا‌‌‌‌(ARPA) را تأسيس كرد.

يكي از پروژه هاي مهم اين آژانس تأمين ارتباطات در زمان جنگ جهاني احتمالي تعريف شده بود. در همين سال‌ها در مراكز تحقيقاتي غيرنظامي كه  در امتداد دانشگاه‌ها بودند، تلاش براي اتصال كامپيوترها به يكديگر در جريان بود .در آن زمان كامپيوترها‌‌ي ‌Mainframe از طريق ترمينال‌ها به كاربران سرويس مي‌دادند.
 
در اثر اهميت يافتن اين موضوع آژانس آرپا‌‌ ‌‌(ARPA) منابع مالي پروژه اتصال دو كامپيوتر از راه دور به يكديگر را در دانشگاه‌‌ ‌MIT بر عهده گرفت . در اواخر سال ۱۹۶۰ اولين شبكه كامپيوتري بين چهار كامپيوتر كه دو تاي آنها در ‌‌MIT،  يكي  در دانشگاه كاليفرنيا و ديگري در مركز تحقيقاتي استنفورد قرار داشتند، راه‌اندازي شد. اين شبكه آرپانت‌‌
 ‌‌(ARPAnet) نامگذاري شد . در سال ۱۹۶۵ نخستين ارتباط راه دور بين دانشگاه ‌MIT و يك مركز ديگر نيز بر قرار گرديد .

در سال ۱۹۷۰ شركت معتبر زيراكس، يك مركز تحقيقاتي در پالوآلتو تأسيس كرد. اين مركز در طول سال‌ها مهمترين فناوري‌هاي مرتبط با كامپيوتر را معرفي كرده است و از اين نظر به يك مركز تحقيقاتي افسانه اي بدل گشته است. اين مركز تحقيقاتي كه پارك ‌‌‌(PARC‌) نيز ناميده مي شود، به تحقيقات در زمينه شبكه‌هاي كامپيوتري پيوست. تا اين سال‌ها شبكه آرپانت‌‌ به امور نظامي اختصاص داشت، اما در سال ۱۹۷۲ به عموم معرفي شد. در اين سال شبكه آرپانت  مراكز كامپيوتري بسياري از دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي را به هم متصل كرده بود.  در سال ۱۹۷۲ نخستين نامه الكترونيكي از طريق شبكه منتقل گرديد.

در اين سال‌ها حركتي غيرانتفاعي به‌نام‌‌ ‌MERIT كه چندين دانشگاه بنيان‌گذار آن بوده‌اند، مشغول توسعه روش‌هاي اتصال كاربران ترمينال‌ها به كامپيوتر مركزي يا ميزبان بود. مهندسان پروژه ‌‌‌MERIT در تلاش براي ايجاد ارتباط بين كامپيوترها، مجبور شدند تجهيزات لازم را خود طراحي كنند. آنان با طراحي تجهيزات واسطه براي
 ميني‌كامپيوتر ‌‌‌DECPDP-11 نخستين بستر اصلي يا‌‌ ‌Backbone شبكه‌هاي كامپيوتري را ساختند. تا سال‌ها نمونه‌هاي اصلاح شده اين كامپيوتر با نام ‌PCP يا‌ ‌Primary Communications Processor نقش ميزبان را در شبكه‌ها ايفا مي كرد.

نخستين شبكه از اين نوع كه چندين ايالت را به هم متصل مي كرد‌‌ ‌Michnet نام داشت.

در سال ۱۹۷۳ موضوع رساله دكتراي آقاي باب مت‌كالف‌‌ ‌‌(Bob Metcalfe) درباره مفهوم اترنت در مركز پارك مورد آزمايش قرار گرفت. با تثبيت اترنت تعداد شبكه هاي كامپيوتري رو افزايش گذاشت .

روش اتصال كاربران به كامپيوتر ميزبان در آن زمان به اين صورت بود  كه يك نرم افزار خاص بر روي كامپيوتر مركزي اجرا مي‌شد و ارتباط كاربران را برقرار مي كرد. اما در سال ۱۹۷۶ نرم‌افزار جديدي به‌نام ‌‌Hermes عرضه شد كه براي نخستين بار به كاربران اجازه مي‌داد تا از طريق يك ترمينال به‌صورت تعاملي مستقيماً  به سيستم‌ ‌MERIT متصل شوند. اين،  نخستين باري بود كه كاربران مي‌توانستند در هنگام برقراري ارتباط از خود بپرسند: <كدام ميزبان؟>
از وقايع مهم تاريخچه شبكه‌هاي كامپيوتري ،  ابداع روش سوئيچينگ بسته‌اي يا ‌‌‌Packet Switching است.

