پاورپوینت مدرسه هوشمند

پاورپوینت مدرسه هوشمند

پاورپوینت مدرسه هوشمند

 

 

۴۵اسلاید

«اگرچه در عصر تکنولوژي وا طلاعات سرعت توليد دانش تصاعدي است ولي به خاطر عمق داشتن و ريشه دار بودن علوم ، اين سرعت نبايد شتاب زده باشد.

 ما به آموزش شتابان نيازمنديم نه
 آموزش 
شتاب زده!

 
و اگر راهي که طي مي کنيم اشتباه باشد فناوري بر سرعت ما در راه اشتباه مي افزايد.»

علل پرداختن به مدارس هوشمند:

– پرورش خلاقيت و ايجاد تغيير و سوق دادن یادگيرندگان به سمت ناشناخته ها،

– ايجاد زمينه بهره مندي مناسب و عدالت در دسترسي به منابع موجود،

– انتقال و پردازش حجم عظيمي از دانش درعصراطلاعات،

– ايجاد زمينه حضور صحيح دانش و فرهنگ ايراني و زبان فارسي در تکنولوژي هاي نوين آموزشي و محيط اينترنت

کارشناسان علوم ارتباطات در تعريف مدارس هوشمند مي گويند:
«
مدرسه هوشمند، مدرسه اي است که با کمک فناوري هاي نوين، سيستم هاي آموزشي و ديجيتالي هوشمند درصدد سرعت بخشي به فرآيند ياددهي، يادگيري و بهبود مديريت به صورت کاملا نظام يافته می باشد.
 
تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و
دسته
بندي و استفاده بهينه از منابع فني دانش روز با توجه به طيف گسترده آن براي کشف استعداد خود و بروز خلاقيت ها باشد.>>

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مقرهای برق

پاورپوینت مقرهای برق

پاورپوینت مقرهای برق

 

 

۶۸اسلایدهمراه باتصاویر

وظايف و ويژگي هاي مقره هادر شبكه هاي توزيع برق:

الف( وظيفه اصلي مقره ها ، ايزوله کردن هادي از بدنه کنسول و پايه مي باشد. اين مقره ها ، بايد بتوانند بدون داشتن جريان نشتي ، مشخصات الکتريکي لازم براي تحمل بيشترين ولتاژهادي و ساير ولتاژهاي اضافي تحت شرايط مختلف را داشته باشند . اين ويژگي ها به عنوان )خواص الکتريکي مقره ها( عبارتند از:

۱- مقاومت الکتريکي حجمي و سطحي بالا

۲- مقاومت در برابر سوراخ شدن توسط شوک حرارتي در اثر عبور جريان الکتريکي فشار قوي.

۳- مقاومت زياد در مسير

۴- عدم تشکيل خود القايي

 

 

ب( وظيفه ديگر مقره ها ، تحمل نيروهاي مکانيکي حاصل از وزن هادي ها ، و نيروهاي اعمالي ناشي از باد و يخ مي باشد که در هر شرايطي ، فاصله هادي از بدنه و بازوي پايه ، نبايد از مقادير مجاز کمتر باشد.اين ويژگي ها به عنوان (خواص مکانيکي مقره) ناميده شده و به شرح زير هستند:

۱- خاصيت الاستيسيته به نسبت خوب که باعث مي شود مقره ، تنشهاي خمشي و کششي را تا حدودي تحمل کرده و در برابر تغيير شکل مقاومت نمايد.

۲- در برابر نيروي فشاري مقاومت بالايي از خود نشان مي دهد.

۳-چون مقره هاي چيني در برابر ضربه مقاومت کمي دارن بايد عي شود تا لبه و گوشه هاي تيزي داشته باشند.

۴- مقاومت لازم را در برابر شوکهاي حرارتي حاصل از تغييرات اختلاف پتانسيل الکتريکي ، صاعقه و … به طور ناگهاني داشته باشند.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت بازرسی چشمی Visualin InSpection

پاورپوینت بازرسی چشمی Visualin InSpection

پاورپوینت بازرسی چشمی   Visualin InSpection

۷۶اسلایدهمراه باتصویر

تستهاي  غیر مخرب : به سلسله آزما یشهایی اطلاق می گردد که                              
انجام آنها بر روی قطعه با عث تخریب قطعه نمی گردد

 ضربه) . . . تستهاي مخرب : کلیه آزمایشهای مکانیکی (کشش،فشار،

                           تستهاي غير مخرب

 

بازرسی چشمی                                               Visualin InSpection
آزمایش مايع نافذ                                   Test Penetration Liquid
آزمایش ذرات مغناطیسی                          Magnetic particle test
آزمایش ماوراء صوت                                                 Ultrasonic Test
آزمایش رادیو گرافی                        Radio Graphic Test(X-Ray)

 

 

 

بازرسی چشمی
 
Visualin Inspection

     بازرسي چشمي: در بيشتر اوقات، اولين مرحله در آزمون يك سازه، بازرسي چشمي است. بازرسي با چشم غير مسلح فقط عيبهاي نسبتاً بزرگي را كه به سطح قطعه راه دارند، نمايان خواهد كرد. با به كار بردن يك ذره بين يا بروسكوب مي‌توان كارايي بازرسي چشمي را افزايش داد. بازرسي چشمي منحصر به سطح خارجي نمي‌شود. حساسه‌هاي بازرسي نوري، از هر نوع صلب و انعطاف پذير، جهت بازرسي سطوح داخلي ساخته شده‌اند. حتي اين حساسه‌ها را مي‌توان در داخل حفره‌ها، لوله‌ها و كانالها قرار داد .

