پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری – ۵۴ اسلاید

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری – ۵۴ اسلاید

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

¨در حوزه تضمین کیفیت آنالیز ادرارعلاوه بر توجه به ابزار و تجهیزات کیفی مورد نیاز در بخش آنالیز ادرار و انتخاب کارکنان واجد صلاحیت و آموزش دیده در حوزه آنالیز ادرار و فضای فیزیکی مناسب در بخش آنالیز ادرار  توجه به منابع خطاهای رایج    ( عدم انطباق های رایج)  در سه مرحله قبل از آنالیزادرار / حین آنالیز ادرار / پس از آنالیز ادرار بسیار مهم بوده و بایستی با یک برنامه تضمین کیفیت فرآیند نگر و با مستند سازی موثر و کاربردی از جمله شناسائی و گزارش مکتوب موارد عدم انطباق و محصولات نامنطبق ( خطا ها) در حوزه آنالیز ادرار بتوان  اقدام اصلاحی و پیشگیرانه مناسب در این حوزه را طراحی و اجرائی نموده و نهایتا با جلوگیری از تکرار خطا ها و به حداقل رساندن آنها  در راستای بهبود مستمر کیفی در حوزه آنالیز ادرار حرکت نمائیم .

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

۱- تغییر رنگ ادرار: بواسطه شکست رنگدانه های ادرار نظیر هموگلوبین /هموژنتسیک اسید / پورفیرین / ملانین

۲-تغییر بو ادرار: بواسطه رشد باکتری ها و تغییر ترکیبات

۳- افزایش کدورت ادرار: بواسطه تکثیر باکتری ها / تشکیل کریستال ها /تشکیل مواد آمورف

۴-  پ هاش کاذب پائین :تولید اسید والکل از گلوکز توسط باکتری ها و تولید دی اکسید کربن

پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری

 

۵- پ هاش کاذب بالا : شکستن اوره به آمونیاک توسط باکتری

۶- قند کاذب پائین : گلیکولیز قند توسط باکتری ها

۷- کتون منفی کاذب : شکست استواستات توسط باکتری ها

۸- بیلی روبین منفی کاذب: شکست بیلی روبین در حضور نور و اکسیداسیون آن به بیلی وردین

۹- اوروبیلینوژن منفی کاذب: شکست در مقابل نور

۱۰- نیتریت مثبت کاذب: تکثیر باکتری های مولد نیتریت

۱۱- نیتریت منفی کاذب : تبدیل نیتریت به نیتروژن و تبخیر آن

۱۲- افزایش باکتری : تکثیر ضربدری و لگاریتمیک باکتری ها

۱۳- تخریب سلول و کست در محیط قلیائی

۱- عدم تعریف دستور العمل آزمایش کامل ادرار

 شامل دستور العمل آزمایش ماکروسکوپی ادرار ( نحوه انجام آزمایشات فیزیکی کامل ادرار نظیر رنگ . ظاهر و وزن مخصوص / آزمایشات شیمیائی با دیپ استیک و روش های شیمیایی تائیدی ) دستور العمل آزمایش میکروسکوپی کامل ادرار ( نحوه سانتریفوگاسیون و آماده سازی استاندارد لام و لامل حاوی رسوب / نحوه استاندارد بررسی بررسی کست ها و عناصر سلولی و غیر سلولی ادرار و تعداد شان میکروسکوپی استاندارد قابل بررسی)

۲- فقدان برنامه کنترل کیفی داخلی روزانه و ادواری بخش کامل ادرار( معرف ها / تجهیزات / روش ها)

از برنامه های اجرائی کنترل کیفی داخلی بخش کامل ادرار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  کنترل فصلی دور سانتریفوژ با تاکومتر/ کنترل کیفی و نظافت روزانه میکروسکوپ/ کنترل هفتگی و کالیبراسیون رفراکتومتر / کنترل روزانه اثر بخشی نوار های ادرار با کنترل ادرار و روش های شیمیایی تاییدی/کنترل لوله ها و ظروف کامل ادرار و لام و لامل مورد استفاده

۳- فقدان برنامه تائید صلاحیت یا ارزیابی کارکنان فنی بخش کامل ادرار در بدو خدمت یا حین خدمت :

چند مثال : فقدان مهارت کارکنان بخش کامل ادرار در شناسائی موارد مثبت و منفی کاذب در روشهای ماکروسکوپی ادرار / فقدان مهارت در انجام تست های تائیدی ماکروسکوپی ادرار / فقدان مهارت در شناسائی و گزارش عناصر سلولی و غیر سلولی رسوب ادرار / فقدان مهارت در افتراق کریستال های اسیدی و قلیائی نرمال و ابنرمال و نحوه گزارش دهی استاندارد موارد / فقدان مهارت در تهیه رسوب های استاندارد ادرار /  فقدان مهارت در افتراق عناصر آرتیفکت ادرار / فقدان مهارت در راه اندازی تست های تکمیلی یا جدید در حوزه کامل ادرار یا بیوشیمی ادرار / فقدان مهارت در گزارش گلبول های قرمز دیس مورفیک / فقدان مهارت در گزارش سلول های اپیتلیال غیر طبیعی و نحوه ارجاع به سیتولوژی ادرار                          تعدادی ازصفحات به زبان انگلیسی است

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری است؛

برای دانلود کل پاورپوینت پروتیین ادراری وروشهای اندازه گیری ومیکروالبومینوری از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 11 = 19