جدیدترین و کاملترین طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي

جدیدترین و کاملترین طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي

دانـلـود طرح توجیهی بـا عـنـوان، طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

مس یکی از سودمندترین فلزات واحتمالا اولین فلزی است که توسط بشر بکار شده است. به صورت طبیعی وتعداد زیادی کانیها یافت میشود. ولی از نیکل وبعضی فلزات دیگر کمتر است. فراوانی ظاهری فقط به علت سهولت جدا کردن آن از کانیها بوده واغلب محصول فرعی نقره وسایر معدن کاری ها است. مس دارای ساختار بلوری مکعبی با وجوه مرکز داراست. به رنگ قرمز، چقرمه،نرم وچکش خواراست وهنگام پرداخت جلوه درخشانی میدهد . دارای بوی منحصر بفردی است. در ۱۰۸۳درجه سانتی گراد ذوب ودر ۲۳۱۰ درجه سانتی گراد به جوش می آید . وزن مخصوص آن ۹۱/۸ ضریب انبساط آن ۰۰۰۰۱۷/۰ در هر درجه سانتی گراد است استحکام کششی مس ریختگری از ۱۲الی ۱۴ کیلو گرم بر میلیمتر مربع و درازش ۴۰الی ۵۰ درصد است . مس کار کرده تابکاری شده دارای استحکام ۵/۲۲ کیلوگرم بر میلیمتر مربع با درازش ۵۶ درصد است. درحالیکه مس سرد کش شده دارای استحکام کششی ۴/۳۹ کیلوگرم بر میلیمتر مربع ودرازش ۶ درصد است.
در اين مقاله با انواع لوله هاي مسي و نحوه توليد اين محصول سودمند را شرح خواهيم داد.
طرح ايجاد كارگاه توليد لوله هاي مسي در شهرستان اسفراين باعث رشد و پيشرفت اقتصادي شهرستان و اشتغال حدود ۵۰ نفر از جوانان اين شهرستان ميباشد كه با ايجاد اين طرح كمك شاياني در توليد لوله هاي مسي مورد مصرفي نيروگاهها و كارگاههاي توليدي لوزم برقي و بخاري و… مي شود . البته هزينه اوليه اين محصول قدري بالاست ولي با توجه به نيرو انرژي بچه ها اين كارگاه تا ماه هفتم به مبلغ اوليه سرمايه گذاري خواهد رسيد كه البته براي فراهم شدن سرمايه اوليه اين طرح ميتوان از بانكها و فرمانداري و سازمانهاي كارآفرين و اخذ وامهاي كم بهره استفاده كرد اين سرمايه را محيا نمود.
اميد واريم كه اين مقاله بتواند مورد توجه شما و بيشتر شدن اطلاعات شما گردد.
امكان سنجي

الف) ازنظر فرهنگي:
ايجاد اين طرح هيچ مغايرتي با آداب و رسوم شهرستان اسفراين ندارد و تفكر صنعتي شدن و رشد پيشرفت صنعتي و اقتصادي شهرستان باعث افتخار و شادماني مردم ميشود و اين كارگاه چون در خارج از شهر احداث ميشود پس هيچ مزاحمتي چه از نظر آلودگي صوتي، كشاورزي و… ندارد و فرهنگ مردم اين را ميپذيرد كه اين طرح باعث اشتغال يافتن حدود ۵۰ نفر ميشود كه در اين شهرستان اين رقم افراد قابل ملاحظه است و با توجه به گرويدن تعداد زيادي از دانش آموزان شهرستان به رشته هاي فني اين طرح در سالهاي آينده ميتواند با گسترش يافتن موقعيت هاي شغلي بيشتري را ايجاد نمايد وبا عث بكار گيري افراد زيادي شود …