—
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

دانلود پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

فصل اول-آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف

فصل دوم- آشنایی با استانداردهای بین المللی و الگوهای مصرف

فصل سوم – نحوه پياده سازي استانداردها و الگوهاي مصرف در سازمان ها

فصل چهارم- تكنيك ها و راهكارهاي عملياتي براي صرفه جويي در محيط هاي كاري

اصلاح الگوی مصرف:

تعریف:نهادینه کردن الگوهای صحیح استفاده از منابع کشور.

فرایند اصلاح الگوی مصرف ،سبب ارتقای شاخص های بهره وری و اثربخشی در جنبه های مختلف فردی و اجتماعی،کاهش هزینه ها و بسط وگسترش عدالت می گردد.

سطوح فرایند اصلاح الگوی مصرف از لحاظ اجرایی:

۱- تولیدمحصولات و خدمات

۲- توزیع

۳- مصرف

استقرار نظام های استانداردها و الگوی مصرف در هر سه وجه مربوطه مستلزم فرهنگ سازی پایداراست که خود نیازمند ارائه راهکارهایی است تا همه افراد جامعه نگرش ها و رفتارهای مربوطه را اصلاح نمایند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

برای نهادینه سازی و ایجاد بسترهای فرهنگی لازم به منظور استقرار مطلوب الگوی مصرف اولین قدم ارائه آموزش های مناسب و اثربخش است.

بدیهی است که آموزشهای مناسب به تدریج موجب ایجاد شناخت و تغییر نگرش در افرادشده و همگام با تغییرنگرش تک تک افراد جامعه می توان امیدوار بود که نگرش جامعه اصلاح شده و تغيیررفتار مناسب صورت گیرد.

اهميت اين مسئله از زماني آشكار مي شود كه بدانيم علي رغم تاكيد آموزه هاي ديني مبني بر پرهيز از اسراف و تبذيرمتاسفانه نشانه هاي فاحشي از زياده روي در مصرف منابع در ابعادي زندگي فردي،خانوادگي و سازماني ديده مي شود.ازجمله مي توان به ضايعات نان و اتلاف منابع در حوزه مصرف انرژي دربخش خانگي و صنعتي نام برد كه بسيار بالاتر از سطح استانداردهاي جهاني است.بديهي است تا زماني كه منابع ارزشمند و كمياب ،با ارزانترين قيمت و به وفور در اختيار قرار مي گيرد،نمي توان انتظار تحقق شعارهاي صرفه جويي را داشت.لازم است تا در كنار ارائه آموزشهاي لازم و فرهنگ سازي نسبت به منطقي كردن قيمت حامل هاي انر‍ژي اقدام نمود.از آنجايي كه سازمان هاي دولتي از جمله بزرگترين مصرف كنندگان منابع انرژي و امكانات مي باشند هرگونه اقدام در راستاي استقرار نظام اصلاح الگوي مصرف بدون در نظر گرفتن اين سازمانها مفيد نخواهد بود.

اهميت و ضرورت توجه به استانداردها و الگوهاي مصرف:

واژگان و اصلاحات:

استاندارد(standard):

 سندي مدون از ضوابط و شاخص هايي است كه به عنوان پايه و اساس معيارها(عموما با ماهيتي كمي و فني)با آزمايش ها و مطالعات گذشته ،مورد توافق و اجماع متخصصين مربوطه قرارگرفته و به عنوان يك نمونه يا مدل پذيرفته شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.

الگو(pattern):

موضوعي است قابل برگشت و تكراري ،متشكل از حوادث گوناگون(عموما با ماهيت كيفي و رفتاري)شامل عناصر تشكيل دهنده آن پديده كه مي تواندبه صورت قابل پيش بيني و قابل تكرار درآيد.

مصرف(consumption):

در لغت به معني زمان و منابع را خرج نمودن است و در اصطلاح اقتصادي و مديريتي شامل تخصيص بودجه و هزينه كردن امكانات و درآمدهاي عمومي از سوي دولت نيز مي شود.

اسراف:

در لغت به معني تجاوز و زياده روي در مصرف است ،بنابراين هرگونه عمل انسان كه خارج از حدود باشد،اسراف محسوب مي شود.

تبذير :

استفاده از منابع مالي در مواردي كه سزاور نيست،چه كم باشد چه زياد.

سازمان(organization):

گروهي از افراد كه براي نيل به هدفي مشترك از طريق تقسيم كار و وظايف و از مجراي سلسله مراتب اختيار و مسئوليت اعم از خصوصي و دولتي در كنار هم همكاري  و ارتباط دارند.

خط مشي(policy):

خواسته ها و جهت گيري هاي كلي يك سازمان كه بطور رسمي توسط مديريت ارشد سازمان اعلام مي گردد.

اهداف(objectives):

مقاصدي كه در قالب عملكرد سازماني است و سازمان خود را مقيد به حصول آنها مي داند .اهداف حتي المقدور بايد كمي باشند.

نيازسنجي(need assessment):

به كار بردن شيوه هايي كه به كمك آن بتوان نيازهاي اهداف سازماني را تعيين كرد.اولين هدف نيازسنجي ،توليد اطلاعات و شاخص ها درباره نيازهاي مردم،سازمان ها و جامعه هدف است.

