پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید

سازمانها سعي دارند تا ظرفيت و كارآيي خود براي نوآوري را افزايش دهند، لذا توجه روز افزوني به نحوه مديريت ظرفیت های خویش بخصوص دانش دارند.

تجربه نشان داده كه پياده سازي‌هاي موفق مديريت دانش در گرو توجه و اولويت بخشيدن به نكات ظريفی  است همچون:

جنبه هاي انساني و فرهنگي،
انگيزه‌هاي شخصي،
روش شناسی‌هاي مديريت تغيير،
فرآيندهاي كسب و كار جديد و يا تقويت شده‌اي كه مقيد به اشتراك گذاشتن دانش و ارتباطات و همكاري‌ باشند.

 

تمایل به یافتن پاسخ بر چرایی کم اثر شدن مهارت های سنتی مدیریت,

تحریک نیروی کار به خلق دانش و استفاده از ظرفیت های نهفته وی,

دستیابی به رویکردهای جدیدی که مدیران به مدد آنها توانایی های دانشی مورد انتظاراز نیروی کاررا برای خلق ارزش هرچه بیشتربرای بقا درشرایط رقابتی فزاینده, با ورزیدگی میسرمی سازند.

تکراراشتباهات پرهزينه به دليل عدم ثبت يا تحليل اشتباهات قبلي
تکراربرخی كارهابه دليل عدم آگاهي كاركنان از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي گذشته، يا نتايج آنها
لطمه خوردن به روابط با مشتريان به دلیل در دسترس نبودن دانش در نقطه عمل
درمیان نگذاشتن افكار، عقايد و عملكردهاي خوب که موجب افزايش هزينه‌هاي كلي مي‌گردد
محدود بودن کسانی که از دانش مهم و حساس بر خوردارند
کندی يادگيري سازمان‌ها كه موجب تاخير در توسعه محصول يا از دست رفتن فرصت‌ها مي‌شود
دلسرد وناراضی شدن كاركنان به دليل عدم دسترسي به منابع دانش

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری – ۲۳ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید

تغییرات جوی یا وضعیت آب وهوا امروزه به یکی از مهمترین امور تبدیل شده است.
از این رو لازم است که نسبت به این امر بیشتر حساس باشیم.

وقتی احساس می کنید باد می وزد، به این دلیل است که هوا در حال حرکت است.

 

هوا وقتی گرم است حرکت می کند، سبک تر می شود و به طرف آسمان، بالا می رود. سپس هوای خنک تر با فشار آن را عقب می زند تا جای آن را بگیرد. با این عمل، نسیم ایجاد می شود.

هوا از ذرات بخار آب تشکیل شده است.
وقتی هوای گرم به بالا می رود، بعد از اندکی سرد شدن این ذرات بخار تبدیل به آب باران می شود.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید تغییرات آب و هوا – ۱۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید

افزايش P (فشار) باعث افزايش ويسكوزيته مي‌شود.

 

كشش سطحي: ملكول‌هاي مايعي كه در سطح قرار دارند به سمت داخل

 

كشيده مي‌شوند ولي ملكولهايي كه در مركز مايع قرار دارند به طور يكنواخت

 

توسط  ملكولهاي ديگر به هر طرف كشيده مي‌شوند. به همين علت قطرات مايع

 

كروي هستند.

 

افزايش T باعث كاهش كشش سطحي مي‌شود ( بعلت كاهش نيروهاي جاذبه

 

 بين ملكولي)

نقطه انجماد ـ نقطه ذوب

 

اگر تبادل حرارتي بين سيستم ومحيط خارج نباشد، در واقع در سيستم بسته

تعادل خواهيم داشت.

نقطه انجماد نرمال يا نقطه ذوب نرمال: درجه حرارت مربوط به تعادل

 جامد مايع در فشار يك اتمسفر

 

سوپركول يا مايع فوق سرد: مايعي كه هنگام سرد شدن به دماي كمتر از

نقطه انجماد برسد ولي باز مايع باشد. با خراش ظرف و يا اضافه كردن يك دانه

كوچك بلور، تبلور ايجاد ميشود

 

جامدات بيشكل (شيشهاي): مثل شيشه، قير يا مواد پلاستيكي نقطه ذوب ياانجماد معيني ندارند،به اين جامدات آمورف گويند.

