پاورپوینت جزوه معرفی مباحث فیزیک پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

پاورپوینت جزوه معرفی مباحث فیزیک پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

پاورپوینت جزوه معرفی مباحث فیزیک پزشکی دانشگاه صنعتی شریف

 

۵۳اسلایدهمراه باتصویر تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی

دریک نگاه:

تاریخچه
تعریف و دسته بندی
معرفی فیزیک پزشکی
برهمکنش لیزر و بافت
یک نمونه از تحقیقات پزشکی در این دانشکده
 
تاریخچه
بسته به اینکه چگونه تعریف شود بین ۱۰۰ تا ۵۰۰۰ قدمت دارد.
قدیمی ترین نمونه از کاربرد فیزیک در پزشکی را می توان در پاپیروس موسوم به ادوین اسمیت یافت.
پزشک معروف یونان باستان، بقراط حکیم، برای نخستین بار روشی را برای سنجش دمای بدن ابداع نمود که شباهت به روشهای ترموگرافی امروزی دارد.
همچنین میتوان از ابن هیثم نام برد که برای نخستین بار توصیفی صحیح با فیزیک نور از چگونگی کارکرد حس بینایی ارائه داد.
 
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت درس تصویربرداری پزشکی X-ray tube

پاورپوینت درس تصویربرداری پزشکی X-ray tube

پاورپوینت درس تصویربرداری پزشکی X-ray tube

 

 

۶۹اسلایدهمراه باتصویرو مثال   تعدادی اسلاید به زبان انگلیسی میباشد

Electromagnetic Radiation

Radiation may be defined as energy in transit from one location to      

  The Nature of X-Rays:
  X-rays, light, radio waves, ultraviolet rays, are electromagnetic radiation;
Electromagnetic Radiation can be produced by accelerating an electric charge;
It has an associated electric and magnetic field.
 
Particle-wave duality of x-ray
X-rays, as well as all other electromagnetic radiation, have the wave-particle duality;
This wave can be described by its frequency ν (or wavelength l)  and traveling velocity c.
c=3 x 108 m/sec (velocity in a vacuum)
 
 
مثال : فركانس يك فتون پرتو ايكس با انرژي ۷۰ keV چقدر است؟
 
پرتوها
 
پرتو يا تشعشع عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا ذرات در خلاء يا در محيط مادي منتشر مي شود. به طور ساده پرتوها را مي توان انرژي عبوري تعريف كرد.
برخي از پرتوها داراي جرم و بعضي فاقد جرم مي باشند و با توجه به ميزان انرژي، داراي قدرت نفوذ در ماده هستند.
پرتوها به دو دسته پرتوهاي يونيزان (يونساز) و پرتوهاي غير يونيزان (غير يونساز) طبقه بندي مي شوند. معمولا وقتي همراه با واژه پرتو كلمه ديگري به كار نرود پرتوهاي يونيزان مورد نظر مي باشد.
پرتوهای یونیزان: پرتوهایی که موجب یونیزه شدن اتم می شوند.
پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهایی که قادر به یونیزه کردن اتم نمی باشند، مانند نور مرئی، پرتوهای فروسرخ، فرابنفش و لیزر.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید

رعايت اصول و موازين بهداشتي در كليه مراحل تهيه ، توليد ، حمل و نقل ، نگهداري ، فروش و عرضه مصرف مواد غذايي در جهت كاهش دادن آلودگي هاي فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيكي را در حدي كه براي سلامت انسان زيان آور نباشد .

nبطور كلي عوامل كه موجب فساد مواد غذايي مي شوند عبارتند از :

