دانلود پاورپوینت روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما

دانلود پاورپوینت روش هاي نگهداري مواد غذايي به وسيله سرما

الف ) از بين بردن فلور ميکروبي موجود در مواد غذائي به طور کامل
 ( استريليزاسيون) و يا از بين بردن ميکروارگانيسم هاي پاتوژن و خطرناک يا
به عبارتي ديگر نابود کردن بخشي از فلوئور ميکروبي ( پاستوريزاسيون) .

 

 

ب) جلوگيري از تکثير ميکروارگانيسم ها به طور مداوم و يا در زماني معين    و نگهداري شيميايي. )  aw ( استفاده از سرما ، تغييرات در

بشر از ابتداي خلقت به موازات تلاش براي  معاش روزانه هميشه در فکر ذخيره و نگهداري مواد غذايي هم بوده است.

ممانعت از بروز فساد توسط از بين بردن عوامل خارجي و داخلي و يا به تعويق انداختن رشد آنها مي باشد. نگهداري مواد غذايي  اغلب با آماده کردن آنها توأم است.


درجه حرارت يکي از مهمترين  عوامل خارجي تعيين کننده رشد ميکروبي مي باشد که در مورد فلور ميکروبي مواد غذايي بسيار وسيع الطيف است.
بين ( ۱۵- ) تا ( ۸۰ +)

 

در برودت هاي پايين تر تکثير کاملاً متوقف شده و در حرارتهاي بالاتر ميکروارگانيسم ها ديگر قادر به زنده ماندن نخواهند بود. در هر دو مورد واکنشهاي متابوليک ميکروبها که موجب فساد مواد غذايي مي گردند متوقف شده و از آنجا که واکنشهاي آنزيماتيک غير ميکروبي نيز در همين فاصله حرارتي انجام ميگيرد در نتيجه اعمال روشهاي حرارتي در اکثر مواد غذائي موجب طولاني شدن زمان نگهداري آنها مي گردد.

بايد هميشه در نظر داشت که سرماي بالاي صفر ( سرد کردن يا خنک کردن) و سرماي زير صفر ( انجماد) و اثرات آنها روي مواد غذايي متفاوت مي باشد.

 

 حرارت مينيمم جهت تکثير براي هر سوش ميکروبي ميزان خاصي داشته و ضمناٌ بستگي به شرايط محيطي نيز دارد. حتي در درجات زير صفر نيز بعضي از
 ميکرو ارگانيسم هاي بيماريزا و مولد فساد قادر به تکثير مي باشند

 

فعاليتهاي آنزيمي که منجر به فساد مي گردند در برودت ۰(۱۸ – ) به توقف نزديک مي شوند.

مي تواند حداقل درجه حرارت جهت رشد ميکروبي را به مقدار قابل توجهي
 بالا ببرد.

 

ميکروارگانيسم هاي مختلف معمولاً هنگام رشد روي مواد غذايي داراي حرارت  مينيمم بيشتري جهت تکثير خود مي باشند.زيرا شرايط ايده آل و مطلوبي که در آزمايشگاه ها جهت تست ميکروبي انجام مي شود ، به ندرت در مواد غذايي موجود مي باشد. اگرچه سرما و برودت هاي پايين از تکثير ميکرو ارگانيسم ها جلوگيري مي نمايند ولي در برخي از ميکروارگانيسم ها موجب فعال کردن ترشحات آنزيمي ميگردد.

 

پسودوموناس ترجيحاً در حرارت هاي پايين تر از حرارت مينيمم جهت تکثير آنزيم هاي ليپازوپروتئيناز را ترشح مي نمايد. اين خود دليلي است براي مواردي که با وجود تعداد کم ( زير استاندارد ) ميکرو ارگانيسم هاي مولد فساد که در حين آزمايشهاي ميکروبي از يک ماده غذايي بدست آمده است ، علائم فساد در آن ماده غذايي مشاهده مي گردد.

 

 

 

 

 

 

فایل پاورپوینت ۳۵

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت روبات هاي هوشمند خودکار

دانلود پاورپوینت روبات هاي هوشمند خودکار

موسسه بين المللي استاندارد روبات را بصورت زير تعريف کرده است:

روبات وسيله اي است که

 بصورت خودکار کنترل شود،
 قابل برنامه ريزي مجدد باشد،
 چند منظوره بوده و
 با داشتن چندين درجه آزادي قدرت جابجائي داشته باشد.
 روبات ميتواند متحرک و يا ثابت باشد.

