دانلود مقاله خرید به اتفاق والتر بنیامین نویسنده: عباس کاظمی

دانلود مقاله خرید به اتفاق والتر بنیامین نویسنده: عباس کاظمی

 

دانلود مقاله خرید به اتفاق والتر بنیامین  نویسنده: عباس کاظمی

۸صفحه فرمتword

خرید به اتفاق والتر بنیامین

                                  

نویسنده: عباس کاظمی -مدرس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سنت انتقادی همواره خرید را در چارچوب مفهوم مصرف درک کرده است. این سنت در آرای مارکس در باب بت وارگی کالایی ریشه دارد. از نظر مارکس، کالا در جامعه سرمایه داری به شکل موجودی موهوم و جاندار ظاهر می شود و به جای آن افراد در حد شیء کاهش می یابند. این رویکرد بعدها در آرای نظریه پردازانی چون لوکاچ، بنیامین و آدورنو بسط پیدا کرد. در نظریه های جدیدتر نیز به شکل های متفاوتی بودریار و باومن خرید را شکلی از اغوا و فریب محاسبات کالایی می بینند: «نمایش لذت بخش، نگاه افسون گر، بازی وسوسه انگیز شکل ها و رنگ ها موجب فریب پرسه زن می شود. پرسه زن از طریق این فریب به مصرف کننده بدل می شود. در این فرآیند تجسم و ظهور معجزه آسـای کـالا، درون خریدار کامل می شود. در پایان روز مرزها تیره و تار می شود. چندان روشن نیست که چه چـیزی (چه کسی) ابژه مصرف و چه کسی (چه چیزی) مصرف کننده است.» (باومن، ۱۷۴ :۱۷۳۳۱۹۹۳ به نقل از میلر ۸ :۱۹۹۸).

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 10 = 19