  

افزايش ناخالصيها به برخي از بلورها موجب خاصيت رسانايي مي‌شود مثلاً سيليسيم

و ژرمانيم كه عايق اند و شبكه بلورين شبيه‌ الماس دارند، اگر در حالت مذاب آن،

كمي عنصر بُر وارد ‌شود، از آنجايي كه  B ميتواند سه پيوند بدهد، پس يك حفره

الكتروني ايجاد ميشود، كه با انتقال يك الكترون از پيوند مجاور حفره به جاي ديگر

منتقل ميشود و نيمه هادي حاصل به نام P  يعني نيمه هادي مثبت معروف است.

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپونیت جدید مايعات و جامدات – ۵۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید

žلرزش ناگهانی پوسته‌های جامد زمین ، زلزله یا زمین لرزه نامیده می‌شود. دلیل اصلی وقوع زلزله را می‌توان افزایش فشار بیش از حد داخل سنگها و طبقات درونی زمین بیان نمود. این فشار به حدی است که در سنگ گسستگی بوجود می‌آید و دو قطعه سنگ در امتداد سطح شکستگی نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. به سطح شکستگی که توأم با جابجایی است، گسل گفته می‌شود. وقتی که سنگ شکسته می‌شود، مقدار انرژی که در زمان طولانی در برابر شکستگی حالتهای مختلفی را برای آزادسازی انر‍ژی نهفته شده بوجود می‌آورد.
ž

žبرخی معتقدند که زمین از ورقه‌هایی تشکیل شده است که این ورقه‌ها با صفحاتی که در کنار هم قرار دارند به یکدیگر فشار وارد کرده و باعث می‌شوند که ورقه‌هایی که دارای وزن کمتری هستند به داخل زمین فرو روند (این پدیده در اصطلاح علمی فرو رانش صفحات گفته می‌شود). همچنین ممکن است که ورقه‌ها در کنار یکدیگر به هم فشرده شوند. در اثر فرو رانش و پایین رفتن صفحه به درون زمین و به دلیل افزایش فشار و دمای طبقات درونی ، ورقه شروع به گرم شدن و ذوب شدن می‌کند و مواد مذاب حاصله سبک شده و مجددا به سمت بالا حرکت کرده و فشاری را به طبقات مجاور وارد می‌کند.

žاین پژوهشگر مرکز زمین شناسی آمریکا گفت: زلزله شش ریشتری در برابر ساخت و ساز بی کیفیت و ضعیف می تواند بسیار ویرانگر باشد
žوی اظهار داشت: زمانی که زلزله ای نیمه سنگین در نزدیکی شهرهایی که استحکام ساختمان ها در آن ضعیف است، اتفاق می افتد، میزان لرزش، افراد را به حیرت وامی دارد. برای همین است که زلزله بم بسیار تخریب گر و مرگبار همینطور بود.
žبه گزارش انتخاب، گفتنی است، رشته کوه های زاگرس حاصل یک فعالیت تکتونیکی یعنی برخورد دو صفحه تکتونیکی اوراسیا و عربستان هستند. این چین خوردگی متوقف نشده و دگرگونی زمین در غرب ایران و منطقه زاگرس همچنان ادامه دارد. چین خوردگی های متعدد و وجود گنبدهای نمکی فراوان، زاگرس را به منطقه ای نفت خیز تبدیل کرده است.
ž

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت زلزله بوشهر – ۴۲ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید

فهرست مطالب
ردپای اکولوژی
ردپای اکولوژی شهر
ردپای اکولوژی و ظرفیت زیستی
محاسبه ردپای اکولوژی
روشهای محاسبه ردپای اکولوژی
– روش ترکیبی
– روش اجزا
– روش مستقیم
نقاط قوت و ضعف رد پای اکولوژی
– مزایای الگوی رد پای اکولوژی
– محدودیت ها و معایب شاخص رد پای اکولوژی
رد پای اکولوژیکی چیست؟
تعریف: رد پای اکولوژیکی عبارت است از بار تحمیل شده بر زیست کره از سوی فرد یا جمعیت
Mathias Wacker nagel &William Rees
بر خلاف ظرفیت تحمیل که مشخص میکند چه تعداد جمعیت میتوانند در یک پهنه مشخص از زمین زندگی کنندEFP برآورد میکند که به چه مقدار زمین برای تامین زیست فرد یا جمعیت صرفنظر از کجایی آن نیاز است.
ایلات متحده امریکا بدلیل استفاده سنگین از انرژی بالاترین EFP را در جهان دارد.
EFPایتالیا ۳برابر کل مساحت این کشور است
EFPچه چیزی را نشان میدهد؟
– روش کمی قابل اندازه گیری که برای عموم مردم مفید است فراهم میکند
– تحلیل فضای EFP در شهر مجوز لازم برای توصیه خط مش مفید را عرضه میکند
رد پای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی
چمبرز سیمونز و واکرناگل (۱۹۹۶)
محدوده زمین و پهنه آبی برای حمایت نامحدود استانداردهای مادی زندگی جمعیت مشخصی که از سطح فناوری معینی استفاده میکند
تحقیقات نشان میدهد که فعالیتهای انسان از دهه ۱۹۸۰ بر ظرفیت زیستی پیشی گرفته است بار انسان از ۷۰% ظرفیت زیستی در ۱۹۶۱به ۱۲۰% در ۱۹۹۶رسیده است
رد پای اکولوژیکی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۳ حدود ۱۴/۱ میلیارد هکتار یا ۲/۲ هکتار سرانه و ظرفیت زیستس در همین زمان ۱۱/۲ میلیارد هکتار یا ۱/۸ هکتار سرانه بوده است بدین ترتیب اضافه برداشت ۲/۹ میلیارد هکتاری یا ۰/۴ هکتار سرانه وجود داشته است

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید

خورشيد تنها ستاره منظومه شمسى مى باشد كه كرات وسيارات در اطراف آن مى چرخند و از انرژى آن استفاده مى كنند.زمين نيز يكى از كراتى است كه در أطراف خورشيد در حال حركت است .فاصله ميان زمين و خورشيد حدود ۱۴۹٫۸۰۰٫۰۰۰كيلومتر مى باشد ، كه در اين فاصله،زمين حدود ۹^۱۰×95/1 وات انرژى ازخورشيد دريافت مى كند كه ما تنها كسرى از آن (۰۰۰۰۰۰۲/۰) را استفاده مى كنيم . نور خورشيد ۲۷/۸ دقيقه طول مى كشد كه به زمين برسد.از صد در صد نورى كه به زمين مى تابد تنها ۳۰% آن بر اثر ذرات و مولكول هاى موجود در لايه هاى بالايى منعكس مى شوند بقيّه آن ها از لايه ها زمين عبور مى كنند و به زمين مى رسند.

در واقع مى توان به جرأت گفت كه حدود۹۹%انرژى كه به زمين مى رسد از خورشيد وبقيه آن از ماه و كرات ديگر مى باشد. نور سفيد خورشيد از ميلياردها ميليارد رنگ تشكيل شده است كه هر كدام از اين رنگ ها داراى طول موج و انرژى مخصوص به خود مى باشند، وما هنگامى كه اين نور را تفكيك مى كنيم به هفت رنگ تجزيه مى شوند كه هر كدام از اين رنگ ها از ميلياردها رنگ تشكيل شده اند… پرتوهاى فوق بنفش داراى طول موج كوتاه و انرژى زياد مى باشند پرتوهاى فوق بنفش با انرژى زيادى كه دارند براى تمام موجودات زنده خطرناك مى باشند وموجب سرطان پوست يا آفتاب سوختگى مى شوند .خوشبختانه زمين در برابر اين پرتوى خطرناك، محافظى بنام لايه اوزون دارد كه از ورود پرتوهاى خطرناك به سطح زمين جلوگيرى مى كند. قبل از آنكه به بحث درباره برخورد پرتوهاى فوق بنفش و مولكول ها اوزون بپردازيم ابتدا به اطلاعاتى درمورد اوزون مى پردازيم.