فهرست مطالب

فصل اول:
چكيده طرح
مقدمه
کارکنان خط تولید و آزمایشگاه
تاسیسات زیربنایی ویژه
برق (کیلووات
آب صنعتی روزانه
گرمایش فرآیند تولید
وسائط نقلیه اضافی
امكان سنجي
الف) از نظر فرهنگ
ب) از نظر جغرافيايي
مراحل ثبت كارگاه
تشریح جامع فرآیند تولید
فصل دوم :
کلیات در راستای شناسایی محصول وارتباط منطقی آن با زنجیره تولید
مقدمه
۱-۲٫ تعريف ويژگيها و مشخصات فني محصول از نظر شكل ظاهري ، طبقه بندي
۱-۱-۲) تعريف
۲-۱-۲) ويژگيها و مشخصات فني محصول
۳-۱-۲) حد استاندارد ملي و جهاني ، شماره تعرفه گمركي و شرايط ورود
۲-۲٫ چگونگي و ميزان بكارگيري بعنوان كالاي نهايي يا واسطه اي.
۱-۲-۲) موارد كاربرد محصول
۲-۲-۲) كالاهاي قابل جانشيني با محصول اصلي
۳-۲) ارائه ديدگاههاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي روند تغييرات
قيمت فروش محصول اصلي در داخل و خارج كشور
فصل سوم :
بررسي فني جهت آشنايي به روشهاي توليد و برآوردهاي فني جهت انجام محاسبات اسامي در تعيين مقادير مايحتاج واحدهاي فارغ از مسائل قيمتي و متكي بر استدلالات كافي وبر اساس اصول هر صنعت.
مقدمه
۱-۳) ارزيابي روشهاي مختلف توليد وگزينش روش بهينه
۱-۱-۳) نگرش كلي به فرايند توليد لوله هاي مسي
۲-۱-۳) نكات فني پيرامون توليد محصول
۳-۱-۳) اثرات وجود ناخالصي در مس
۴-۱-۳) روشهاي مختلف توليد لوله هاي مسي
۵-۱-۳) روشهاي مختلف كارگرم
الف- پيدسينگ مانسمان
ب- روش ارهارد
ج- روش اكستروژن گرم
د- روش غلطك گرم
۶-۱-۳) روشهاي كارسرد
الف- عمليات كشش سرد
ب- روش پيلگر (غلطك زني سرد
۷-۱-۳) مزاياي كارگرم در توليد لوله هاي مسي
۸-۱-۳) معايب روشهاي كارگرم
۹-۱-۳) مزاياي روشهاي كارسرد
۱۰-۱-۳) معايب روشهاي كارسرد
۱۱-۱-۳) مقايسه روشهاي مختلف توليد لوله هاي مسي و انتخاب فرآيند مناسب
۲-۳) تشريح دقيق و جامع فرآيند منتخب وسپس ترسيم شماتيك جريان فرآيند
۱-۲-۳) آماده سازي مواد اوليه
۲-۲-۳)كوره ذوب فلز
۳-۲-۳)اكستروژن گرم
۴-۲-۳)مستقيم كردن يا صاف كردن لوله ها
۵-۲-۳) كلاف پيچ
۶-۲-۳) مرحله برش
۷-۲-۳) عمليات تميزكاري
۸-۲-۳) مرحله نوكسازي سر لوله ها
۹-۲-۳) كشش سرد
۳-۳) بررسي مناطق ، مراحل شيوه هاي كنترل كيفيت
۴-۳) تعيين و محاسبه ظرفيت، برنامه توليد و شرايط عملكرد واحد
۳-۵) ذكر نام اصلي و تجاري همراه با مشخصات فني، صنايع تامين و نقش هريك از مواد اوليه در توليد محصول با احتساب ميزان ضايعات و ميزان مصرف.
۱-۵-۳) شمش مسي
۲-۵-۳) مواد شيميائي مورد نياز براي تميز كاري محصولات
۶-۳) بررسي و تحقيق در خصوص تعداد و مشخصات فني دستگاهها و تجهيزات
خط توليد
۱-۶-۳) دستگاهها و تجهيزات خط توليد
۱-۱-۶-۳) دستگاه اكستروژن
۲-۱-۶-۳) كوره
۳-۱-۶-۳) ميز نگهداري
۴-۱-۶-۳)دستگاه مستقيم كننده
۵-۱-۶-۳) دستگاه نوكساز
۶-۱-۶-۳) دستگاههاي كشش سرد
۷-۱-۶-۳)وانهاي چربي زدائي ، اسيد شوئي وشستشوي باآب
۸-۱-۶-۳) فن هواي گرم
۷-۳ ) تعيين مشخصات ضروري خدمات مورد نياز و تأسيسات عمومي كه شامل دستگاهها ، تجهيزات و ماشين آلات آزمايشگاه و… ميگردد
تعميرگاه خط توليد
وسائل نقيله
سيستم گرمايش ، سرمايش و تهويه
آب مصرفي واحد
سوخت و سيستم سوخت رساني
هزينه تجهيزات مورد نياز برق رساني
تجهيزات اطفاء حريق
اثاثيه و لوازم اداري
تأسيسات هواي فشرده
۸-۳) تجزيه و تحليل و محاسبه تعداد نيروي انساني هر يك از سطوح مختلف