شاخص(index):

ملاک ها و اصولی است که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کندشاخص ها معمولا از اهداف ،خط مشی ها ،نگرش ها و یا موقعیت ها سرچشمه می گیرند و مانند علائمی که مسیر را مشخص کنند ،در استانداردها و الگوها مورد استفاده قرار می گیرند.

اثربخشی(effectiveness):

میزان تامین مقاصد تعریف شده توسط یک فرایند،شخص،محصول،برنامه یا میزان پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف. به عبارت دیگر انجام کارهای درست.

کارایی(efficiency):

بیشینه سازی بهره برداری و دستیابی به بهترین نتیجه ممکن با استفاده از کمترین ورودی ممکن.به عبارت ساده تر کارایی عبارت از انجام درست کارها.

بهره وری(productivity):

استفاده بهینه از منابع با پیاده سازی استانداردها و الگوها ،مطابق با شاخص ها(اعم از نیروی کار،سرمایه،زمین،موادو..)در فرایند تولید کالاها و ارایه خدمات.بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است.

فرایند(process):

مجموعه ای از فعالیت های مرتبط یا تاثیرگذار که ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می کند.

بازمهندسی فرایندها(process Reengineering):

عبارت است از بازاندیشی و بهبود مستمردر فرایندها و روشهای انجام کار(انتخاب و پیاده سازی بهترین الگوها و استانداردها در حیطه فعالیت ها)برای دستیابی به مطلوبترین سطح بهره وری در سازمان.

توسعه پایدار(sustainable Development):

در سال۱۹۹۲ بطور گسترده در ادبیات مدیریت و محیط زیست وارد شد و در کلیه ابعاد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فنی مورد توجه قرارگرفت.عبارت است از استفاده بهینه از کلیه منابع برای توسعه نسل امروز با حفظ حقوق نسل های آینده و دیگران.

بهوبد مستمر(continual improvement):

فعالیتی است تکرارشونده برای افزایش توانایی برآوردهای الزامات در یک الگو و یا استاندارد .به عبارتی ساده تر بهبود مستمر همان اصلاح استانداردها و الگوهای موردنظر می باشد.

ممیزی(audit):

بررسی به منظور تعیین اینکه آیا فعالیت ها و نتایج حاصل از آنها با ترتیبات برنامه ریزی شده مطابقت دارد و آیا این ترتیبات بطور موثر و مناسب برای دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان اجرا شده اند یا خیر؟

فرهنگ مصرف:

مجموعه ای از عادات ،ارزش ها،اخلاق و الگوهای خاص مصرف در شرایط گوناگون اجتماعی که نماد علمی آن الگوهای مصرف در هر سامانه از قبیل فرد،خانوار ،بنگاه دولت و ملت است.

برچسب انرژی(Energy label):

صفحه ای است حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و تجهیزات انرژی بر.در این برچسب شاخص مصرف انرژی وسیله موردنظر به همراه رتبه های برچسب انرژی با حروفAتاGکه دارای رنگ بندی ازسبزپررنگ تا قرمزتیره می باشد،نشان داده شده است.این برچسب برای استفاده مصرف کنندگان مختلف برای مقایسه وسیله های پربازده و کم بازده مورداستفاده قرارمی گیرد.از لحاظ هزینه سرمایه گذاری اقلام رتبه انرژیA نسبت به Cپرهزینه ترند اما هزینه بهره برداری(هزینه برق مصرفی) آنها کمترند.

استانداردسازی(standarization):

عبارت است از فعالیت مربوط به استقرار و تثبیت شرایط و مقرارت لازم برای رسیدن به مطلوبترین سطح بهینه در زمینه های مورد انتظار .

دین اسلام بر دوری از ”اسراف“ تاکیدفراوانی دارد.پرهیزگاری ،میانه روی و بهره گیری صحیح از نعمت های الهی به اندازه ای مورد تاکید اسلام است که رعایت این مهم ،مایه سعادت و خوشبختی فرد و جامعه تلقی گردیده است.تبذیر بر خلاف اسراف تنها یک واژه اقتصادی است و در معنای هدر دادن مال و به تعبیر عامیانه ریخت وپاش بکار رفته است.

بيش از يك قرن است مباحث مدیریت منابع و مصرف پایدار در دنیا بصورت جدی مطرح گردیده و الگوها ،مدل و استانداردهای مختلفی پیرامون مديريت صحيح منابع ،بهبودمستمر فرايندهاي كاري ، مهندسي مجدد ،يكپارچه سازي و سازگاري در حال پياده سازي مي باشند.

ديدگاههاي متفاوت درباره مصرف:

-در نظام هاي اقتصادي سرمايه داري،هدف اصلي از فعاليت هاي اقصادي را مصرف مي دانند.در واقع هدف از توليد و توزيع در اقتصاد مصرف مي باشدواگر مصرف در جامعه متوقف گردد توليد متوقف مي شود و بيكاري رخ مي دهد.

-ديدگاه مقابل ،نظر اسلام در اقتصاد است كه همواره انسان را به صرفه جويي و پرهيز از اسراف دعوت مي نمايد و ميانه روي در مصرف را مورد تاكيد قرار مي دهد.