 

علم مطالعه روباتها را روباتيک مينامند.

تعريف جامعتر اين علم را ميتوان بصورت زير نيز بازگو نمود:

يک تعريف کلي از روبات هوشمند عبارت است از:

 

يک ماشين قابل برنامه ريزي که بتواند عمل يک موجود هوشمند نظير انسان را تقليد کند

براي اينکه بتوانيم يک ماشين را روبات بناميم اين ماشين  بايد:

 قادر به حس وادراک بوده و بتواند اطلاعات را از محيط اطراف خود جمع آوري نمايد
 
قادر به انجام اعمال مختلفي باشد: بتواند جابجائي انجام داده و يک کار فيزيکي نظير حرکت دادن اشيا را انجام دهد.
قابل برنامه ريزي مجدد باشد بعبارت ديگر بتواند کارهاي مختلفي را انجام دهد.
بتواند بطور خودکار عمل نموده و/يا با آدمي ارتباط برقرار نمايد.
 
 
 
 
فایل پاورپوینت ۳۴ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي

دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوري در نمک زدايي

معضلات آب در سطح جهان

آب شيرين بعد از نفت و الکتريسيته بزرگترين صنعت در جهان است. که معمولا ۷۰ درصد براي کشاورزي و ۱۵ درصد براي صنعت در نظر گرفته مي شود.

۹۷ درصد آب موجود در جهان شور و ۳ درصد آب شيرين است که از اين ميزان نيز تنها ۱ درصد به صورت منابع آب شيرين قابل استفاده است.

انتظار مي رود جمعيت جهان در طي ۴۰ سال آينده ۲ برابر شود.

بيش از نيمي  از جمعيت جهان در طي ۵۰-۳۰ سال آينده با مشکل جدي آب رو به رو خواهند بود.

بسياري از آلاينده هاي آب مانند کلوئيدها، ويروس ها، ملکولهاي بزرگ و … در اندازه نانو قرار دارند.

 

يکي از بزرگترين کاربردهاي نانوفناوري حل مشکل کمبود جهاني آب شيرين است.
کاربردهاي نانوفناوري

توليد و تصفيه آب (نمک زدايي آب دريا و لب شور).

حذف آلودگي آب( غشاهاي پيشرفته در فيلتراسيون آب).

توسعه نمک زدايي ( کاهش هزينه هاي برق براي پمپاژ آب از طريق توسعه غشاء).

گندزدايي آب( مواد فتوکاتاليست مانند اشعه ماوراء بنفش).

بازيافت آب و استفاده مجدد از فاضلاب( غشاهاي پيشرفته در تصفيه فاضلاب).  

کيفيت آب و حفاظت از منابع آب.

نمک زدايي و بازيافت و استفاده مجدد از آب روشهاي اقتصادي در تامين آب جوامع 
ظرفيت نصب شده تاسيسات نمک زدايي براساس نوع ۲۰۰۲IDA , فرايند و کيفيت آب خام
ظرفيت جهاني نمک زدايي در تاسيسات غشايي و گرمايي۲۰۰۱-۱۹۵۰
فرايندهاي غشائي

MF ميکروفيلتراسيون

UF الترافيلتراسيون

NF نانوفيلتراسيون

RO اسمزمعکوس

ED الکترودياليز

EDR الکترودياليز معکوس

فرايندهاي غشايي

براي تصفيه آب آشاميدني و يا پيش تصفيه قبل UF و MF از اسمز معکوس به منظور حذف کدورت، جامدات معلق، ويروس، رنگ و برخي مواد آلي به کار برده مي شود.

توانايي حذف سختي آب را دارد. NF

 (Ca+2, Mg+2, SO4-2, HCO3) نرم سازي                         

توانايي حذف يونهاي تک ظرفيتي را دارد. RO

 (Cl, Na+) نمک زدايي                  

 
 
 
 
فایل پاورپوینت ۱۹ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت ديگ بخار و جايگاه آن دريک نيروگاه حرارتی