الف ) عوامل ميكروبيولوژي شامل : ميكروبها ، انگلها ، حشرات و جوندگان

۱ – از طريق تخريب ساختمان مواد غذايي و تجزيه تركيبات مغذي موجود در آنها

۲ – از طريق آلوده كردن مواد غذايي بر اثر ترشح سم يا آلودگي به خود ميكروب

ب ) عوامل فيزيكي ، حرارت ، نور ، رطوبت ، زمان

ج ) عوامل شيميايي و بيوشيميايي

nبهداشت گوشت :
گوشت از دو طريق آلوده مي شود :
n – از طريق خود دام ، در صورت آلوده بودن دام به بيماريهاي سل ، سياه زخم ، تب مالت ، انگل كيست هيداتيك
n2 – از طريق عوامل خارجي و عدم رعايت بهداشت ، در هنگام كشتار ، وسايل ذبح ، حمل و نقل ، توزيع و فروش
n گوشت تازه بهترين محيط كشت براي رشد  باكتريها ، زيرا حاوي مقادير متنابهي مواد مغذي ، آب و PH مناسب است .
nپختن غذا معيار مناسبي جهت تضمين ايمني است .سم توليدي توسط استافيلوكوكوس اورنوس .
nباكتريهاي هاگزاي داخل گوشت كلستريد يوم پرفرنژن كه نسبت به حرارت حتي بالاتر از ۱۰۰درجه سانتيگراد هم مقاوم هستند . در اثر حرارت پخت معمولي از بين نمي روند .
nاگر گوشت پخته بطور كامل خنك نشود و سرما به تمام نقاط نفوذ نكند ، هاگ جوانه زده و رشد مي كند .

مرکز پاورپوینت اکران

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با بهداشت مواد غذایی – ۲۳ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فصل چهارم بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف: دکتر علی نیکخواه آزاد

پاورپوینت فصل چهارم بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف: دکتر علی نیکخواه آزاد

دانلود پاورپوینت فصل چهارم بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی ترجمه و تالیف: دکتر علی نیکخواه آزاد با عنوان فرایند گزارشگری(۳۴ اسلاید).

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پرسشنامه طرح واره يانگ فرم كوتاه ۷۵ سوالي کامل

پرسشنامه طرح واره يانگ فرم كوتاه ۷۵ سوالي کامل

پرسشنامه طرح واره يانگ کامل کامل کامل

فرم كوتاه ۷۵ سوالي

 

 

 

 با فرمت ورد 

پایایی و روایی دارد

روش نمره گذاری کامل است

 

 

فرم كوتاه پرسشنامه طرح واره ناسازگار اوليه يانگ (YSQ-SF)

پرسشنامه طرح واره هاي ناسازگار اوليه يانگ (YSQ)  در سال ۱۹۹۰ توسط يانگ تدوين شد. اين پرسشنامه ۲۰۵ ماده اي بسيار وقت گير است و از اين رو استفاده از آن توام با مشكلاتي مي باشد ( لي و ديگران ، ۱۹۹۱؛ به نقل از كالويت و ديگران، ۲۰۰۵). به منظور سهولت كاربرد، يانگ و برون در سال ۱۹۹۴ فرم كوتاه اين پرسشنامه را تدوين كرد( كالويت و ديگران، ۲۰۰۵؛ كيرو  و ديگران، ۲۰۰۴)و….

 

پايايي و روايي

پژوهش هاي بسياري از پايايي پرسشنامه YSQ-SF  حمايت مي كنند در مطالعه ولبرن و همكاران (۲۰۰۲)، كليه خرده مقياس هاي ۱۵  گانه فرم كوتاه پرسشنامه  طرح واره از همساني دروني كافي تا بسيار خوبي برخوردار بودند. آلفاي كرونباخ همه طرح واره ها از ( ۷۶/۰ تا ۹۳/۰) محاسبه شد( ولبرن و همكاران،  2002)….

 

 

 حروف اختصاري و جملات مربوط به طرح واره ها عبارتند از:

Ed– محروميت هيجاني: جملات ۱ تا۵

Ab– رها شدگي بي ثباتي: جملات ۶ تا ۱۰

Ma– بي اعتمادي بد رفتاري: جملات ۱۱ تا ۱۵

Si– انزواي اجتماعي بيگانگي: جملات ۱۶ تا ۲۰

Ds– نقص/ شرم: جملات ۲۱ تا ۲۵

Fa– شكست: جملات ۲۶ تا ۳۰

di– وابستگي/ بي كفايتي: جملات ۳۱ تا ۳۵

Vh– آسيب پذيري در برابر ضرر و بيماري: جملات ۳۶ تا ۴۰

Em– گرفتار / خويشتن تحول نيافته: جملات ۴۱ تا ۴۵

Sb– اطاعت: جملات ۴۶ تا۵۰

و…

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین در ورزش

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین در ورزش

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارتست از پیش بینی عملیات برای رسیدن به هدف  

 

فواید برنامه ریزی

۱ – تعیین اهداف

۲- صرفه جویی در هزینه ها

۳- استفاده بهینه از زمان

۴- بهره وری بیشتر از منا بع ( انسانی – مالی )

 

طراحی تمرین :

تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران

 

تعریف تمرین ورزشی :

تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آنموجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود.

