هندسه یک – ۱۱۱ نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه ۱ – مساحت و قضیه فیثاغورس ( جدید ۱۳۹۶ )

هندسه یک – ۱۱۱ نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه ۱ – مساحت و قضیه فیثاغورس ( جدید ۱۳۹۶ )

۱۱۱ نمونه سوال امتحانی فصل دوم هندسه ۱

 

 

 

 

 

 • سوالات طبقه بندی شده براساس استاندارد فصول کتاب درسی
 • مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی.
 • تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی.
 • آماده سازی دانش آموزان جهت آزمون متنوع .
 • بانک اطلاعاتی سئوالات امتحانی مدارس کل کشور.
 • سوالات طراحی شده توسط اساتید با تجربه آموزش و پرورش و موسسات عالی کشور.

 

 

مطالب این فصل :

مساحت مثلث – مساحت متوازی الاضلاع – مساحت لوزی – مساحت ذوزنقه  – قضیه فیثاغورس – عکس قضیه فیثاغورس – مسائل کاربردی

۲۰ صفحه

نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام جعفر صادق(ع) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام ره (بزرگسالان)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انصار ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بعثتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھجرتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه رسالتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زرین تاج ناصرینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاران امام شاھدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید پورابتھاجنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حکمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مسعودیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نورقائم (عج)( ٢)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھجرتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ھدفنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاسرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امیدانقلابنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیدبھشتینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید رضازمانی فشمنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید عباسپورنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید لطیفینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علامه طباطبائینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه قائم مقام فراھانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه محرمعلی گندمینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آئین روشننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بھجتیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حسن ضیائیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه حضرت زینب (ع)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خانسفیدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دکتر حسابینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دھخدا نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید آبشاری نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیددکتربھشتی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید رحمانی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صادقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صدوقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عصمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فاطمه بنت اسدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فاطمه زھرا(س) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کاشفینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کوثر (بزرگسال)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه گلھای انقلابنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه دھخدانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نرگسنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نورقائم (عج) ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزاده میگوننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه توحید اوشاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه توحید لواساننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زینبنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شریف شریفی  (شورکاب)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علی اصفرحکمتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مقدادیاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه وحدتنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاس ٢نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام علی (ع)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام موسی صدرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه پیام شھیدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه رضائی رادنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید آیت اله مدنی ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید احمدپورنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید پورابتھاجنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھدمطھری ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه محمدنراقی (بزرگسال )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھر ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مفتح( امتحانات متفرقه)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خواجه نصیر طوسی نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید بازیان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید گندمی لواسان نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه لواسانی دانانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مولی الموحدیننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فیضیه ( فنی)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه جھاد(حرفه ای)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه کمال الملک (حرفه ای )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه ادب ( ١ )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خاورمنشنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فارابی( بزرگسالان) جوارنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه میثم (بزرگسالان)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید مدرس (روستای)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه جلال آل احمد نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه احمدیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بنت الھدی صدرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بوعلی سینانمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه پروین اعتصامینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه تقوی نیا نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خاورمنشنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه خدیجه کبرینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه زھره ھادی خان تھرانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سمیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید دکتربھشتینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید صادقینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صابرین شاھدنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صفای اصفھانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فدکنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فراستنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھرآئیننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نظرنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزاده میگوننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انقلاب فشم نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سمیه لواساننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید دیالمهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھید ستوان لواسانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه عفافنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یاس ١نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام حسن مجتبینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شھیدرحمانینمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه مھدیهنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه بیست ودوم بھمننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه تربیت (بزرگسالان) جوارنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه صابرین (شاھد )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه علامه جعفری  (بزرگسال )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه فدکنمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه یادگار امام (ره )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه انقلاب فشم (روستایی )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه سیدجواد کشفیا  (روستایی )نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه آزادگان (پیش ھنر)نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه امام رضا(ع) نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه نمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه شایستگاننمونه سوال امتحان ریاضی مدرسه 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

سوم دبستان – ۶۰ نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان – مساحت و محیط

سوم دبستان – ۶۰ نمونه سوال امتحانی از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان – مساحت و محیط