دانلود پاورپوینت ديگ بخار و جايگاه آن دريک نيروگاه حرارتی

ديگ بخار و جايگاه آن دريک نيروگاه حرارتی :
کلمه بویلر از فعل boil به معنی جوشاندن استخراج شده و بویلر به معنی جوشاننده است . درواقع بویلرها نوعی مبدل حرارتی هستند که با گرفتن انرژی حرارتی سوخت و انتقال آن به آب سرد ، باعث تبدیل آب به بخار می شوند .
نیروگاه بخاری از نظر ترمودینامیک یک ماشین حرارتی است که در آن دیگ بخار ، به عنوان منبع گرما کار می کند .
انتقال و افزایش انرژی سیّال عامل که عمدتاً آب خالص است ، در دیگهای بخار صورت می گیرد . در واقع می توان گفت که دیگ بخار قلب هر نیروگاه است .
 
heating surface :
سطح گرمایش ( ( heating surfaceیا سطح تبادل حرارتی یک بویلر عبارت است از مساحت سطحی که در معرض محصولات احتراق قرار دارد .
 
تشخيص پارامترهای يک بويلر از روی نمودار :
اين نمودار به عنوان کلیدی جهت مشخص کردن فشار کاری ، تناژ ، نوع سیرکولاسیون ، نوع بخار تولیدی و پیدایش باز گرمایش انواع بویلرها عمل می کند :
 
 
دیگهای چدنی :
این نوع دیگها از قطعات چدنی مجزایی که به یکدیگر متصل می شوند ، تشکیل می شود که درآنها از تعدادی پیچ های فشاری ، واشرها ، مجرای مناسب برای عبور آب و محصولات احتراق بکار رفته است .ظرفیت حرارتی دیگهای چدنی معمولاً پایین بوده و حد اکثر در حدود ۷۰۰۰۰۰KCal/hr می باشد .
این دیگها معمولاً در فشارهای پایین ( ۳-۵ اتمسفر) قابل استفاده می باشند .
با افزایش یا کاهش تعداد محدودی از پره های دیگ چدنی می توان ظرفیت حرارتی آن را تغییر داد .
دیگهای چدنی در مقابل زنگ زدن و خوردگی بسیار مقاوم هستند ، اما ، مشکل اصلی آنها پیدایش ترک درجداره پره هاست که به ترکیدن دیگ معروف است .
پیدایش ترک بر روی پره های دیگ می تواند به علل زیر باشد :
برخورد مستقیم شعله به جدار پره و ایجاد تنشهای حرارتی .
ایجاد رسوب در روی سطح داخلی پره ها و در نتیجه افزایش زمان کار مشعل و تولید شعله در محفظه احتراق دیگ .
فشار زیاد آب داخل دیگ
گرم و سرد شدن ناگهانی دیگ
 
دیگهای چدنی در طرحهای زیر ساخته می شوند :
dry base
wet base
wet leg
ديگهای فولادی :
این دیگها بیشتر برای تولید آب داغ ( تحت فشار ) و بخار و اغلب در ظرفیت های بالا، استفاده می شوند .این دیگها بطور یکپارچه روی یک شاسی ساخته می شوند و بنابراین حمل و نقل آنها بسیار مشکلتر از دیگهای چدنی است .
در ساخت دیگهای فولادی ازتعداد زیادی لوله های فولادی خاص استفاده می شود.
عیب مهم دیگهای فولادی زنگ زدگی به ویژه در محل اتصال لوله ها با   صفحات فولادی دو انتهای دیگ است .برای جلوگیری از آن لازم است ازدستگاههای سختی گیربا کنترل دقیق استفاده می شود .
در دیگهای فولادی نیز مانند دیگهای چدنی می توان از طرحهایdry base ، wet base ، wet leg استفاده کرد .

 

 
 
 
فایل پاورپوینت ۶۰ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت SEO یا بهینه سازی سایت

دانلود پاورپوینت SEO یا بهینه سازی سایت

 
تعریف SEO
رتبه گذاری و Page Rank
تاثیر SEO    بر نتایج جستجو
تکنیک های   SEO
 
SEO
SEO تکنولوژی جدیدی است برای بالا بردن رتبه سایت در مقابل روبات های هوشمند رتبه گذار موتور جستجو ها و سایت Alexa
 
رتبه گذاری و Page Rank
رتبه گذاری توسط موتور های جستجو (گوگل)  و سایر موتور جستجو ها و سایت الکسا انجام میشود که ۵ سایت برتر طبق رتبه گذاری سایت الکسا می باشد
۱- Google
۲-Yahoo
۳-Youtube
۴-MSN
۵-FaceBook
 