و…

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی

پاورپوینت طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی

دانـلـود پاورپوینت طرح توجیهی بـا عـنـوان، مکانیزاسیون کشاورزی

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب  :
خلاصه طرح       
مقدمه   
سرمایه گذاری ثابت طرح    
زمین محل اجرای طرح    
محوطه سازی   
ساختمانها    
تأسیسات و تجهیزات   
ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی   
وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه   
هزینه های قبل از بهره برداری    
تجهیزات اداری و کارگاهی    
هزینه های ثابت طرح    
هزینه های جاری طرح    
مواد اولیه و بسته بندی   
حقوق و دستمزد پرسنل غیر دولتی   
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی   
هزینه سوخت و انرژی   
استهلاک و تعمیر و نگهداری   
جدول هزینه های جاری طرح   
جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید    
سرمایه در گردش    
جدول سرمایه گذاری   
جدول فروش    
قیمت تمام شده هر واحد تولید    
قیمت فروش کالا   
محاسبه نقطه سر به سر    
میزان فروش در نقطه سر به سر   
سود ناویژه    
محاسبه سود ویژه    
سود عملیاتی   
نرخ بازدهی سرمایه    
دوره بازگشت سرمایه   
ارزش افزوده ناخالص   

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت

  تعداد اسلایدها : ۳۲
 

موارد کاربرد این طرح کارآفرینی عبارتند از :

 مرجع مفید جهت جمع آوری اطلاعات اولیه در راستای راه اندازی کسب و کار جدید    

 دریافت وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری

مناسب جهت ارائه پروژه درس کارآفرینی برای کلیه رشته ها در تمام مقاطع تحصیلی

ارائه طرح به منظور استفاده از تسهیلات بنگاه های زود بازده

 ایجاد اشتغال زایی، کسب و کار مناسب با درآمد بالا و کارآفرینی

 گرفتن مجوز های لازم از سازمان های دولتی و وزارت تعاون

 دریافت وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق های مالی اعتباری

–  این طرح توجیهی همراه با جداول و همچنین کلیه محاسبات مربوطه، طبق جدیدترین تغییرات در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

این پاورپوینت کاملا استاندارد بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی رعایت شده است.

جهت دانـلـود این طرح توجیهی به انتهای صفحه مراجعه کنید.

کـلمـات کـلـیـدی : پاورپوینت طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی, دانلود پاورپوینت طرح توجیهی مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت طرح توجیهی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, دانلود طرح توجیهی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, دانلود پاورپوینت طرح کار آفرینی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت کارفرینی مکانیزاسیون کشاورزی, طرح اشتغال زایی مکانیزاسیون کشاورزی, کار آفرینی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی, امکان سنجی مکانیزاسیون کشاورزی, طرح کسب و کار مکانیزاسیون کشاورزی, طرح تجاری مکانیزاسیون کشاورزی, طرح تجاری در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت اشتغال زایی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی, طرح کار آفرینی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, بروزترین , جدیدترین , آخرین ,۹۷,دانلود طرح توجیهی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی,  Business مکانیزاسیون کشاورزی,BP , مطالعه امکان سنجی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی, دانلود کسب طرح کسب کار در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی, مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت طرح توجیهی , راه اندازی مکانیزاسیون کشاورزی, چگونه شغل مکانیزاسیون کشاورزیرا راه اندازی کنم , ایجاد شغل مکانیزاسیون کشاورزی, ایجاد کسب و کار در مورد مکانیزاسیون کشاورزی, آشنایی با شغل مکانیزاسیون کشاورزی, آشنایی با کسب و کار مکانیزاسیون کشاورزی, چگونه در زمینه مکانیزاسیون کشاورزیاشتغال زایی کنم , اشتغال زایی در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت مطالعه امکان سنجی مکانیزاسیون کشاورزی, پاورپوینت امکان سنجی در مورد مکانیزاسیون کشاورزی

آرشیو جامع طرح توجیهی

   

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»