مصرف گرايي:

مصرف گرايي و اسراف دقيقا نقطه مقابل مصرف بهينه قرارگرفته است وبطور كلي هر گونه زياده روي در كميت و اتلاف در مصرف را شامل مي شود.نخستين رگه هاي مصرف گرايي را مي توان از انقلاب صنعتي در جهان غرب پيگيري كرد.نظام تبليغات،امروز بطور مستقيم آدم هاي شاد،موفق و خوشبخت را به عنوان يك مصرف كننده خوب و تمام عيار معرفي  مي كند. قدرت هاي بزرگ صنعتي كه فرا مليتي و جهاني شده اند براي انسان تصميم مي گيرند كه چه چيزي خوب و چه چيز ي بد است و با قدرت عظيم رسانه اي و تبليغات مجهز به آخرين فنون روانشناختي آن را به خورد ملت ها مي دهند.در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد،توسعه و از بين رفتن منابع ملي است.

هدف اقتصاد سرمايه داري نيزهمان سود سازي مضاعف يعني فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است و براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف گرايي را در كشورهاي موردنظر (مشتريان)رواج دهد.

مهمترين عوامل رواج اين مصرف گرايي عبارتنداز:

۱- تجار بزرگ

۲- خرده فروشان

۳- صاحبان تبليغات

۴- توليدكنندگان كالاها و خدمات

۵- بانك ها و بنگاه هاي مالي

۶- اشخاص حقيقي و حقوقي با نفوذ

اشكال مختلف بروز مصرف گرايي در جوامع در حال توسعه:

۱- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عينا و بدون فرهنگ سازي لازم به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.

۲- وسايل ارتباط جمعي،مسافران و ديگر عوامل ارتباطي شديدا به انتقال فرهنگ مصرف گرايي كمك مي كنند.

۳- افراد براي نشان دادن اين كه وجههء بالا دارند در مصرف گرايي ،افراطي تر عمل مي كنند.

۴- به تدريج مصرف گرايي جزئي از فرهنگ كشورهاي در حال توسعه مي شود.

۵-ايجاد فاصله طبقاتي شديد در بين اقشار جامعه و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي و عدم امنيت اقتصادي را بهمراه دارد.

۶-افزايش واردات:اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غيرضروري در جامعه مي شودو منجر به افزايش تقاضا براي كالاهاي خارجي جهت رفع نيازهاي فرد و جامعه مي شود و اين امر موجب افزايش واردات و تضعيف توليدكنندگان داخلي مي گردد

۷- كم شدن گرايش به سرمايه گذاري هاي زير ساختي:در جامعه اي كه مصرف گرايي به يك فرهنگ تبديل شده افراد به دنبال سرمايه گذاري در خريد و فروش كالاهاي پرمصرف و فعاليت هاي زودبازده مي باشند.

۸- ايجاد مشكلات زيست محيطي: در محيط هاي كه مصرف گرايي وجود دارد مشكلات زيست محيطي در آن بيشتر ديده مي شود(ايجاد گازهاي گل خانه اي).

شامل ۱۳۹  اسلاید POWERPOINT

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تولید مصالح بر اساس اصول توسعه پایدار

پاورپوینت تولید مصالح بر اساس اصول توسعه پایدار

پاورپوینت تولید مصالح بر اساس اصول توسعه پایدار
 
۵۰اسلایدهمراه باتصویر
 
 
مقدمه
امروزه هدف معماری پایدار ایجاد تعادلی پایدار و سازمان یافته طبیعت موجودات زنده و محیط مصنوع است و در این راه کل فرایند معماری یعنی اندیشیدن مطالعه، طراحی، ساخت، بهره برداری و تخریب ساختمان را در نظر می گیرد. معماری پایدار استفاده از مصالح سبز و قابل بازیافت عکس العمل منطقی در برابر مسائل و مشکلات به وجود آمده عصر صنعت به شمار می رود با انقلاب صنعتی و پیشرفت های فنی – تکنولوژیکی در عرصه، معماری بومی اقصی نقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون خود شکل می گرفت و همساز با اقلیم سر برمی افراشت به دست فراموشی سپرده شد. همسویی و همگرایی معماری بومی ایران با اصول معماری پایدار و معماری سبز برایند توجهاتی از قبیل انتخاب آگاهانه و پایدار محور مصالح بومی این مناطق است. امروزه هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل رسانده و پس از تخریب نیز منبعی برای ایجاد سازه های دیگر باشد با توجه به اینکه منابع کافی برای خلق محیط های مصنوع در جهان وجود ندارد که بتوان برای بازسازی هر نسل از ساختمان ها مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد می توان با استفاده مجدد از فضاها و مصالح بازیافت شده این امر را محقق کرد. در این راستا مصالح ساختمانی نقش مهمی را در پایداری ایفا می کنند در واقع آنچه که ماهیت یک بنا را شکل می دهد مصالح هستند لذا مقاله پیش رو به تعیین و تعریف اصول معماری پایدار، معماری سبز نیز بررسی مزایای دیوارهای سبز و راهکارهای اجرایی آن همچنین کارآمدی و سودمندی این نماها به لحاظ زیست محیطی و نقش تعیین کننده مصالح قابل بازیافت حاصل از تخریب ساختمان های بومی و ساختمان هایی با صمالح سبز اشاره دارد و نیز چگونگی کاربرد وطراحی این نوع مصالح را در جهت بهینه سازی مصرف انرژی روشن می کند رد نهایت به این نتیجه می رسیم که انتخاب محصولات سبز و استفاده از مصالح بازیافت و تلاش در جهت کاربرد مصالح بومی وطبیعی یک مولفه کلیدی است که به ما در شکل گیری و ایجاد معماری پایدار کمک می کند.
 