با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود .

 

اصول کلی برنامه تمرینی  :

۱- اختصا صی بودن

۲- اضافه بار

۳- پیشرفت

۴- انفرادی بودن

 

فاکتور های آمادگی جسمانی

استقامت

 زمان عکس العمل

قدرت

استقامت در قدرت

سرعت

استقامت در سرعت

توان

چابکی

انعطاف پذیری                 

هماهنگی

 

 

فایل پاورپوینت ۳۶ اسلاید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

روش تحقيق در حقوق ۲۵ص

روش تحقيق در حقوق ۲۵ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۵

 

روش تحقيق در حقوق

منبع: كتاب درآمدي برروش تحقيق در حقوق ،نورمحمد صبري، نشر يزدان ،چاپ ۱۳۸۲

لغوي : تبيين ،معرفت ، دانش

مفهوم علم :

اصطلاحي :در معاني مختلفت توسط دانشمندان تعريف شده است كه براساس نقش علم

و وظيفه وهدف آن تعاريف متعدد ارائه شده است.

لوني يا حضوري ، نظري (رياضيات و فلسفه …)، حافظه اي مرتبط با حافظه

تقسيمات علوم عملي (اخلاق و سياست و اقتصاد) تخيلي مرتبط با تخيل

اكتسابي يا حصولي ، شعري(شعر و خطبه و جدل) عقلي مرتبط با عقل

انتزاعي (رياضي و منطق)

نيمه انتزاعي و نيمه عيني (مكاتب فيزيك و شيمي )

عيني (ستاره شناسي يا نجوم و زيست شناسي و حقوق)

و آخرين تقسيم بندي براساس موضوع

علوم انساني

علوم تجربي زيست شناسي – عمران

علوم رياضي و هندسي – رايانه

علم حقوق غالبا در شاخه هاي علوم انساني (عام) – علوم اجتماعي (خاص) قرار دارد.

نظريه

جايگاه نظريه در تحقيق : هدف از تحقيق علمي جبري جز ايجاد وانشاي نظريه و اصولي آن نيست.

مفهوم نظريه : مجموعه اي از تعريف ها يا پيشنهادات درباره تعدادي متغير به هم پيوسته كه بعد منظم و مووني از وقايع و پديده هايي كه در اثر اين همبستگي به وجود مي آيند ارائه مي دهد

۱- موضوع آن پيشنهاد درباره تعدادي متغير به هم پيوسته است( اگر حسن درس بخواند در كنكور قبول مي شود.

اركان تعريف ۲- بعدي منظم از به هم پيوستگي متغيرها نشان مي دهد.

۳- نحوه وقوع پديده ها و وقايع را توضيح مي دهد( آب در ۱۰۰۰ جوش بگيريد.

بيانگر ماهيت يا رابطه علت و معلولي پديده ها ومتغيرها است.

از تركيب يك سري قضايا و قوانين و مفاهيم به هم پيوسته حاصل مي شود.

قدرت آينده نگري دارد.

اوصاف نظريه علمي ۴- توانايي آزمون سخت و ارزيابي لازم را داشته باشند تا ارزش خود را حفظ كنند.

۵- نظريه بايد چهارچوب مناسبي را براي تحقيق ارائه دهد (انتخاب مسئله و پردازش وتدوين و…)

۶- نظريه نبايد با ساير نظريه هاي مورد تائيد و شناخته شده تعارض داشته باشد.

مفهوم = آنچه پژوهشگر به دنبال آن مي رود- يك بيانيه – پيشنهاد آزمايش واقعي درباره نحوه روابط متغيرها

تعريف علمي : فرضيه عبارت است از حدس يا گمان انديشه مندانه درباره ماهيت،چگونگي وروابط بين پديده ها،اشياء و متغيرها و پژوهشگر را در تشخيص نزديك ترين ومحتمل ترين راه براي كشف مجهول كمك مي نمايد.

۱- مفهوم : يك تصور ذهني يا حدسي يا احتمالي كه محقق موقتاً آنرا مي پذيرد.

فرضيه تحقيق

انواع جهت دار: (كارآيي دانشجوي محقق بهتر از دانشجوي غيرمحقق است )

۲-اقسام

بدون جهت : (بين كارايي دانشجوي محقق و غيرمحقق تفاوت يا رابطه وجود دارد

فرضيه صفر – وجود هرگونه رابطه را رد مي كند( كارآيي دانشجوي محقق و غيرمحقق مساوي است.