كاركنان خط توليد
۹-۳) محاسبه كليه سطح زيربناي لازم براي سالن توليد ، انبارها و… به تفكيك و تعيين مساحت زمين و محوطه سازي و خاكبرداري و تسطيح
۱-۹-۳) ساختمان سالن توليد
۲-۹-۳) برآورد فضاي انبارها
۳ـ۹ـ۳) مساحت ساختمان اداري
۴ـ۹ـ۳) ديگر ساختمانهاي خدماتي و تاسيسات
مساحت زمين و عمليات ساختماني
فصل چهارم:
۱-۴) تدوين و تشريح و جداول هزينه اي اصلي واحد از جمله ارزش مواداوليه به ازاي
هر يك از محصولات تامين انرژي خدمات نيروي انساني
۱-۱-۴) هزينه مواداوليه
۲-۱-۴) هزينه سالانه انرژي مصرفي
۳ـ۱ـ۴)هزينه نيروي انساني مورد نياز
۲-۴) تدوين،تشريح و جداول هزينه هاي سرمايه اي واحد از جمله محاسبه ارزش دستگاهها و تجهيزات خط توليد،تاسيسات عمومي و ساختمانها،محوطه سازي،هزينه هاي قبل از بهره برداری و… . .
۱ـ۲ـ۴)محاسبه ارزش ماشين آلات و دستگاهها
۲ـ۲ـ۴)هزينه وسايط نقليه
برآورد هزينه هاي قبل از بهره برداري
۳-۴) برآورد دارائيهاي ثابت ، سرمايه در گردش ، كل سرمايه گذاري ، ميزان و شرايط اخذ و بازپرداخت وام بانكي و هزينه هاي مربوطه.
۱-۳-۴) هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
۲-۳-۴) سرمايه در گردش طرح
۳-۳-۴) كل سرمايه گذاري
۴-۳-۴) شرايط اخذ وام و كارمزد تسهيلات دريافتي
۴-۴) هزينه هاي استهلاك ،تعميرونگهداري عملياتي و غير عملياتي و ساير موارد
۱-۴-۴) تعميرونگهداري سرمايه ثابت
۲-۴-۴)هزينه استهلاك سرمايه ثابت
۳-۴-۴)هزينه بيمه سرمايه ثابت طرح
۵-۴-۴) هزينه هاي پيش بيني نشده
۵-۴) برآورد كل هزينه هاي ثابت توليد و هزينه هاي متغير توليد و تعيين قيمت تمام شده محصولات
۱-۵-۴) برآورد هزينه هاي ثابت و متغير طرح
۲-۵-۴) تعيين قيمت تمام شده محصولات
۶-۴) محاسبه قيمت فروش براساس سود منطقي و قابل انتظار
۷-۴) تعيين شاخص هاي اقتصادي از جمله ارزش افزوده، سهم منابع داخلي و.
۱-۷-۴) ارزش افزوده
۲-۷-۴) نقطه سربه سر
۳-۴-۷) دوره برگشت سرمايه
توجيه اقتصادي طرح ايجاد شركت توليد لوله هاي مسي اسفراين
فهرست جداول
جدول چکیده نتایج طرح
جدول مواد اولیه مصرفی واحد
جدول ارزش ماشین آلات و دستگاهها
جدول سايرعناصر
جدول درجه حرارت ها براي انواع عمليات گرم
جدول مشخصات مكانيكي مسهاي مناسب براي اكستروژن گرم
جدول مواد اوليه مصرفي واحد
جدول طول نهائي و طول كشيده شده در دستگاههاي كشش در سال
جدول ماشين آلات و تجهيزات سالن توليد
جدول برق مصرفي واحد
جدول تجهيزات مورد نياز تأسيسات
جدول ليست تأسيسات و تجهيزات واحد
جدول نيروي انساني مورد نياز واحد
جدول مساحت مورد نياز ماشين آلات خط توليد
جدول مساحت ساختمانهاي واحد
جدول محوطه سازي
جدول هزينه انواع انرژي مصرفي
جدول مقدار هزينه انواع انرژي مصرفي
جدول هزينه نيروي انساني مورد نياز
جدول ارزش ماشين آلات و دستگاهها
جدول هزينه وسايط نقليه
جدول هزينه ساختمان سازي
جدول هزينه كل زمين و عمليات ساختماني
جدول هزينه هاي قبل از بهره برداري
جدول هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت
جدول هزينه هاي سرمايه در گردش طرح
جدول كل سرمايه گذاري
جدول تعميرونگهداري سرمايه ثابت
جدول هزينه استهلاك سرمايه ثابت
جدول برآورد هزينه هاي ثابت و متغير طرح
جدول تعيين قيمت تمام شده محصولات
جدول ارزش افزوده
جدول زمانبندي اخذ مجوز تا ثبت شركت
فهرست نمودارها و شكل ها
نمودار فرآیند تولید

