دانلود بهینه سازی فرآیند شکل دهی افزایشی خم آزاد ورق (فلز)

دانلود بهینه سازی فرآیند شکل دهی افزایشی خم آزاد ورق (فلز)

با توجه به نتایج آزمایشات خم آزاد ورق (فلز)  ، کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی شعاع سنبه علیرغم داشتن کمی خطا دارای عملکرد بهتری می باشد. در این بررسی ابتدا از شبکه عصبی پس انتشار(خطا) ۳ لایه (BPNN)  به منظور برازش  بهتر این مسئله (مهندسی گسته) که شامل بسیاری از پارامترهای شکل دهی خم آزاد است استفاده شد و همچنین از الگوریتم ژنتیک (GA)  به منظور بهینه سازی وزن های شبکه عصبی در حداقل نمودن خطای بین پیش بینی شعاع سنبه و آزمایش های صورت گرفته اعمال شد، سپس با استفاده از شعاع سنبه پیش بینی شده و سایر پارامترهای مربوط به ابزار ژئومتری یا هندسی ، مدل های المان محدود (FEM) در محیط نرم افزار آباکوس به صورت سه بعدی و دو بعدی شبیه سازی شد. فرآیند شکل دهی اصلی خم آزاد ورق (فلز) به صورت چندمرحله ایی (روش پیشنهادی)  از برنامه ریزی هندسی برای ایجاد قطعه کار به شکل نیمه الیپس با استفاده از مدل المان محدود شبیه سازی شد. این فرآیند به دلیل وجود میزان خطاهای بیشتر در شبیه سازی قطعه کار (فرآیند شکل دهی اصلی) با استفاده از نتایج روش بهینه سازی – شبیه سازی تنظیم یا مطابقت داده شده و در نهایت ، قطعه کار به شکل نیمه الیپس با میانگین خطای ۰٫۶۱+ / ۰٫۶۲- میلی متر (mm) با فرآیند تنظیم یا میزان بهینه سازی تولید می شود. نتایج تجربی در این بررسی نشان می دهد که روش طراحی سنبه با مدل پیش بینی  GA-BPNN امکان پذیر بوده و فرآیند بهینه سازی با استفاده از شبیه سازی المان محدود یا FEM عملکرد بهتری داشت و این فرآیند می تواند به عنوان یک رویکرد جدیدی در طراحی سنبه و فرآیند شکل دهی افزایشی خم آزاد ورق (فلز) به صورت چندمرحله ایی مورد استفاده قرار گیرد.

شامل ۳۴ صفحه فایل وورد

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

70 − = 68