۶۰ نمونه سوال امتحانی مساحت و محیط از فصل پنجم کتاب ریاضی سوم دبستان

 • نمونه سوالات امتحانی بر اساس استاندارد کتاب درسی
 • سئوالات طبقه بندی شده براساس فصول کتاب درسی
 • ویژه والدین گرامی که وقت طراحی آزمون برای فرزندان دلبندشان را ندارند و می خواهند کار در منزل را به معلم ارائه دهند.
 • مسائل متنوع کاربردی مرتبط با مطالب درسی
 • تقویت پایه ریاضی دانش آموزان گرامی

کلیه سئوالات براساس آزمون های متنوع استانهای مختلف توسط مهندس انصاری مدرس ریاضی در سه پایه دبستان و متوسطه اول و دوم و همچنین با سابقه تدریس دورس ریاضی در موسسات آموزش عالی و با عنوان نمونه سوال ریاضی روباه باهوش طراحی گردیده است.

مطالب این فصل :

 1. خط ، نیم خط ، پاره خط ، اندازگیری خط ، خط خمیده
 2. مساحت  ( مربع ، مستطیل )
 3. محیط ( مربع ، مستطیل ، مثلث ، لوزی )
 4. دایره – قطر و شعاع دایره
 5. مسائل متنوع از مفهوم مساحت و محیط

۱۰ صفحه بصورت pdf

دانلود کنید – حل کنید

 
 
 
 
 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی ۱ به همراه جزوه معتبر رایگان

نمونه سوال امتحانی درس ریاضی ۱ به همراه جزوه معتبر رایگان

درس ریاضی ۱ از دروس مشکل علوم پایه می باشد . در این پکیج نمونه سوالات امتحانی میان ترم و پایان ترم دانشگاه علم و صنعت به همراه پاسخ آنها ارائه گردیده است . همچنین یک جزوه معتبر رایگان ریاضی ۱ ضمیمه این محصول است.

فایلهای این محصول در قالب PDF ارائه گردیده است.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

طرح درس چرخه آب اول ابتدایی

طرح درس چرخه آب اول ابتدایی

یکی از روش های خوب برای تدریس کتاب علوم تجربی کلاس اول ابتدایی روش نمایشی است . به خصوص اگر نمایش با پرسش و پاسخ همراه باشد بازدهی آن بیشتر خواهد بود .

در این قسمت طرح درسی روزانه در مورد چرخه آب آورده ایم و به شیوه نمایشی می خواهیم آن را تدریس کنیم .

در این طرح درس ، هدف های کلی و جزئی و رفتاری به دقت در نظر گرفته شده است .

همچنین مراحل مختلفی از جمله ارزشیابی ورودی و ایجاد انگیزه در آن لحاظ شده است .

در ادامه به شیوه نمایشی و قصه گویی درس را ارائه داده و پس از ارزشیابی پایانی به دانش آموزان تکلیف می دهیم .

این طرح درس در ۳ صفحه تهیه و تنظیم شده و در دو قالب ورد و پی دی اف آورده شده است .

شیوه نگارش طرح درس بصورت انشایی بوده  و امکان ویرایش آن توسط  دیگران وجود دارد .

 

  هدیه این محصول : طرح درس روزانه ریاضی اول ابتدایی آموزش نماد ۳ – طرح روزانه بخوانیم اول ابتدایی آموزش نشانه و

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

شیمی محاسباتی – روش های مکانیک کوانتومی – توابع پایه – مجموعه پایه – نظریه تابعی چگالی

شیمی محاسباتی – روش های مکانیک کوانتومی – توابع پایه – مجموعه پایه – نظریه تابعی چگالی

 شیمی محاسباتی

مقدمه

در این شاخه از علم شیمی برای حل مسائل شیمیایی از یک­سری الگو­های مولکولی و یا روش ­های محاسباتی استفاده می ­شود. این روش­ ها به صورت خیلی گسترده به قدرت و امکانات کامپیوتری وابسته می ­باشند. از این رو با پیشرف ت­هایی که در علوم کامپیوتری صورت گرفته برنامه ­های مربوط به روش­ های محاسباتی خیلی سریع گسترش پیدا کرده ­اند. استفاده از شیمی محاسباتی می ­تواند در موارد زیادی مؤثر باشد، از آن جمله می­ توان به موارد زیر اشاره نمود:

ـ ارتباط ویژه ­ای بین ساختارهای شیمیایی و خواص شیمیایی می ­تواند ایجاد کند.

ـ نتایج محاسباتی در سنتز ترکیبات می­ توانند مؤثر باشند.

ـ روش­ های محاسباتی و نتایج حاصل از آن می ­تواند مولکول­ هایی را طراحی کند که با سایر مولکول­ ها به گونه­ ای خاص برهم کنش داشته باشد (طراحی دارویی).