نمودار فرآيند توليد لوله هاي مسي
چارت سازماني
نقشه استقرار ماشین آلات
ﭙﻼن کلی واحد

 

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 
تعداد صفحات : ۱۵۰
قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  
 

کلمات کلیدی :  , طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي , دانلود طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي , بیزنس پلن طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي , کارآفرینی طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي,طرح کار آفرینی طرح توجيهي توليد لوله هاي مسي , اشتغال زایی در زمینه توليد لوله هاي مسي  

آرشیو تحقیق و پاورپوینت مهندسی مواد

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار حافظه فلش

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار حافظه فلش

 

 

 

 

 

حافظه ي فلش چيست ؟

 

سيستم هاي كامپيوتري ، از تجهيزات ساده تا شبكه هاي پيچيده ، شامل اجزاي گوناگون و متنوعي مي
 
باشند : پردازنده ها ، نمايشگرها ، نرم افزارها ، درايورها ، صفحه كليدها ، موشواره ها ، مدارات فيبر
 
چاپي ، سوئيچ ها ، مودم ها ، و البته حافـظه ها تنها چند مورد از آن هاهستند .
 

اما به راستي حافظه و به ويژه حافظه ي فلش چيست ؟

 

به طور كلي حافظه عبارتسـت از قابليت نگهداري اطلاعات ديجيتال تحت شرايط معين .

 

حافظه ي فـلش در واقع نوع تكامل يافته اي از حافظه ي EEPROM بوده و يك حافظه آرايه مانند
 
محسوب مي شـود .
 
 
آدرس دهي در اين گونه ازحافظه به جاي بايت در سطح بلاكي انجام مي شود ، از اين رو عمل نوشتـن
 
اطلاعات در آن بسيار سريع تر از حافظه ي EEPROM انجام مي گيرد .
 