 

تاریخچه

همانگونه که می‌دانیم با انقلاب صنعتی و پیشرفتهای فنی- تکنولوژیکی در عرصه معماری، معماری بومی اقصی نقاط دنیا که با توجه به طبیعت و محیط پیرامون خود شکل می‌گرفت و همساز با اقلیم سر بر می‌افراشت به دست فراموشی سپرده شد. 
معماری مدرن نیز که زاده این تحولات بود به طور کل بستر شکل‌گیری معماری را نادیده گرفت. پیشرفتهای عظیم تکنولژی استخراج نفت و سایر ذخایر زیرزمینی نیز استفاده هر چه بیشتر این منابع تجدید ناپذیر را فراهم آورد و لذا با وجود منابع سوختی فراوانی که در دسترس بود تامین نیازهای گرمایشی به راحتی میسر شد. 
دهه ۷۰ را می توان دهه آگاهی یافتن از بحرانهای زیست محیطی نامید که عکس‌العملهایی را در دنیا ایجاد نمود که توسعه پایدار یکی از آنهاست.
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناسه گذاری و حدود تشخیص پسماند

پاورپوینت آشنایی با سیستم شناسه گذاری  و حدود تشخیص پسماند

 

۴۹اسلاید

 

۲۲ ستون (ضمیمه شماره ۲ کشناسه مدون کشوری)

 (به عنوان مثال ستونهاي۳، ۴، ۵، ۶)،

 استانداردUN/DOT    (به عنوان مثال ستونهاي ۸ و۹) و  استاندارد

FIRE FIGHTING HANDBOOK (International association of fire chiefs)

   (به عنوان مثال ستونهاي ۱۰،۱۱،۱۲و۱۳) و يك سري مشخصات كلي از جمله نام ، كد شيميايي  ماده و نقطه جوش ماده بيان شده است.

 

 ستون ۱: نام ماده شيميايي (CHEMICAL NAME)

اسامي حدود سیزده هزار ماده شيميايي به ترتیب حروف الفباي لاتين آورده شده است.

با حذف حروف و علائمي كه بصورت پيشوند در ابتداي نام ماده آمده است مي توان نام ماده را جستجو كرد.

اسامي تجاري و خاص در اين ستون با حروف بزرگ آورده شده است.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت معیارهای آزمون مدل در نرم افرار Smart-PLS

پاورپوینت معیارهای آزمون مدل در نرم افرار Smart-PLS

پاورپوینت معیارهای آزمون مدل در نرم افرار Smart-PLS

۱۶اسلاید مفید ازکتاب معادلات ساختاری pls با ازاسفندیاری ومحسنین

شاخص های پرکاربرد درpls

 

فهرست:

 

معیارهای آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی

آزمون های پایایی (Validity Test)
آزمون های روایی (Reliability Test)

 

 

آزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی

 

معیارهای آزمون مدل اندازه گیری ترکیبی

سطح متغیر پنهان
سطح متغیر مشاهده پذیر

 

 

آزمون مدل ساختاری

 
 

آزمون برازش کلی مدل در نرم افزار Smart-PLS

 
 
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق دینامیک سیالات در توربو ماشین ها

تحقیق دینامیک سیالات در توربو ماشین ها

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دینامیک سیالات در توربو ماشین ها

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

بخش اول
دینامیک سیالات در توربو ماشین ها
مقدمه:
در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.
هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.
وقتی که اهداف IHPTET نهایت پیشرفت در کارآیی را ارائه می دهد، طبیعت بسیار رقابتی فضای کاری کنونی، افزایش بازده را برای تام محصولات توربو ماشینی جدید طلب می کند. به خصوص با قیمتهای سوخت که بخش بزرگی از هزینه های مستقیم بهره برداری خطوط هوایی را به خود اختصاص داده است، SFC، یک فاکتور کارایی مهم برای موتورهای هواپیمایی تجاری می باشد.
اهداف مربوط به کارایی کلی موتور، مستقیما به ملزومات مربوط به بازده آیرودینامیکی مخصوص اجزاء منفرد توربو ماشین تعمیم می یابد. در راستای رسیدن به اهداف مورد نیازی که توسط IHPTET و بازار رقابتی به طور کلی آنها را تنظیم کرده اند، اجزای توربو ماشینها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای مربوط به افزایش بازده، افزایش کار به ازای هر طبقه، افزایش نسبت فشار به ازای هر طبقه، و افزایش دمای کاری باشند.
بهبودهای چشمگیری که در کارایی حاصل خواهد شد، نتیجه ای از بکار بردن اجزایی است که دارای خواص آیرودینامیکی پیشرفته ای هستند. این اجزا دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به انواع قبلی خود هستند که شامل درجه بالاتر سه بعدی بودن، هم در قطعه و هم در شکل مسیر جریان می باشد.
میدان های جریان مربوط به این اجزا نیز به همان اندازه پیچیده و سه بعدی خواهد بود. از آنجایی که درک رفتار پیچیده این جریان، برای طراحی موفق چنین قطعاتی حیاتی است، وجود ابزارهای تحلیلگر کارآتری که از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بهره می برند، در پروسه طراحی، اساسی می باشد …
 
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 
تعداد صفحات : ۱۰۵
قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  
 