مولكول هاى اوزون هرچند كه براى ما مفيد هستند اما وجود آن ها در لايه تروپوسفر (لايه اى كه ما در آن زندگى مى كنيم) بسيار خطرناك
مى باشند. نيتروژن هاى پراكسيد خارج شده از اگزوز موتورهاى ديزلى بر اثر تابش نور خورشيد (عمل فتو شيميايى) با مولكول هاى اكسيژن واكنش مى دهند و مولكول هاى اوزون را پديدار مى كنند . چون در مولكول هاى اوزون اتم هاى اكسيژن فعال (راديكالى) وجود دارد ، تنفس آن ،موجب اختلال در دستگاه تنفسى مى شود .

مرکز پاورپوینت اکران

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت اثرات لايه اوزون بر محيط زيست – ۲۸ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

شناسائی تمام ماموریت های سفر به مریخ- پروژه کارشناسی هوافضا

شناسائی تمام ماموریت های سفر به مریخ- پروژه کارشناسی هوافضا

 تاکنون ماموریت های بسیاری برای کاوش مریخ صورت گرفته. بعضی فقط با عبور کوتاه مدت از کنار مریخ به جمع آوری اطلاعات پرداخته اند و برخی برای سال ها در مداری به دور مریخ گشته اند. پرچالش ترین ماموریت ها، ماموریت های شامل فرود بر سطح مریخ هستند. از اولین ماموریت موفق عبوری در سال ۱۹۶۵ چهار گروه مختلف موفق به دستیابی به مریخ شده اند: ناسا، اتحاد جماهیر شوروی، سازمان فضایی اروپا و سازمان تحقیقات فضایی هند. تا به امروز كشورهای مختلفی همچون روسیه، ایالات متحده آمریكا، ژاپن و سازمان فضایی اروپا ده ها سفینه فضایی را كه دربرگیرنده مدارگردها، مریخ نشین ها و مریخ نوردهای  مختلف بوده اند، رهسپار این سیاره كرده اند، تا دانشمندان و محققان به كمك این سفینه های فضایی به مطالعه بهتر و دقیقتر سطح این سیاره، آب و هوا و عوارض زمین شناختی آن بپردازند.تقریباً دو- سوم این سفینه ها قبل از اتمام ماموریت خود و یا در برخی موارد حتی پیش از شروع آن، بنا به دلایلی از كار افتاده و یا از كنترل خارج شده و ارتباط خود را با زمین از دست داده اند. در بیشتر این موارد، نقص فنی فضاپیما دلیل از كارافتادگی و یا قطع ارتباط آن بوده، ولی در مواردی نیز دانشمندان هیچگاه موفق به ارائه دلیل قانع كننده ای برای از دست دادن فضاپیما نشدند. همین عامل منجر به شكل گیری داستان های تخیلی و تفكرات اشتباه دیگری شد؛ مواردی چون مثلث برمودای زمین-مریخ، نفرین مریخ  و یا داستان طنزآمیز ناسا كه به غول بزرگ كهكشان  مشهور است.

 کلمات کلیدی: سفر به مریخ، فضانوردی، ناسا،ماموریت به مریخ،انسان در مریخ

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

کتاب ام آر آی در عمل ترجمه فارسی (MRI in practice)

کتاب ام آر آی در عمل ترجمه فارسی (MRI in practice)

ام آرآی درعمل

مترجم: حمیدرضا غیاسی
نویسنده: Catherine Westbrook, Carolyn Kaut Roth With John Talbot

این کتاب ترجمه MRI in Practice 3rd edition در ۱۴ فصل و با ترجمه بسیار خوب جناب آقای حمید رضا غیاسی است .