 
حافظه ي فلش از ترانزيستور هاي با گيت هاي شناور به منظور ذخيره سازي اطلاعات استفاده مي كنـد كه
 
اگر به طور دقيق كنترل شود ، مي توان در هر ترانزيستور ۲ بيت داده را ذخيره نمود .
 
 
حافظه هاي فلش استاندارد از هر ترانزيستور تنها براي نگهداري يك بيت بهره مي برند، اما چگالي داده
 
در آن ها نسبت به حافظه هاي حساس تر كه در هر ترانزيستور ۲ بيت را ذخيره مي كنند ، نصف مي
 
باشد .
 
 
 
فایل پاورپوینت ۳۲ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت مخابرات سیار

دانلود پاورپوینت مخابرات سیار

 

 

 

 

 

 

اهداف

 

مبانی GSM وارتباطات بی سیم
 
اهمیت GSM
 
دستگاه های بی سیم وسیستم WAP
 
استفاده های خانگی ازGSM
 
 
امنیت درGSM وبررسی SLL
 
چگونگی سفارش الکترونیکی در GSM
 
معایب GSM وتلاش برای کاهش عیوب آن
 
کاربردهای آینده GSM
 
lSSL مدعی امنیت در WAP

 

 

اهميت  (GSM) :

 

بدون شك در۱۰ سال گذشته دو نوع فن آوري بيــش ازموارد ديگردرزندگي ما دخيل بوده اند.كه عبارتند از اينترنت و دستگاههاي اتصال بدون ســيم (موبايل يا همراه). با وجود افت و خيزهاي تجارت مبتني براينترنت ، اينترنت ( و به خصوص وب ) ، دائـما زندگي ما را دستخوش تغييراتي نموده اند. فنآوري مزبورروي روش برقراري ارتباط ،خريد ، كار و بازي ما اثر مي گذارد. جالب تراینكه بسياري از ما حتي از فكر جدا شدن تلفن همراه يا ساير دستـاوردهاي ديجيــتالي شخصي مبتني براتصلات بدون سيم نظير pda ها به هر دليل ، بر خود مي لـرزيم .با توجـه به  اهميت حضور آنها در زندگي ما ، طبيعي به نظرمي رسد كه اين دو فن آوري در حال حاضردر وضعيت همگرا قرار دارند ، اين امر در حاليست كه دستگاههاي همراه تبديل به با زوهاي بي سـيم شده اند كه همانند اينترنت سيمي خدمات اطلاعات مورد نياز را به گونه اي در اختيار ما قرار مي دهندكه به آن عادت كرده ايم .با توجه به اينكه دستگاه هاي اطلاعاتي همراه ، به یک نياز و نه يك پديده نوظهور در تجارت و فضاي اجتماعي امروز تبديل شده اند، توسعه گران ، در چالش استفاده از اين سخت افزارهـا و زير بناي ماورايي آن ، تامين تقاضاي روز افزون پيشبرد داده ها و برنامه هاي كاربردي از طريـق دستگاه هاي همراه،با مشكل مواجه شده اند.

 

 

 

 

فایل پاورپوینت ۲۳ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت ماهواره های مخابراتی

دانلود پاورپوینت ماهواره های مخابراتی

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

در جهان امروز، فناوري فضايي به عنوان يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي رقابتي در بين كشورها شناخته
 
مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه ميزان دستيابي به اشكال گوناگون فناوري فضايي، مبناي دقيقي براي مقايسه
 
كشورها از نظر توسعه اقتصادي و صنعتي محسوب مي‌شود. با توجه به ويژگي‌ها و كاربردهاي
 
منحصربه‌فرد فناوري‌هاي فضايي، ديگر نمي‌توان زندگي بشر را بدون استفاده از فضا متصور بود.
 