کلمات کلیدی :  دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, دانلود تحقیق دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, دانلود رایگان تحقیق دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, پروژه دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, مقاله دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, مقاله در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, پروژه در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, پایان نامه دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق آماده در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته متالورژی , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده متالورژی در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق علم مواد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق کلاسی آماده دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق درباره دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق رایگان دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, پاورپوینت دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق در رابطه با دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق راجب دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, پروژه درباره دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, دانلود پاورپوینت آماده دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, مقاله در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, مقاله درباره دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, دانلود تحقیق علم مواد , تحقیق با موضوع دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق دانش آموزی در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, تحقیق آماده دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, درس متالورژی فیزیکی , دانلود رایگان تحقیق در مورد دینامیک سیالات در توربو ماشین ها, شناسایی مواد , جوشکاری , سرامیک ,مهندسی مواد , متالورژی

آرشیو تحقیق و پاورپوینت مهندسی مواد

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق جامع اصول علم مواد و مهندسی

تحقیق جامع اصول علم مواد و مهندسی

دانـلـود تـحقیـق رشته مهندسی مواد بـا عـنـوان، علم تكنولوژي مواد

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

فصل اول
طبقه بندي مواد كار

۱- طبقه بندي مواد كار
۱-۱- تعريف تكنولوژي مواد:
علمي كه دربارة استخراج، تصفيه، آلياژ كردن، شكل دادن، خصوصيات فيزيكي، مكانيكي، تكنولوژيكي، شيميايي و عمليات حرارتي بحث مي‌كند، تكنولوژي مواد گفته مي‌شود. اين علم ساختمان داخلي مواد از نظر شبكه‌بندي، تركيب و ساير خصوصيات آنها را بررسي مي كند.
۲-۱- طبقه‌بندي عناصر
تعريف عنصر:
موادي كه در اثر تجزيه قابل تبديل به مواد ساده‌تر نباشند، عنصر ناميده مي‌شود. بيشترين عنصر در طبيعت، اكسيژن ميباشد. حجم هوا را اكسيژن خالص اشتغال نموده و نصف جرم پوستة‌ زمين از تركيبات اكسيژن دار تشكيل شده است. (بيشترين فلز آلومينيم مي‌باشد ۱/۸% بعد از آن آهن ۵%)
۳-۱- عناصر مهم و تركيبات آنها
۱-۳-۱- خواص اكسيژن (o) :
گازي است بي بو، بي رنگ و بي مزه، تركيب آن با عناصر ديگر را اكسيداسيون گويند. براي ايجاد حرارت زياد، اكسيژن را با گازهايي مانند گاز طبيعي، هيدروژن، استيلن محترق مي‌كنند تا درجه حرارتي معادل ۲۰۰۰ تا ۳۲۰۰ درجه سانتي گراد بدست آيد.
مراحل توليد اكسيژن:
۱- تراكم هوا تا فشار ۲۰۰ بار ۲- سرد كردن هواي متراكم تا دماي c ْ۱۷۵- ۳- كاهش فشار به ۳ /۴ بار و مايع شدن هوا ۴- كاهش دما تا cْ۲۰۰-۵- حرارت دادن و تبخير هواي مايع در Cْ۱۸۳- و توليد اكسيژن خالص ۶- پر كردن كپسول با فشار ۱۵۰ بار
اكسيداسيون

تركيب اكسيژن با عناصر ديگر سرعت زياد و شعله = احتراق (سوختن تند)‌مانند جوشكاري با گاز اكسي استيلن
بدون شعله و حرارت= سوختن كند (زنگ زدن فلزات)
احياء:
جدا كردن تمام يا قسمتي از اكسيژن در يك تركيب اكسيژن دار- با بكار بردن حرارت
۲-۳-۱- هيدروژن (H) :
سبكترين عنصر- بدون رنگ، بو و مزه. قابل انتقال براي جوشكاري به همراه اكسيژن كاربرد : توليد مواد مصنوعي ، پلاستيك، جامد كردن روغن نباتي.
توليد: با الكتروليز آب، اكسيژن و هيدروژن را توليد مي‌كنند و به صورت مايع به بازار مي‌ دهند.
۳-۳-۱- كربن (C)
عنصر اصلي مواد سوختني مانند چوب، زغال و نفت مي‌باشد.
كربن خالص: كريستال خالص كربن- الماس- سخت‌ترين عنصر- ساخت ابزار و گرد آن براي ساختن سنگ سنباده
مطبق: فلس ماهي – گرافيت- نرم و سياه رنگ و مقاوم در مقابل حرارت و هادي برق و حرارت
كاربرد: توليد بوته ذوب فلزات، الكترود كوره‌ها، كم كننده اصطكاك
بي شكل (آمرف): دوده كاربرد: لاستيك‌سازي، مركب و چاپ

وجود كربن در فولاد باعث افزايش استحكام و سختي مي‌شود و قابليت زنگ زدن كم مي‌شود و احياي اكسيدهاي فلزي
تركيب كربن و اكسيژن دي اكسيد كربن ( )ك از سوختن كامل كربن و تركيبات كربن‌دار و همچنين از تجزيه سنگهاي آهكي و تخمير مواد سلولزي حاصل از بقاياي گياهان بدست مي‌آيد. از هوا سنگين‌تر است و سمي نيست ولي تنفس را غير ممكن مي‌كند و در آتش نشاني و نوشابه‌هاي گازدار استفاده مي‌شود.
منوكسيد كربن (co): از سوختن ناقص كربن و تركيبات آن به وجود مي‌آيد. بي رنگ ، بي بو و بسيار سمي است احياء كننده ،قابل انتقال به رنگ آبي و به دي اكسيد كربن تبديل مي‌شود.

