کد متلب مدل رشد باکتری (نمونه ی حل سوال ODE با متلب)

کد متلب مدل رشد باکتری (نمونه ی حل سوال ODE با متلب)

.

.

.

این سوال مربوط به رشد باکتری با سه مدل سرعت ثابت، مدل هالدان، مدل مونود و کونتویس است. این مثال به خوبی فرایند حل سوال ODE با متلب را نمایش می دهد.

صورت سوال همانند آنچه در کد ارائه شده است به شکل زیر است:

%… Culture of bacteria
%…
%… consider a batch reactor in which the following biological reaction takes place
%… (Bogaerts, 1999)
%…
%… nu S —-> X
%…
%… the specific reaction rates can be one of the following:
%…
%… constant:      mu = mumax
%…
%… Monod:         mu = mumax*S/(Km+S)
%…
%… Haldane:       mu = mumax*S/(Km+S+S^2)
%…
%… Contois:       mu = mumax*S/(Kc*X+S)
%…
%… the material balances are given by
%…
%… X  = phi = mu*X
%…  t  
%…
%… S  = -nu*phi = -nu*phi*X
%…  t  
%…
%… where
%…
%…  S             substrate concentration
%…
%…  X             biomass concentration
%…
%…  t             time
%…
%…  mu            specific growth rate
%…
%…  phi           reaction rate
%…
%…  mumax         maximum specific growth rate
%…
%…  Km, Ki, Kc    activation and inhibition constants
%…
%… the initial conditions (ICs) are taken as
%…
%… X(t=0) = 1.4 10^11    S(t=0) = 9
%…
%…
%… X(t=0) = 1.4 10^11    S(t=0) = 12
%…
%… Reference
%… Ph. Bogaerts,
%… Contribution � la mod�lisation math�matique pour la simulation et l’observation d’�tats des bioproc�d�s,
%… Ph.D thesis, Universit� Libre de Bruxelles, 1999.

%…
%… the following code computes a solution to this problem
%…

این مجموعه کد از سه تابع تشکیل شده که تابع اصلی آن در اختیار شما قرار می گیرد. دو تابع دیگر در فایل نهایی موجود است.

 

دانلود تابع اصلی

(دو تابع دیگر در فایل نهایی موجود است)

کانال تلگرام

@chemengfile

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

50 − 48 =