در اين ميان، يكي از كاربردهاي مهم و حياتي فضا براي انسان مخابرات است. امروزه، پيشرفت و تكامل
 
جوامع بشري و افزايش روزافزون نيازهاي ارتباطي، توسعه شيوه‌هاي نوين ارتباطي را ضروري كرده
 
است. ماهواره‌هاي مخابراتي را مي‌توان بهترين، كارآمدترين و گاهي تنها راه ايجاد ارتباط بين دو نقطه از
 
كره زمين دانست.
 
 

ماهواره‌هاي مخابراتي، گامي بزرگ در صنعت تجاري‌سازي فضا محسوب مي‌شوند و بهره‌برداري تجاري از

اين ماهواره‌ها، به‌ويژه پس از جنگ سرد در دهه ۹۰ ميلادي، راه را براي گسترش تجارت فناوري

فضايي در تمام زمينه‌ها هموار كرد. به دليل همين كاربردهاي ارزشمند، دستيابي  به فناوري ساخت،

توسعه  و  پرتاب ماهواره‌هاي مخابراتي براي  تمامكشورهاي  جهان  حياتي  به  نظر مي‌رسد.

 

 

 اسپوتنيك۱ شوروي سابق، اولين ساخته دست بشر كه در سال ۱۹۵۷ مرزهاي فضا را به روي بشر
 
گشود، نخستين سيگنال‌هاي راديويي را براي اولين بار از فضا به زمين مخابره كرد. پس از آن، ناسا
 
ماهواره اِكو را در سال ۱۹۶۰ كه به شكل بالوني آلومينيمي بود، براي بازپخش غيرفعال ارتباطات
 
راديويي به فضا پرتاب كرد. كورير۱بي كه توسط شركت آمريكايي فيلكو طراحي و در ۱۹۶۰ پرتاب شد،
 
اولين ماهواره بازپخش فعال امواج راديويي نام گرفت.
 
ماهواره تِل‌استار متعلق به شركت تلگراف و تلفن آمريكا، اولين ماهواره مخابراتي فعال بازپخش مستقيم
 
بود كه طبق توافقي چندمليّتي براي توسعه ماهواره‌هاي مخابراتي توسط ناسا در ۱۹۶۲ از كيپ‌كاناورال
 
پرتاب شد. اين پرتاب همچنين اولين پرتابي بود كه با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي انجام شد.

 

اولين ماهواره زمين‌آهنگ، ماهواره سينكام۲ متعلق به شركت فضايي- مخابراتي هيوز بود كه در ۱۹۶۳
 
پرتاب شد. سينكام۳ به عنوان اولين ماهواره زمين‌ثابت، در ۱۹۶۴ به فضا پرتاب شد. قرارگيري در
 
مدار زمين‌ثابت باعث مي‌شد تا از ديد ناظر زميني، ماهواره در فضا ثابت به نظر برسد. از اين رو، براي
 
ارسال و دريافت سيگنال از ماهواره، به تجهيزات رهگيري نيازي نبود. اين ماهواره در موقعيت مداري
 
۱۸۰ درجه شرقي قرار داشت.
 
كمي پس از سينكام۳، ماهواره اينتل‌ست۱ در ششم آوريل ۱۹۶۵ به عنوان يك ماهواره مخابراتي
 
زمين‌ثابت بر فراز اقيانوس اطلس و در موقعيت مداري ۲۸ درجه غربي قرار گرفت. در نهم نوامبر
 
۱۹۷۲ نيز، آنيك اِي۱ اولين ماهواره زمين‌ثابتي بود كه براي ارائه خدمات مخابراتي به قاره آمريكا،
 
توسط شركت تله‌ست كانادا به فضا پرتاب شد.
 