فرهنگ وآداب و عرف

علم وآگاهي از موضوع

منابع تهيه فرضيات :

تجربه شخصي

خيال وحدس و گمان

فرق فرضيه و نظريه :

نظريه مشتمل برقضاياي كلي وعمومي است .

فرضيه مبني برموضوع ومسئله تحقيق است .

نقشه فرضيه در تحقيق :

به يافتن نظم و ترتيب در بين وقايع واستنتاج كمك مي كند.

جهت كلي را به پژوهشگر مشخص مي كند.

مطالعه منابع جهت دار مي شود.

ايجاد حساسيت در مسايل مهم تحقيق .

باعث درك بهتر مسئله وكشف ابزار و تغيير اطلاعات مي شود.

روشن ومشخص و ساده و قابل فهم

تعريف شده

جمله خبري (نه انشايي) و در قالب به نظر مي رسد.

قدرت تبيين حقايق را داشته باشد.

جهت پژوهش را مشخص كند.

قابليت آموزش را داشته باشد تا بتوان صحت وستم آنرا از طريق علم كشف كرد.

قابليت حذف حقايق غيرمرتبط با موضوع تحقيق را داشته باشد.

بيانگر پاسخ مسئله تحقيق باشد.

با قوانين مسلم عملي تعارض نداشته باشد.

از مفاهيم ارزشي مثل ايده آل است يا بسيار عالي است استفاده نشود.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود مقاله کودک آزاری

دانلود مقاله کودک آزاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۲۶

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

تعريف كودك آزاري ۲

انواع كودك آزاري ۳

الف- كودك آزاري جسمي ۳

ب- كودك آزاري جنسي ۴

ج- كودك آزاري عاطفي ۴

د- كودك آزاري ناشي از غفلت و مسامحه ۵

هـ- كودك آزاري تجاري ۶

۱- به منظور اعمال منافي عفت ۶

۲- به قصد تجارت اعضا بدن ۸

تعريف بد رفتاري با كودك ۹

مصاديق و ويژگيهاي بارز كودك آزاري ۹

راههاي پيشگيري از كودك آزاري و مراقبتهاي جنسي ۱۰

كودك آزاري در ايران ۱۱

سبب شناسي كودك آزاري ۱۴

اثرات سوء استفاده از آزار بر كودك ۱۷

الف)عوارض جسمي ۱۷

ب)عوارض روحي – واني ۱۷

نحوه درمان و بازپروري كودك آزارديده ۱۹

اصول درمان ۱۹

درمان والدين ۱۹

استراتژي كلي درمان ۲۰

شيوع اختلالات رواني و آزار كودكان ۲۱

نتيجه گيري ۲۳

منابع ۲۴

مقدمه

طبق آمار سازمان جهاني بهداشت در سال ۱۹۹۹ چهل ميليون كودك صفر تا چهار ساله در سراسر جهان در معرفي انواع كودك آزاريها قرار گرفته اند . كودك آزاري(child abuse) رفتاري است كه در آن كودك مورد انواع آزارهاي جسمي ، جنسي ، بي توجهي و سوء استفاده هاي عاطفي قرار مي گيرد . كودك آزاري آسيب اجتماعي است و به عنوان يكي از اولويتهاي مسائل اجتماعي و بهداشتي درماني در كشورهاي مختلف جهان مطرح است . آمارهاي مختلف حتي در كشورهاي پيشرفته بيشتر تخميني است و موارد واقعي هميشه بيشتر از آمارهاي رسمي است زيرا كودك آزاري از هر نوع (جسمي، جنسي، بي توجهي و غفلت عاطفي) در جوامع مختلف مذموم است و در بسياري از كشورها جرم تلقي شده و براي مرتكب آن عواقب قانوني وجود دارد .

تعريف كودك

كودك به كسي اتلاق مي شود كه كمتر از هجده سال سن داشته باشد . اين تعريف با عنايت به تناقضهاي موجود در قوانين و مقررات ايران در مورد سن طفل و فرد بالغ انتخاب شده است . خاطر نشان مي سازد كه در قوانين جاري سن تكليف براي دختران ۹ سال تمام و براي پسران ۱۵ سال تمام مي باشد . از سوي ديگر ، حداقل سن براي شركت در فعاليتهاي سياسي – اجتماعي از جمله راي دادن شانزده سال در نظر گرفته شده است.