تركيب كربن با فلز: كاربيد كاربيد آهن
كاربيد ولفرام
كاربيد كلسيم
كاربيد سيليسم (sic سختي آن نزديك به سختي الماس است و براي سنگ سنباده استفاده مي‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول
طبقه بندي مواد كار
فصل دوم
فلزات آهني
فصل سوم
فلزات غيرآهني
فصل چهارم
خوردگيها و روشهاي جلوگيري از آن

 
 
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 
تعداد صفحات : ۱۰۹
قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی
جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  
 

کلمات کلیدی : علم تكنولوژي مواد, تحقیق در مورد علم تكنولوژي مواد, دانلود تحقیق علم تكنولوژي مواد, دانلود رایگان تحقیق علم تكنولوژي مواد, پروژه علم تكنولوژي مواد, مقاله علم تكنولوژي مواد, مقاله در مورد علم تكنولوژي مواد, پروژه در مورد علم تكنولوژي مواد, پایان نامه علم تكنولوژي مواد, تحقیق آماده در مورد علم تكنولوژي مواد, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته متالورژی , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده متالورژی در مورد علم تكنولوژي مواد, تحقیق علم مواد علم تكنولوژي مواد, تحقیق کلاسی آماده علم تكنولوژي مواد, تحقیق درباره علم تكنولوژي مواد, تحقیق رایگان علم تكنولوژي مواد, پاورپوینت علم تكنولوژي مواد, تحقیق در رابطه با علم تكنولوژي مواد, تحقیق راجب علم تكنولوژي مواد, پروژه درباره علم تكنولوژي مواد, دانلود پاورپوینت آماده علم تكنولوژي مواد, مقاله در مورد علم تكنولوژي مواد, مقاله درباره علم تكنولوژي مواد, دانلود تحقیق علم مواد , تحقیق با موضوع علم تكنولوژي مواد, تحقیق دانش آموزی در مورد علم تكنولوژي مواد, تحقیق آماده علم تكنولوژي مواد, درس متالورژی فیزیکی , دانلود رایگان تحقیق در مورد علم تكنولوژي مواد, شناسایی مواد , جوشکاری , سرامیک ,مهندسی مواد , متالورژی

آرشیو تحقیق و پاورپوینت مهندسی مواد

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلودنمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه ۹۶-۹۷

دانلودنمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه ۹۶-۹۷

برنامه سالانه تعالی مدیریت مدرسه۹۶-۹۷

در قالب ۹ محور با فرمت همگام و بخشنامه جدید

بصورت word و قابل ویرایش

همون طور که میدونی طرح تعالی رو دیگه باید داخل همگام وارد کرد و فرمت همگام متناسب با سال تحصیلی ۹۶-۹۷ رو ما برای شما تدوین کردیم

تعالی دبستان بصورت تیتر وار شامل موارد ذیل می باشد

چارت سازمانی اموزشگاه براساس طرح تعالی

اهداف طرح تعالی درقالب بنر

جلد طرح تعالی برای خوشرنگ بودن پوشه شما

میثاق نامه دانش اموزان براساس طرح تعالی

میثاق نامه معلمان براساس طرح تعالی

میثاق نامه والدین براساس طرح تعالی

تدوین برنامه عمل یا همون برنامه سالانه طرح تعالی در قالب ۵۷صفحه بصورت ورد و کامل شده و تمامی محور های ان نیز لحاظ شده است

محورهای دهگانه طرح تعالی با جدول بندی ورد و پر شده

محور های ۸گانه با فرم های خاص مستند سازی

فرم های پیش بینی اقدامات در قالب فرم های بروز شده

تقویم اجرایی  براساس روز ماه سال

استلزامات قسمت برنامه ریزی
در این محور انتظار می‌رود مدرسه با توجه به اسناد راهبردی تحول بتوانند برنامه استراتژیک و عملیاتی خود را (مأموریت، استراتژی ، راهکارها و . . . ) با مشارکت همه كاركنان مدرسه تدوین نماید.

۲ . توسعه توانمندی ها و مشارکت نیروی انسانی :
در این محور انتظار می‌رود مدرسه با تشکیل تیم‌های پژوهشی، مسایل و مشکلات را احصاء نماید، و با
بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها دست به مطالعات کیفی(اقدام پژوهشی) زده و ضمن حل مسایل در انتشار
یافته‌های پژوهشی خود نیز اقدام نماید. تشکیل جلسات و کارگاه‌های آموزشي، در جهت ارتقاء توانمندی‌های کارکنان و دانش‌آموزان و کسب رتبه‌های مناسب در سطح منطقه استان از مصادیق مورد نظر در محور می‌باشد.

۳ . استقرارنظام یاددهی- یادگیری :
در این محور انتظار می‌رود مدارس در چارچوب طراحی آموزش مبتنی بر برنامه درسي ملی از راهبردهای یاددهی یادگیری فعال (اکتشافی، تعاملی و . .. ) بهره بگیرند.
در این فرایند بهره‌گیری از محیط‌های متنوع یادگیری، آزمایشگاه، کارگاه، فناوری‌های نوین، انواع روش‌های ارزشیابی به ویژه فرایندی مورد تأکید است.