 
 
فایل پاورپوینت۲۸ اسلاید

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پلان معماری DWGاتوکد ساختمان یک طبقه ۱۴۷ متری یک خوابه بسیار زیبا ( ۱۵ برگ نقشه ) قابل ویرایش .دارای اتاق مسترو پیش بینی ویلایی طبقه دو

پلان معماری DWGاتوکد ساختمان یک طبقه ۱۴۷ متری یک خوابه بسیار زیبا ( ۱۵ برگ نقشه ) قابل ویرایش .دارای اتاق مسترو پیش بینی ویلایی طبقه دو

نوع کاربری : مسکونی

نوع سازه : مصالح بنایی


 

نقشه قابل ویرایش می باشد

 

این فایل شامل کلیه جزئیات نقشه شامل:

پلان همکف

نماها

برش طولی و عرضی

پلان ستون گذاری

پلان آکس بندی

پلان شیب بندی

پلان موقعیت

پلان تیر ریزی بام

پلان تیر ریزی نیم طبقه

جزئیات ستونها , سقف و دیوار

و دتایل های اجرایی مورد نیاز

تائید  شده شهرداری و نظام مهندسی

کاملا اجرایی

فایل اتوکد و قابل ویرایش می باشد

اتوکد ۲۰۱۳

ابتدا فایل را از حالت zipخارج کنید( winrar)

جهت دریافت فایل شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را پایین وارد کنید و روی گزینه پرداخت کلیک کنید

اگر ایمیل ندارید از aaa@yahoo.comاستفاده کنید چون بعد از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد

فروشگاه اینترنتی پلان( نقشه معماری با تمام جزئیات اجرایی)

وارد کردن شماره تماس اختیاری است

***دانلود کنید **پرینت بگیرید** اجرا کنید***

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پلان معماری DWGاتوکد ساختمان یک طبقه ۱۱۶ متری دو خوابه بسیار زیبا ( ۱۵ برگ نقشه ) قابل ویرایش .

پلان معماری DWGاتوکد ساختمان یک طبقه ۱۱۶ متری دو خوابه بسیار زیبا ( ۱۵ برگ نقشه ) قابل ویرایش .

نوع کاربری : مسکونی

نوع سازه : مصالح بنایی


 

نقشه قابل ویرایش می باشد

 

این فایل شامل کلیه جزئیات نقشه شامل:

پلان همکف

نماها

برش طولی و عرضی

پلان ستون گذاری

پلان آکس بندی

پلان شیب بندی

پلان موقعیت

پلان تیر ریزی بام

پلان تیر ریزی نیم طبقه

جزئیات ستونها , سقف و دیوار

و دتایل های اجرایی مورد نیاز

تائید  شده شهرداری و نظام مهندسی

کاملا اجرایی

فایل اتوکد و قابل ویرایش می باشد

اتوکد ۲۰۱۳

ابتدا فایل را از حالت zipخارج کنید( winrar)

جهت دریافت فایل شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را پایین وارد کنید و روی گزینه پرداخت کلیک کنید

اگر ایمیل ندارید از aaa@yahoo.comاستفاده کنید چون بعد از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد

فروشگاه اینترنتی پلان( نقشه معماری با تمام جزئیات اجرایی)

وارد کردن شماره تماس اختیاری است

***دانلود کنید **پرینت بگیرید** اجرا کنید***

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پلان کامل معماری ساختمان یک طبقه سه خوابه با زیربنا ۱۴۰ مترمربع ۱۵ برگ نقشه اتوکد قابل ویرایش

پلان کامل معماری ساختمان یک طبقه سه خوابه با زیربنا ۱۴۰ مترمربع ۱۵ برگ نقشه اتوکد قابل ویرایش

نوع کاربری : مسکونی

نوع سازه : مصالح بنایی


 

نقشه قابل ویرایش می باشد

 

این فایل شامل کلیه جزئیات نقشه شامل:

پلان همکف

نماها

برش طولی و عرضی

پلان ستون گذاری

پلان آکس بندی

پلان شیب بندی

پلان موقعیت

پلان تیر ریزی بام

پلان تیر ریزی نیم طبقه

جزئیات ستونها , سقف و دیوار

و دتایل های اجرایی مورد نیاز

تائید  شده شهرداری و نظام مهندسی

کاملا اجرایی

فایل اتوکد و قابل ویرایش می باشد

اتوکد ۲۰۱۳

ابتدا فایل را از حالت zipخارج کنید( winrar)