تعريف كودك آزاري

كودك آزاري طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني عبارت است از :

آسيب يا تهديد سلامت جسم و روان و يا سعادت و رفاه و بهزيستي كودك به دست والدين يا افرادي كه نسبت به او مسئول هستند (آقابيگلولي،۱۴:۱۳۸۰)

اما در اصطلاح متخصصين امر ، هر گونه آسيب جسمي يا رواني و سوء استفاده جنسي يا بهره كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير ۱۸ سال توسط افراد ديگر ، كودك آزاري تلقي مي شود . اگرچه در اين تعريف تلاش شده تا همه وجوه و ابعاد آزار كودكان توضيح داده شده شود اما در هر حال بسياري از مفاهيم مندرج در آن ، ممكن است در بين صاحب نظران اختلاف برانگيز باشد. در واقع ، تعاريف متعددي از آزار و خشونت با توجه به اهداف و كاربردهاي متنوع آن ارائه شده است . چنانچه انجمن روانپزشكي آمريكا در چهارمين دفترچه راهنماي تشخيص و آماري اختلالات رواني(۱۹۹۴) در فصلي تحت عنوان ساير شرايطي كه ممكن است مورد توجه باليني قرار گيرد كودك آزاري را مشتمل بر آزار جسمي و جنسي ، بي توجهي به كودك آزار عاطفي مي داند( مدني ۲۰:۱۳۸۳) .

در هر حال ، كودك آزاري طيف وسيعي از رفتارهاي آسيب رسان ، از قبيل عدم برآوردن نيازهاي اوليه كودك ، غفلت از مراقبت هاي بهداشتي ، فقدان رشد كافي ، تنبيه

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

ادبیات پژوهش، پیشینه پژوهش ،کارشناسی ارشد ،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های احساس تنهایی+پرسشنامه رایگان

ادبیات پژوهش، پیشینه پژوهش ،کارشناسی ارشد ،مفهوم ،مبانی نظری،تعریف و نظریه های احساس تنهایی+پرسشنامه رایگان

سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :
 • تعریف احساس تنهایی
 • علل تنهایی
 • تاریخچه احساس تنهایی
 • انواع تنهایی
 • نظریه های تنهایی
 • اریک فروم
 • هنری موری
 • کاران هورنای
 • اریک اریکسون
 • آبراهام مزلو
 • درمان تنهایی
 • پژوهش های انجام شده در داخل کشور
 • پژوهش های انجام شده در خارج کشور

مشخصات فایل:

پرسشنامه رایگان:دارد(مقیاس تجدید نظر شده  احساس تنهایی راسل و همکاران،(۱۹۸۰)  (UCLA)

نوع فایل: word

منبع: دارد (فارسی و لاتین)

پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)

تعداد صفحات:۲۲

گارانتی بازگشت وجه: دارد ( کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)

خلاصه ای از مطالب:

تعریف احساس تنهایی

در تعریف احساس تنهایی تفاوت های نسبتا  چشمگیری بین صاحب نظران وجود دارد،اما با وجود این تفاوت ها سه مولفه اصلی در تعاریف تنهایی قابل شناسایی است،نخستین مولفه اجتماعی احساس تنهایی است. احساس تنهایی به روشنی منعکس کننده نارسایی روابط اجتماعی ارضا کننده است.با این حال نمی توان احساس تنهایی را معادل انزوای اجتماعی در نظر گرفت،یا به عبارت دیگر باید بین انزوا طلبی و احساس تنهایی تمایز قائل شد.تلاش برای تفکیک احساس تنهایی از انزوا طلبی به دومین مولفه احساس تنهایی منتهی می شود.احساس تنهایی احساس فاعلی است که ممکن است با واقعیت بیرونی همسان نباشد. به بیان دیگر در حالی که برخی از افراد روابط اجتماعی محدودد دارند، احساس تنهایی را تجربه نمی کنند،اما برخی دیگر با وجود برخورداری از شبکه روابط اجتماعی نسبتا گسترده، از احساس ناخوشایند تنهایی رنج می برند،بنابراین احساس تنهایی مستلزم ادراک با ارزیابی از روابط اجتماعی خود و مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب و آرمانی مورد نظر خود است. از دیگاه برخی صاحب نظران این مقایسه و نحوه ادراک روابط اجتماعی علت بروز احساس تنهایی است(هینریچ و گالون،۲۰۰۶).                                    