چگونگي افزايش page rank درگوگل
page rank google به عوامل مختلفي بستگي دارد ،که به ترتيب مهم بودن آن عبارت اند از :
۱- مطالب آن در رابطه با موضوع مورد جستجو
۲- موتورهاي جست و جو اهميت صفحات وب را بر اساس ميزان لینک به آن طبقه بندي مي کنند .
۳- چنانچه لینک بيشتري در ساير پايگاه ها ثبت کنيد رتبه بالاتري کسب خواهيد کرد .
۴- تبادل لینک بين سايت هاي هم خانواده يعني سايت هايي که موضوع مشابهي دارند ، موجب افزايش رتبه در موتورهاي جست و جو خواهد شد .
۵- شرکت در بحث هاي رايج در تالارهاي بحث و تبادل نظر ، گفتمان و يا گفت و گو و درج لینک در محل امضا يا در متن بحث به افزايش رتبه شما موتورهاي جست و جو کمک موثري خواهد نمود.
 
اما در واقع چه عواملي در بالا بردن رتبه شما نقش دارند ؟
۱ – طراحي اصولي سايت
۲ – دقت در نوشتن برچسب هاي متا ( متاتگ )
۳- بهينه سازي سايت براي موتورهاي جست و جو
۴- موتورهاي جست و جو حساسيت ويژه اي نسبت به نام صفحه و توضيحات صفحه دارند
۵- بر خلاف تصور اغلب طراحان وب کلمات کليدي نقش کمتري ايفا مي کنند
۶- چنانچه مقاله اي مي نويسيد و مايليد که مقاله شما در نتايج جست و جو قرار گيرد بهتر است آن را در يک صفحه مجزا قرار دهيد و در در قسمت نام صفحه عنوان مقاله را بنويسيد page title
۷- بهتر است در سايت خود به مقالات و مطالب خود چند بار لینک بدهيد ، براي مثال مي توانيد عناوين مقالات سايت خود را درج کنيد و خلاصه مقاله را در صفحه اي ديگر و متن کامل آن را در يک صفحه مجزا قرار دهيد و يا اينکه در همان صفحه اي که متن کامل مقاله را قرار مي دهيد به عنوان مقاله لینک همان صفحه را بدهيد .
۸- موتورهاي جست و جو صفحات شما را از بالا به پائين جست و جو مي کنند براي همين است که عنوان صفحات ، توضيحات و کلمات کليدي اهيمت دارند . چنانچه بتوانيد با حذف جدول ها و تصاوير مطالب خود را در قسمت هاي بالاتري از صفحه قرار دهيد شانس شما در موتورهاي جست و جو بالا خواهد رفت و در ضمن در حين نمايش نتايج جست و جو بخشي از مطالب شما براي بازديد کننده نمايان خواهد شد و او مي تواند بفهمد که آيا مقاله شما با موضوع مورد نظر او مرتبط است يا خير .
۹- چنانچه سايت شما رتبه اي در موتورهاي جست و جو ندارد زياد هم عجله نکنيد زيرا تا زمان رسيدگي موتورهاي جست و جو مانند گوگل زمان زيادي داريد ، چون ممکن است سايت شما هر ماه يک بار مورد بازبيني موتورهاي جست و جو قرار گيرد و عملکرد يک ماهه شما در بالابردن رتبه شما در موتورهاي جست و جو تعيين کننده خواهد بود .
۱۰- ارائه خدمات رايگان مانند : ابزارهاي مورد نياز وب مسترها ، مقالات آموزشي و کتاب هاي الکترونيک در کسب رتبه در موتورهاي جست و جو موثر خواهند بود زيرا تجربه ثابت کرده است که ارائه دهندگان خدمات رايگان بدون هيچ زحمتي توسط ديگران تبليغ مي شوند .
– ارسال مقاله به سايت هاي ديگر : مشابه کاري که من در همينجا انجام داده ام . شما هم مي توانيد با ارسال مقالات خود براي ساير سايت ها و وبلاگ ها لینک خود را در بالا يا پائين مطالب خود قرار دهيد و خود را با اين روش به عنوان منبع مقاله مطرح نمائيد.
۱۲- توصيه مي کنم در طرح هاي تبادل لینک و بنر شرکت کنيد حتي براي مدتي محدود
 
 
 
 
 
فایل پاورپوینت ۲۸ اسلادید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

گزارشکار آزمایش سینتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل

گزارشکار آزمایش سینتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل

از نتایج تجربی سرعت فعل و انفعالات شیمیایی عدد ثابت فعل و انفعالات برای دو درجه مختلف محاسبه می شود.سرعت واکنش عبارت است تغییرات غلظت یک ماده (واکنشگر یا محصول) نسبت به زمان،که برای یک واکنش درجه اول A→product روابط زیر را برای سرعت داریم،که K ثابت سرعت واکنش می باشد.