جهت دریافت فایل شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را پایین وارد کنید و روی گزینه پرداخت کلیک کنید

اگر ایمیل ندارید از aaa@yahoo.comاستفاده کنید چون بعد از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد

فروشگاه اینترنتی پلان( نقشه معماری با تمام جزئیات اجرایی)

وارد کردن شماره تماس اختیاری است

***دانلود کنید **پرینت بگیرید** اجرا کنید***

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پلان معماری ساختمان ۵۱ متری کوچک یک طبقه طرحی مناسب برای متره و براورد ، ۱۵ برگ نقشه DWG اتوکد قابل ویرایش

پلان معماری ساختمان ۵۱ متری کوچک یک طبقه طرحی مناسب برای متره و براورد ، ۱۵ برگ نقشه DWG اتوکد قابل ویرایش

نوع کاربری : مسکونی

نوع سازه : مصالح بنایی


 

نقشه قابل ویرایش می باشد

 

این فایل شامل کلیه جزئیات نقشه شامل:

پلان همکف

نماها

برش طولی و عرضی

پلان ستون گذاری

پلان آکس بندی

پلان شیب بندی

پلان موقعیت

پلان تیر ریزی بام

پلان تیر ریزی نیم طبقه

جزئیات ستونها , سقف و دیوار

و دتایل های اجرایی مورد نیاز

تائید  شده شهرداری و نظام مهندسی

کاملا اجرایی

فایل اتوکد و قابل ویرایش می باشد

اتوکد ۲۰۱۳

ابتدا فایل را از حالت zipخارج کنید( winrar)

جهت دریافت فایل شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را پایین وارد کنید و روی گزینه پرداخت کلیک کنید

اگر ایمیل ندارید از aaa@yahoo.comاستفاده کنید چون بعد از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد

فروشگاه اینترنتی پلان( نقشه معماری با تمام جزئیات اجرایی)

وارد کردن شماره تماس اختیاری است

***دانلود کنید **پرینت بگیرید** اجرا کنید***

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

طرح درس ادبيات هشتم

طرح درس ادبيات هشتم

فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات :۲

قسمتی از متن :

فارسی

موضوع :در ستایش خدا                           پایه : هشتم                                   مدرسه : شهید بهشتی

تعداد دانش آموز : ۲۶ نفر                        مدت جلسه : ۴۵ دقیقه               نام دبیر:

 

 

           

 

 

 

 

اقدامات قبل از تدریس

اهداف کلی:

۱- شناخت خداوند و نحوه ی ستایش و سپاس از نعمت های پروردگار

۲- شناخت شاعر بزرگ ایران سعدی شیرازی و آشنایی با قالب شعری قصیده  و بعضی از آرایه های ادبی

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

نمونه سوالات آزمون کتبی ترجمه ی میراث فرهنگی

نمونه سوالات آزمون کتبی ترجمه ی میراث فرهنگی

این محصول شامل چهارفایل پی دی اف و ۶ صفحه می باشد که از سری نمونه سوالات آزمون کتبی میراث در بخش ترجمه می باشد.

همانطور که می دانید برای گرفتن کارت تورلیدری ۵ مرحله زبان نیاز است:

اول آزمون کلاسی که توسط مدرس کلاس صورت می پذیرد.

دوم آزمون کتبی که در امتحان جامع از عزیزان به عمل می آید که شامل ۲۰ تست است.

سوم آزمون آنلاین

چهارم آزمون ترجمه ی کتبی

و

دست آخر مصاحبه ی شفاهی

این فایل مربوط به بخش چهارم از مراحل بالا می باشد که داوطلبان عزیز ملزم به ترجمه ی متن فارسی به زبان انگلیسی و متن انگلیسی به زبان فارسی می باشند.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»