پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید

پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید

پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید

پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید

پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید

پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید خصوصیات HSV

•از راه تماس نزدیک با ضایعات یا ترشحات فرد ناقل منتقل می شود
•در گانگلیون به صورت نهفته باقی میماند
•فعال سازی مجدد در اثر تروما, افتاب , ضعف ایمنی و غیر ایجاد می شود
•ارتباط آن با فلج بل ثابت شده
•میتواند کارسینوژن باشد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت علمی آفت و هرپس و تشخیص افتراقی و درمان – ۳۸ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید انتخاب يك روش گردآوري داده ها بر اساس جنبه هاي عملي  

oدر كار گردآوري داده ها هر دو عامل يعني هم انسان (مشاهده گر ) و هم ابزار و روش اندازه گيري بايد اين دو خصوصيت مهم را دارا باشند . يعني انحراف در اندازه گيري ( تورش ) نداشته باشند .
oخصوصيات مشاهده شونده مي تواند بر مشاهده گر تأثير بگذارد
oنياز به پرسنل ، مهارت ها ، زمان ، وسايل كار و ساير تسهيلات در مقابل امكانات و تسهيلات موجود
oمقبول بودن شيوه كار براي افراد تحت مطالعه ، و از جمله عدم ايجاد نگراني ، ناراحتي و عوارض ناخواسته
oتعميم پذيري ، يعني اينكه چقدر اطلاعات گردآوري شده را مي توان براي همه شرايط و زمانها عموميت داد و از نتايج آن استفاده كرد .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید سومين دوره كارگاه آموزشي مهارتهاي پيشگيري از ايدز و بيماريهاي آموزشي – ۱۷ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید آنتی بیوتیک ها فقط جهت از بین بردن باکتری ها می باشند. این دسته نیز به دلیل مقاومت باکتریایی جزء داروهای OTC ممنوع می باشند.

 

آنتی بیوتیک ها جزء آن دسته از داروهایی هستند که Time Dependent هستند.

 

عارضه کلی آنتی بیوتیک ها:

 

چون تمام باکتری های مفید روده را از بین می برند باعث اسهال و استفراغ می شوند.

آنتی بیوتیک ها دسته های مختلفی دارند که شامل موارد زیر است :

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید آنتی بیوتیک ها – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید

پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید اكولوژي كلستريديوم بوتولينوم منشاء باكتري خاك است اما گاهي در آب هم ديده مي شود٬ كه بصورت اسپر به زندگي خفته خود ادامه

مي دهد. اسپرهاي باكتري پس از آلوده كردن مواد غذايي بيشتر در اثر شوك دمايي و يا شوك هاي ديگر

به صورت رويشي در مي آيد و چنانچه شرايط بي هوازي فراهم باشد به رشد و نمو و تكثير ادامه مي دهد٬

و چون شرايط بي هوازي در همه جا فراهم نيست. در مواد غذايي با شرايط خاص تكثير مي كند.

كنسروها بويژه كنسروهاي خانگي بيشترين موارد آلودگي به اين باكتري را نشان مي دهند. انواع كنسرو

مانند باقلا٬ لوبيا٬ نخود سبز٬ مارچوبه٬ قارچ٬ ماهي تن٬ و ساير فراورده هاي گوشتي و غذاهايي مانند دل

و جگر٬ ژامبون٬ سوسيس٬ ماهي دودي٬ ميگو در ايجاد بوتوليسم دخالت داشته اند. مواردي از مسموميت

هم در اثر نگهداري حجم زيادي غذاي آلوده به اسپرم كه قسمت پايين آن بي هوازي بوده گزارش شده است.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید بوتولیسم – ۲۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید  ایجاد آنزیم های اورئاز، پروتئاز و فسفولیپاز توسط HP

    باعث تخریب موکوس معده می شود. در نتیجه اولین خط دفاعی را تضعیف می کند.

 3- افزایش ترشح اسید معده

  بخصوص در ناحیه دوازدهه نقش دارد. باعث کاهش PH در داخل مجزای دوازدهه و در نتیجه ایجاد اپی تلیوم معدی (متاپلازی معده) در قسمت اول دوازدهه می کند و کلونیزاسیون باکتری در دوازدهه ایجاد می شود. همین نقش را در مری بارت نیز ایفا می کند.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید عفونت HP و گاستریت مزمن – ۵۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید يكي از مهم ترين خصوصيات موجودات زنده غذا خوردن آنهاست جانوران از جمله انسان مصرف كننده مواد غذايي هستند. سلول هاي بدن ما برای فعاليت خود به غذا نياز دارند و براي اينكه سالم و تندرست باشيم و سلول ها در ست كار كنند بايد انرژي و مولكول هاي لازم را بدست آوريم.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت مفید غذا و سلامتی – ۲۳ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید 

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید 

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید 

پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید  امروزه ما در عصري زندگي مي كنيم كه پزشكي و كشف داروها پيشرفت چشمگيري داشته است و داروهاي  جديد و خارق العاده اي براي درمان برخي از بيماري ها در دسترس هستند كه در چند دهه پيش و يا حتي در چند سال گذشته اثبات شده بود كه ابتلا به آن ها كشنده مي باشد.

در روز جهاني بهداشت در سال ۲۰۱۱ WHO قصد دارد يك بسيج جهاني براي خودمحافظتي از اين داروها به منظور حفظ و اثربخشي آن ها براي نسل هاي آينده ترتيب دهد. زيرا مقاومت به داروها و گسترش جهاني آن باعث از بين رفتن اثربخشي بسياري از داروهايي مي شود كه در درمان بيماري هاي موثرند.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مفید مقاومت ميكروبي يك تهديد جهاني – ۴۷ اسلاید  از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید  فرآیند خرد شدن

Ø    ایجاد نیرو های فشاری یا کششی(spallation)ناشی از تغییر چگالی هنگام برخورد امواج با سطح قدامی و خلفی سنگ .
Ø    در Cavitation،انرژی موجی که به نقطه ی کانونی فرستاده می شود ، باعث تولید حباب های بخار و در نهایت فرسایش سنگ می گردد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت سنگ کلیه و روشها و ابزارهای درمان آن – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید از سوی جیمز واتسن و فرانسیس کریک ، رشته ای جدید در علم زیست شناسی به وجود آمد که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در رشته زیست شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماری های ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای آنها می پرداخت ، ادغام شدند و رشته ای به نام «مهندسی ژنتیک» را به وجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته های مختلفی اعم از پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت کاربردی دی ان ای – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تاریخ معاصر ایران

پاورپوینت تاریخ معاصر ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .pptx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : ۱۸ اسلاید


 قسمتی از متن .pptx : 

 

تاریخ معاصر ایران

درس هفدهم

پیدایش نهضت روحانیت و اوج گیری بیداری اسلامی

دولت اسدالله علم

با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه ۱۳۴۰؛ شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آآیت الله بروجردی وجود ندارد .از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید .

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»