۴ . توسعه مشارکت دانش‌آموزان درمدرسه :
در این محور انتظار می‌رود مدارس با توجه به ضرورت و اهمیت این موضوع، جلسات توجیهی مناسب را برنامه‌ریزی نمایند و در عمل و به شکل کاربردی زمینه حضور دانش‌آموزان در اداره مدرسه، مسئولیت پذیری در انواع فعالیت‌های مدرسه فراهم شود. به طور طبیعی فعال‌بودن شورای دانش‌آموزی، و انواع تشکل‌ها در مدرسه می‌تواند از ابعاد کیفی مشارکت دانش‌آموزان در مدرسه باشد.

۵ . توسعه مشاركت اولیا درمدرسه :
در اين محور انتظار مي‌رود مدرسه ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اولياء را شناسايي نمايد. پس از شناسايي در يك فرايند علمي و منطقي بستر لازم جهت نقش آفريني آن‌ها در فعاليت‌هاي مختلف مدرسه فراهم شود. در اين فرايند بهره‌وري جلسات انجمن اولياء و كلاس‌هاي آموزشی خانواده در ابعاد كمي و كيفي مورد توجه خواهد بود.
در كنار اولياء شناسايي، برقراري ارتباط مؤثر و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي اجتماعي نيز از كاركردهاي مدرسه موفق تلقي مي شود.

۶ . ارتقای سلامت ، تربيت بدني ، پيشگيري و ايمني :
در اين محور انتظار مي‌رود مدارس، به مقوله بهداشت رواني و جسمي دانش‌آموزان اهميت قايل شوند. مسايل مربوط به بهداشت در مدرسه (دستشويي‌ها، تغذيه سالم و …) جدي گرفته شود. كيفي‌بودن هر يك از نشانگرهاي بهداشت ميزان توجه مديريت و كاركنان مدرسه را در اين زمينه نشان مي‌دهد.
در كنار بهداشت، استاندارد و ايمن بودن فضا، تجهيزات و … نيز در جاي خود بسيار با اهميت است.
فضاي سبز مدرسه از يك طرف و فضاي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و… از عوامل و متغيرهاي بسيار مهم در مدرسه سالم است.

۷ . توسعه فعاليت های پرورشی وفرهنگی :
در اين محور انتظار مي‌رود فعاليت‌هاي فرهنگي تناسبي با علايق ونيازهاي دانش‌آموزان داشته باشد. مدارس بطور معنادار به مقوله ورزشي توجه كنند. اين مسئله نيز همچون دروس ديگر (رياضي و …) از اهميت خاص خود برخوردار است كه پرداختن به آن‌ها در كنار فعاليت‌هاي مذهبي، ايام ا…، نماز جماعت و … مورد نظر مي‌باشد.

۸ . مدیریت امور اجرایی و اداری :
در این محور انتظار می‌رود قانون و دستورالعمل‌ها مبنای کار مدیران و کارکنان باشد . آنهاضمن آگاهی کامل از مسائل مالی، اداری به درستی آن‌ها را انجام مي دهند. سندها و پرونده‌ها بدرستی‌ها بایگانی شده‌اند و مدرسه از یک نظم اداری با بهره‌گیری از فناوری برخوردار می باشد . در این ارتباط یکی از شاخص های مهم بهره گیری از سیستم های مالی می باشد. در اين ارتباط يكي از شاخص هاي مهم بهره گيري مدرسه از سيستم هاي حسابداري مالي مي باشد.
برنامه ی «تعالي مديريت مدرسه» سعي دارد با تكيه بر سند تحول بنيادين و نگاهي تعالي بخش، مدرسه محور، مشاركت جو وكيفيت مدار ضمن تمركز بر فرايندهاي مديريتي، شرايطي را فراهم آورد تا كليه ی عوامل مؤثر در مديريت مدرسه ضمن شناسايي ظرفيت ها و توانايي هاي داخلي و پيراموني خود، با اتّخاذ رويكرد برنامه محوري نسبت به تعيين اهداف و طراحي برنامه ی عملياتي مدرسه اقدام کند و با نگاهي تيزبين و نقاد به صورت مستمر عملكرد مدرسه خود را نسبت به نقشه ي راه يا برنامه ي عملياتي و هدف هاي قصد شده، بسنجد.
هم چنين به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف فرصت، با تشخيص خطاها و شكاف هاي عملكردي، راه هاي بهبود را شناسايي کند و با برنامه ريزي مناسب به اجراي راهكارهاي بهبود اقدام نمايد تا از اين طريق كيفيت مديريت مدرسه را ارتقا بخشيده و افزايش بهره وري را ممكن سازد.

موارد برنامه شامل چارت سازمانی اموزشگاه براساس طرح تعالی اهداف طرح تعالی درقالب بنر جلد طرح تعالی برای خوشرنگ بودن پوشه شما میثاق نامه دانش اموزان براساس طرح تعالی میثاق نامه معلمان براساس طرح تعالی میثاق نامه والدین براساس طرح تعالی تدوین برنامه عمل یا همون برنامه سالانه طرح تعالی در قالب ۵۷صفحه بصورت ورد و کامل شده و تمامی محور های ان نیز لحاظ شده است محورهای دهگانه طرح تعالی با جدول بندی ورد و پر شده محور های ده گانه با فرم های خاص مستند سازی فرم های پیش بینی اقدامات در قالب فرم های بروز شده تقویم اجرایی طرح تعالی براساس روز ماه سال
 
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»