از جمله پیش ­بینی­ هایی که این روش­ های محاسباتی برای مولکو ل­ها و واکنش­های شیمیایی مربوط ارائه می ­دهند، می­توان به واکنش ­پذیری مولکول ­ها، گشتاور­های چندقطبی، انرژی­ های برهم کنش، اثرات استخلافی، توزیع بار در مولکول­ ها، انرژی یونش، انرژی الکترون خواهی، گرمای تشکیل واکنش، انرژی فعال­سازی، انرژی­ ها و ساختارهای مولکولی (پایداری گرماشیمیایی)، مسیرهای سینیتکی واکنش ­ها، ارائه سازوکار واکنش ­ها، فرکانس­ های ارتعاشی (طیف­ های IR و رامان)، انتقالات الکترونی (طیف­ های UV)، اثرات جابه ­جایی مغناطیسی (طیف ­های NMR) اشاره کرد.

روش ­های شیمیایی محاسباتی می ­توانند برای مسائل فیزیک حالت جامد نیز استفاده شوند. ساختارهای الکتریکی یک بلور اصولاً توسط ساختارهای پیوندی توصیف می ­شود که انرژی اوربیتال­ های الکترونی را برای هر نقطه در قسمت بریلوینمشخص می ­کند. محاسبات نظری در زمینه انرژی اوربیتالی می توانند جهت انجام محاسبات ساختار پیوندی به­ کار برده شوند. محاسبات ساختار پیوندی برای سیستم­ های بسیار پیچیده انجام شده است ولی هنوز برنامه­ های مربوط به این محاسبات به حد کافی سریع نیستند و انجام این­گونه محاسبات نیاز به وقت کافی دارد.

انرژی برای سیستم­های بزرگ با استفاده از مکانیک مولکولی تعیین می­شود. روش­ های تعیین انرژی برای پیش­گویی ساختارهای مولکولی عبارتند از:

ـ روش­ های مکانیک مولکولی

ـ روش­ های اصول اولیه ساختار الکترونی

ـ روش­ های نیمه­ تجربی

ـ روش ­های نظریه تابعی چگالی (Density functional theory)

روش­های مکانیک مولکولی

این روش­ ها با توجه به این­که کاری با تابع موج و یا هامیلتونی الکترونی ندارند، روش­ های مکانیک کوانتومی واقعی نیستند. روش­ های مکانیک مولکولی کاملاً تجربی هستند و قادرند مولکول­ های بسیار بزرگ آلی و آلی ­فلزی (تا چند هزار اتم) را مورد بررسی قرار دهند. برای تعیین آرایش ­های هندسی پایدار مولکول­های بزرگی که از واحدهای شیمیایی معمولی نظیر پیوندهای C-C، C-H،C-O و غیره تشکیل شده ­اند، روش­ های نیمه تجربی به طور معمول کاملاً قابل اعتماد و……

فهرست مطالب

                                                                    مقدمه

روش های مکانیک مولکولی.. 

روش های آغازین یا ab initio

روش هارتری ـ فاک… 

 توابع پایه

توابع نوع اسلیتر

توابع نوع گوسین..

مجموعه های پایه.

 مجموعه های پایه کمینه.

 مجموعه های پایه توسعهیافته.

مجموعه های پایه دوتایی ـ زتا

مجموعه های پایه شکافته ـ ظرفیتی..

مجموعه های پایه قطبشی..

مجموعه های پایه نفوذی..

روش های نیمه تجربی..

نظریه تابعی چگالی (DFT).

مقدمه.

مسئله بس ذره ای..

نظریه هوهنبرگ کوهن..

معادلات کوهن-شم..

تابعی های تبادلی-همبستگی..

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه سلامت شغلی – ۳۶ اسلاید

پاورپوینت در حیطه سلامت شغلی – ۳۶ اسلاید

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی

بر طبق آمار سازمان جهانی کار( سال ۲۰۰۷ میلادی ):
سالانه حدود ۱۶۰ میلیون نفر به بیماریها و عوارض شغلی مبتلا می گردند.
سالانه حدود ۲۷۰ میلیون حادثه شغلی در جهان رخ می دهد.
سالاته حدود ۲/۲میلیون نفر در اثر بیماریها و عوارض ناشی از کار فوت می کنند ( هر دقیقه ۴ نفر )
سالانه حدود ۴۳۸ هزار نفر در اثر مواجهه شغلی و محیطی با سموم و مواد شیمیایی جان خود را از دست می دهند
مقدمه
سالانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در اثر ابتلا به آزبستوزیس جان خود را از دست می دهند .
ضررهای اقتصادی سالیانه ناشی از حوادث و بیماریهای مرتبط با کارمعادل ۸/۲تریلیون دلار ( ۴% تولید ناخالص داخلی دنیا ) می باشد .
این در حالی است که آمار تکان دهنده فوق تنها مربوط به ۶۰ کشور توسعه یافته دنیا بوده و آمار دقیقی از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در دست نمی باشد
د- پیامدهای قلبی و عروقی ( افزایش فشارخون – افزایش چربی خون و افزایش
ریسک بیماری های ایسکمیک قلب)

