دانلود تحقیق در رابطه با مصرف انرژی در فرآیند خط لوله انتقال نفت خام بر اساس میزان یا نرخ اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب

دانلود تحقیق در رابطه با مصرف انرژی در فرآیند خط لوله انتقال نفت خام بر اساس میزان یا نرخ اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب

نفت خام تولید شده در کشو ما به صورت نفت خام با ویسکوزیته یا گرانروی بالا و كندانسه آسان می باشد. حالت گرمایشی در فرآیند خط لوله انتقال مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف انرژی آن بالا می باشد ، علی الخصوص می توان به مصرف نفت خود گرمایشی خط لوله اشاره نمود که در آن مسافت انتقال ، طولانی بوده و جریان آن معمولا بین ۱  الی ۳ درصد  می باشد {۱}. می توان گفت همزمان با افزایش تقاضای نفت خام، مدیریت عملیات اقتصادی با چالش های بیشتری مواجه شده است.

در حال حاضر، تحلیل مصرف انرژی در فرآیند خط لوله انتقال hot oil بر اساس تحلیل کمی  می باشد. به هر حال، کارآیی انرژی شاخص های ترمودینامیکی اصلی می تواند در تعیین کمال ترمودینامیکی تجهیزات استفاده شود. از آنجاییکه انرژی متفاوت  کیفی  در روش های تحلیل انرژی موثر می باشد، در نتیجه کارآیی بیشتری حاصل نمی شود. بنابراین، محققان از روش تحلیل اگزرژي بر اساس قوانین اول و دوم ترمودینامیک به منظور تحلیل مصرف انرژی در فرآیند انتقال نفت خام استفاده می کنند.

به منظور اطمینان حاصل نمودن از فرآیند خط لوله نفت خام ، نیروی محرکه دارای اتلاف اگزرژي مشخصی می باشد. با توجه به روش یا متد تحلیل اگزرژی، و حداقل اختلاف پتانسیل  خط لوله انتقال مورد نیاز، اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب در این فرآیند تعریف می شود. به منظور نشان دادن درجه ی بهره برداری موثر در مصرف انرژی  میزان اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب به عنوان شاخص ارزیابی مطرح شده و آن را با ضریب  متناظر با میزان اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب و اتلاف اگزرژي محاسبه می شود. میزان اتلاف اگزرژي خط لوله نفت خام در شرایط مختلف محاسبه می شود. تحلیل آزمایش متعامد به منظور مقایسه درجه ی تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف در نرخ یا میزان اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب خط لوله نشان می دهد که درجه اتلاف اگزرژي غیر قابل اجتناب شامل ؛ دمای خروجی ، جریان و فشار خروجی  می باشد. این امر همچنین منبعی برای صرفه جویی انرژی در انتقال خط لوله نفت خام می باشد.
 
شامل ۱۷صفحه فایل وورد

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

27 + = 31