در توضیحات خود ایشون در مورد کتاب اومده:
کتاب از همان نخستین ویرایش در سال ۱۹۹۳ متن درسی استاندارد برای رادیوگرافرها، تکنولوژیست ها ، دستیاران و رادیولوژیست ها بوده است. و به عنوان مرجع نخست امتحانات ( American Registry for Radiologic Technologists (ARRT در زمینه MRI شناخته شده است.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

جزوه فیزیک پزشکی فارسی pdf

جزوه فیزیک پزشکی فارسی pdf

دانلود بهترین و کاملترین جزوه فیزیم پزشکی موجود به زبان فارسی

نوشته شهرام پرویزی (۱۷۳ صفحه)

محتوی : فیزیک استخوان بندی ، گرما و سرما در پزشکی ، فشار (جمجمه ، چشم) ، فیزیک شش ها و تنفس ، فیزیک سیستم قلب و عروق ، الکتریسیته در بدن ،صوت در پزشکی و نور در پزشکی

شامل تمام نکاتی که لازم است در این درس دانسته شود

مناسب برای تمام آزمون های وزارت بهداشت از جمله آزمون های علوم پایه سایر رشته ها و آزمون دکترای فیزیک پزشکی

برگرفته شده از نکات مهم کتاب فیزیک پزشکی کامرون و چند کتاب مهم دیگر

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق حس چشایی

تحقیق حس چشایی

حس چشایی

حس چشایی که توسط زبان تامین می شود یکی از احساس پنج گانه است که در تشخیص شوری، شیرینی، تلخی، ترشی و تندی کمک میکند.تشخیص این مزه ها توسط جوانه های چشایی است که  در کناره هاوروی زبان قرار گرفته است.مخاطی که این نواحی راتشکیل می دهد از برجستگی هایی بنام پاپیلا تشکیل شده است که در هر یک از آنها تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ جوانه چشایی وجود دارد. جوانه های چشایی برای تشخیص مزه نیازمند ترکیب ماده مورد نظر با بزاق هستند تا بتوانند مزه را به مغز منتقل کنند. درک کامل مزه بطور زیادی با درک بوی ماده ومحیط نیز ارتباط دارد. برای انجام وظایف صحیح زبان حفظ سلامت زبان اهمیت ویژه ای دارد.

زبان یکی از متهمان بوی بد دهان در ارتباط با  مواد غذایی مصرف شده است.این مواد عموما دارای اجزایی بنام مرکاپتان هستند که در موادی مثل سیر یا پیاز وجود دارد. متاسفانه این مواد بوی بدی ایجادمی کنند که رفع آن نیازمند تمیز نمودن سطح زبان و دندانها است.

تحقیقات نشان داده اند که  بطور طبیعی بر روی زبان  آنتی بیوتیک تولید می شود.این آنتی بیوتیک ها از ابتلا شدن به انواع عفونت ها به دلیل باکتریهای موجود بر روی زبان پیشگیری می کنند. طبیعی است که تغییر ترکیب این باکتریها می تواند باعث تغییر رنگ زبان و بوی بد آن نیز شود. آویزان کردن تزیینات به زبان هوس سالمی نیست چرا که اقدامات این چنینی  می توانند باعث تغییر باکتریها و خطرات مرتبط با این مسئله شکستن دندانها، تداخل با صحبت کردن، خطر عفونت و حتی بروز مشکلات مرتبط با تنفس شود.

یکی از مشکلات مرتبط با زبان چسبندگی زبان است. این اشکال به دلیل کوتاه بودن بافت متصل کننده زبان به کف دهان است. این مسئله باعث پایین تر قرار گرفتن زبان و محدودیت حرکت آن می شود. موقعیت بد زبان در این حالت می تواند باعث بروز اشکالات تکلمی ،ناهنجاریهای دندانی و فکی شود. معمولا درمان این ناراحتی با جراحی آسان است.

 

فرمت فایل  word

تعداد صفحات ۱۰ آماده پرینت

دارای صفحه عنوان بسم الله و فهرست

 

فهرست مطالب

حس چشایی.. ۱

انواع مزه‌ها ۲

آستانه درك چشایی.. ۳

چرا حس چشایی کم می شود؟. ۳

چه چیزی باعث کاهش حس چشایی می شود؟. ۴

علل شایع کاهش حس چشایی.. ۴

عوارض ناشی از کاهش حس چشایی.. ۵

چگونه از حس چشایی خود مراقبت کنیم؟. ۵

منابع.. ۷

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»