بحران آب ۲۰ص ورد

بحران آب ۲۰ص ورد

یکی ازراههای تامین آب،ایجادباران مصنوعی است.برای این عمل موادسردکننده مانع یخ خشک(کربن دی اکسیدجامد)راباهواپیمادربالای ابرهاپخش می کنندکه باعث تجمع آب ابرهامی شودوسپس به صورت باران به زمین می آید.البته برای ایجاد باران مصنوعی وجود ذرات بخارآب درهواوشرایط جوی وهواشناسی مناسب،ضروری است.اگرنشتی یا چکه ی شیرآب،یک فنجان رابه مدت ۱۰ دقیقه پرکند،درمدت یک سال حدود ۱۱۰۰۰لیترآب هدرمی رود،شمابایددرمدت یک سال روزی ۶۵لیوان آب بنوشیدتا به این حجم آب دست یابید.بااین مقدارآب می توان ۵۲ باراستحمام کرد،همچنین برای پرکردن یک استخرهم کافیست.جرم کل آب موجوددرزمین حدود۲۱ˆ10×45/1کیلوگرم است.کا ازاین مقدار۱۸ˆ10×35/1کیلوگرم آن دردریاهاواقیانوس هاست.باآنکه بخارآب موجوددرهواتنها۰۰۰۱/۰درصدازکل آب موجوددرزمین راتشکیل می دهد،همین مقدار،جرمی معادل ۱۴میلیاردتن دارد.یخ های موجوددرقطب،حجمی درحدود۲۵تا۲۹میلیون کیلومترمکعب دارند.پرباران ترین منطقه جهان بامتوسط بارش سالانه ی۲۶۴۶۱میلی متر(۵/۲۶متر)درایلت آسام هندقراردارد.متوسط بارش سالانه درجهان،آسیاوایران به ترتیب،برابربا۸۶۰،۶۴۵و۵/۲۲۴میلی متر است.رشت بامتوسط بارش سالانه ی ۱۲۶۵میلی مترویزدبامتوسط بارش سالانه ی۵۳میلی متر،به ترتیب پرباران ترین وکم باران ترین شهرهای ایران هستند.متوسط بارش سالانه درشهرهای بندری چابهارولنگه به ترتیب برابر۷۳و۱۰۰میلی متراست.حدود۹۷%جرم بدن برخی ازجانوران بی مهره ی دریایی راآب تشکیل می دهد.حدود۹۰%خون،۸۴%سلولهای عصبی،۷۷%ماهیچه هاو۷۱%پوست ماراآب تشکیل داده است.نخستین باردرسال ۱۷۸۱میلادی دانشمندانگلیسی به نام هنری کاوندیش آب راازسوزاندن هیدروژن درهواتهیه کرد.دوسال بعدلاووازیه باقاطعیت اعلام کردکه آب عنصرنیست.بلکه ترکیبی از۲عنصرگازی شکل است.لاووازیه برای عنصرهای سازنده آب،نام های اکسیژن وهیدروژن راپیشنهادکرد.جرم کل نمک های موجود دردریاهاواقیانوسها،حدود۷ˆ10×5میلیاردتن،تخمین زده شده است.بیشترین درصدجرمی نمک های موجوددرآب دریابه سدیم کلرید(۲۷گرم درهرلیترآب دریا)مربوط است.جدول زیر،آب مصرفی برخی ازصنایع رانشان میدهد:

 

 

آب مصرفی(تن)

نوع صنعت

۱۱۰۰

تهیه هرتن فرآورده های شیمیایی

۲۵۰

تهیه هرتن پارچه پنبه ای

۱۴۰

تهیه ی هرتن الیاف مصنوعی

۹۰

تولیدهرتن کاغذ

۴۵

شست وشوی هرتن لباس

۴۵

تولیدهرتن فولاد

۳۵

پالایش هرتن نفت خام

۱۰

تهیه ی هرتن کنسرو

۸

تهیه ی هرتن شکر

۴

تولید هرتن لبنیات

۱۵

تهیه ی هرتن روغن خوراکی


آب آبادانی می آورد…

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 4 =