 
فهرست مطالب فایل :

 
عنوان آزمایش : سینتیک شیمیایی هیدرولیز استات اتیل

هدف آزمایش : بدست آوردن ثابت سرعت واکنش هیدرولیز استات اتیل در دو دمای مختلف و محاسبه انرژی اکتیواسیون
تئوری آزمایش
وسایل استفاده شده
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش در ۲۵ درجه سانتی گراد
آزمایش در ۴۵ درجه سانتی گراد
ترسیم نمودارهای مربوطه
بدست آوردن K و E


فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات :۶

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

قالب بهترین خرید – BEST SHOP TEMPLATE

قالب بهترین خرید – BEST SHOP TEMPLATE

با سلام

محصول امروزمون، قالب جوملایی فروشگاهی “بهترین خرید” هست که توسط تیم پنج او هفت به اشتراک گذاشته شده . شرکت طراح این قالب web komp بوده و قالب هاش رو با قیمت ۲۵ یورو عرضه میکنه.

نکته اول:

به خاطر داشته باشید، در صورت نیاز، میتونید با مراجعه سایت اصلی این قالب، محصول اصلی رو از خود وبسایت، به یورو خریداری نمایید. که ما توی فایل ارائه شده، قالب اصلی رو قرار دادیم.

نکته دوم:

قیمت این محصول ، جهت رفاه حال طراحان سایت، به تنهایی ۴۰٫۰۰۰ تومان میباشد که با تخفیف 25 درصدی، مبلغ خرید آن به ۳۰٫۰۰۰ تومان کاهش یافته است . درحالی که قیمت اصلی این محصول از سایت مرجع، ۲۵ یورو ، حدودا معادل ۵۰۰٫۰۰۰ تومان است.

 

ادرس وبسایت تولید کننده ی قالب:

http://web-komp.eu

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

فایل فلش KULALA M500 با مشخصه برد W706J_MB_V1.1 و پردازشگر CPU MT6572

فایل فلش KULALA M500 با مشخصه برد W706J_MB_V1.1 و پردازشگر CPU MT6572

فایل فلش KULALA M500

با مشخصه برد W706J_MB_V1.1  

پردازشگر CPU MT6572

با لينک مستقيم و پرسرعت

تست شده و بدون هيچ مشکلی

فول فایل ( با USER DATA و CACHE  )  

به همراه BackupNVRAM جهت ترميم سریال و بیس باند 

حل مشکل هنگ روی آرم

حل مشکل تصویر بعد از فلش

حل مشکل ویروس های اندرویدی

حل مشکل خاموشی بعد از فلش زدن با فایل های مشابه

قابليت نصب رام به صورت رسمی از طریق فلش تولز  SP_Flash_Tool 

لطفا عکس تبلت را با عکسهای گذاشته شده در سایت مطابقت دهيد

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید تعریف سیگنال

سیگنال تابعی است که حاوی اطلاعاتی درباره رفتار فیزیکی یک سیستم است.

X[n] : سیگنال زمان گسسته

X(t):سیگنال زمان پیوسته

t,n متغیرهای مستقل وx متغیر وابسته یا تابع می باشد.

سیستم: مجموعه ای از اجزای گرد آمده در کنار هم

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزنده معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته – ۶۶ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید منابع انرژی نانو رباتها

مؤثر ترین روش برای این که نانو ربات ها مدام در حال حرکت و فعالیت باشند، ایجاد منابعی از انرژی است که از محیطی که نانو ربـات در آن مـشـغـول بـه کـار اسـت فـراهـم شـود.
انـرژی جـنـبـشـی سـیـال، اشـعه های الکترومغناطیسی که از نور ساطع می شوند گزینه های مناسبی برای منبع انرژی هستند، که این اشعه ها برای فضای کاری باز مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین استفاده از تغییرات دمایی یا کم و زیاد شدن نور نیز گزینه مناسبی هستند.
اما برای یک فضای کاری گسترده انرژی تولید شده از ارتعاش مناسب تر خواهد بود که در محیط های مختلف از جمله محیط بیولوژیک می توان از آن استفاده کرد.
 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزنده نانومکاترونیک – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»