 سومین مولفه دربرگیرنده ی ویژگی های عاطفی و هیجانی احساس تنهایی است.در بیشتر تعاریف ارائه شده درباره احساس تنهایی،از احساس ناخوشایند وهیجان های منفی که اغلب افراد از آنها می گریزند،سخن به میان آمده است. با این حال برخی از پژوهشگران به جای آن که احساس تنهایی را یک هیجان منفی تلقی کنند، آن را تداعی کننده ی پاره ای از هیجان های منفی مانند اضطراب، افسردگی، دوست داشتنی نبودن و مواردی از این دست می دانند(رایت،۲۰۰۵). بر این اساس احساس تنهایی گذرگاهی است برای هجوم آوردن احساسات منفی دیگر که اغلب افراد می کوشند به صورت هشیا وناهشیا از آن ها اجتناب کنند به همین دلیل نیز افرادی که احساس تنهایی می کنند،عزت نفس پایینی دارند و به ویژه نسبت به توانایی های خود،تردید می کنند و در رفتارهای بین فردی حالت هایی مثل خجالت،شرم،اضطراب،جسارت نداشتن،خطر پذیری کم و درون گرایی از خود نشان می دهند(هور وایتنز و فرنچ،۱۹۷۹).                              

تنهایی پدیده ای است که انسان ها کم وبیش آن را در زندگی خود تجربه می کنند. به بیان دیگر بسیاری از افراد در فرهنگ ها، نژاد ها، طبقات اجتماعی و در سنین و زمان های مختلف هر یک به نوعی تنهایی را تجربه می کنند(برگونو و همکاران،۲۰۰۴).تنهایی حالتی ناخوشایند است که از تفاوت در روابط بین فردی که افراد خواهان آن هستند و روابطی که بادیگران در شرایط واقعی دارند،نشات می گیرد. این احساس به ایندلیل اهمیت دارد که هم با حالات هیجانی افراد و هم با فقر اجتماعی،رفتار و سلامتی در افراد بالغ، نوجوان و کودک همبسته است(کواتر و همکاران، ۲۰۱۳).

 
 
 
 
 
 
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فصل هیجان روانشناسی فیزیولوژیک (فصل دوازدهم)

پاورپوینت فصل هیجان روانشناسی فیزیولوژیک (فصل دوازدهم)

پاورپوینت فصل هیجان روانشناسی فیزیولوژیک

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب روانشناسی فیزیولوژیک

بسیار کامل و جامع- مناسب اساتید و دانشجویان گرامی برای ارایه در کلاس- قابل ویرایش

۷۲ اسلاید

 

شامل:

هیجانهای نخستین

تفاوت خلق و خو با احساس

 نظریه های مرکزی و پیرامونی هیجان

نظریه جیمز- لانگه

انتقاد کنن به نظریه جیمز- لانگه

نظریه کنن- برد

نظریه هیجانی پاپز

نظریه آرنولد

نظریه تعیین کننده های شناختی هیجان یا نظریه شاختر و زینگر

اجتناب (هراس و ترس)

نظام سه گانه هیجانهای نخستین پستانداران

نظام نزدیکی (نظام روی آورد رفتاری، نظام فعال سازی رفتاری)

نظام جنگ و گریز

نظام بازداری رفتار

بازداری طرحهای حرکتی

علت محدودیت کنجکاوی در موقعیت جدید

درونشد نظام بازداری رفتار

تمایز نظام بازداری رفتار از دیگر نظامهای هیجانی

تنیدگی و درماندگی آموخته شده

نشانگان بارز درماندگی آموخته شده در انسان

علت کم تحرکی یا بی حرکتی در درماندگی آموخته شده

اختلال عدم تمرکز

افسردگی واکنشی

افسردگی مرضی

انواع اختلالهای افسردگی

عوامل پدیدایی افسردگی

افسردگی حاد

رفتار پرخاشگری

وجوه اشتراک تمام رفتارهای پرخاشگری

سه نوع حمله پرخاشگری

نقش هیپوتالاموس

نقش بادامه

موضع یابی پرخاشگری در مغز انسان

ارتباط هورمونهای جنسی و ناقلها با پرخاشگری

محو رفتار پرخاشگری

جامعه ستیزی

موج نمای الکتریکی مغز افراد جامعه ستیز بزهکار

پیشگیری و درمان افراد ستیزه جو

ارتباط بین قشر تازه نیمکره ها و هیجان

نارساکنش وری نیمکره ها

اختلال رفتارو  فعالیت نیمکره ها

کاربرد طب رفتاری و پسخوراند زیستی در درمان

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»