و- یافته های تولید مثلی( زایمان زودرس ؟- افزایش احتمال سقط جنین؟ )
ن- عدم تحمل به نوبت کاری:
در ۲۰ % کارگران اتفاق می افتد.
خود را با مجموعه ای از اختلالات گوارشی ، تغیرات رفتاری، خستگی مداوم و اختلال خواب نشان می دهد.
با گذشت زمان بدتر می شود.
و- وخیم شدن بیماری زمینه ای ( صرع، دیابت، آسم و افسردگی و…)
ه- پیامدهای ایمنی( حوادث شغلی)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه  سلامت شغلی از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان

روزی اینشتین به مادری برخورد که از او راهنمایی می خواست. مادر شکوه می کرد که پسرش در یادگیری علوم چندان موفق نیست. دانشمند بزرگ در جواب گفت: «برایش قصه بگویید». مادر گفت: «ولی آقا او درس علومش خوب نیست». اینشتین توصیه اش را تکرار کرد: «برای او قصه بگویید.

به یاد داشته باشید که قصه، برای بیدار کردن بچه‌هاست، نه خواباندن آن‌ها.
متناسب با سن بچه‌هایی که قرار است برای آن‌ها قصه گفته بشود، قصه را انتخاب کنید؛ قصه‌های شیوا و روان
– وقتی کتاب را به دست می گیرید، سعی کنید در تمام فراز و فرود قصه، لحن‌تان تغییر کند.

لازم نیست حتماً قصه هایی که شنیده اید را برای کودک تان تعریف کنید. می توانید خودتان هم داستان هایی بسازید و یا اینکه خاطرات بامزه خانوادگی خود را برای آنها تعریف نمایید.
از تکرار یک داستان خسته نشوید. بر خلاف بزرگترها، بچه ها از شنیدن چند باره یک داستان خسته نمی شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان است

برای دانلود کل پاورپوینت اهمیت قصه گویی برای کودکان از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO – چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO – چهل و پنج اسلاید

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

 پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO

نمره گذاری
برای هر عبارت پرسشنامه یک مقیاس درجه بندی پنج
رتبه ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا ۴ است .
برای برخی از جمله ها این نمره گذاری از کاملا موافقم
تا کاملا مخالفم به ترتیب صفر تا ۴ تعلق می گیرد و
برای برخی دیگر بر عکس

اجرای آزمون
این آزمون را می توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد .
محیط آزمون گیری باید راحت – بدون سرو صدا و دارای نور کافی باشد .
برای هر آزمودنی پرسشنامه و پاسخنامه ارائه می شود .
هیچ محدودیت زمانی برای پاسخ گویی به آزمون وجود ندارد .
این پرسشنامه دارای ۲ فرم است .
یک فرم s برای گزارش های شخصی و یک فرم r برای درجه بندی مشاهده گر .
فرم r با ضمیر سوم شخص شروع می شود و برای درجه بندی افراد توسط همسر – همسال یا کارشناسان است.
فرم r می تواند به صورت مستقل برای ارزیابی به کار رود .
فرم r می تواند به عنوان مکملی برای گزارش های شخصی یا اعتبار آن مورد استفاده قرار گیرد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه پرسشنامه شخصیتی NEO از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا – ۶ اسلاید

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا – ۶ اسلاید

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا

اولین بازیکن کریستیانو رونالدو ۹۵میلیون یورو
دومین بازیکن زی الدین زیدان ۷۵میلیون یورو

سومین بازیکن کاکا ۶۵ میلیون یورو

چهارمین بازیکن لوئیش فیگو ۵۸٫۵میلیون یورو

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا است

برای دانلود کل پاورپوینت در حیطه گران قیمت ترین بازیکنان دنیا از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس – ۵۰ اسلاید

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

پاورپوینت در حیطه عناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرایی درشهرستان مشهد مقدس

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»