پاورپوینت آماده; عايق‌هاي فشار قوي ۲۵ اسلاید

پاورپوینت آماده; عايق‌هاي فشار قوي ۲۵ اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۲۵ اسلاید

عنوان:عايق‌هاي فشار قوي استاد مربوطه:
جناب آقاي دكتر كوچكي
دانشجو:
علي اكبر مازندراني تخليه سطحي مقصود از تخليه سطحي، تخليه‌اي است كه بر روي سطح عايق جامد يا مايع صورت گيرد. در حقيقت، اين سطح فصل مشترك دو نوع عايق جامد و گاز، جامد و ميع و يا مايع و گاز است. استقامت الكتريكي اين فصل مشترك معمولاً كمتر از استقامت الكتريكي هر يك از دو عايق است. براي روشن شدن مطلب، آزمايش زير را انجام مي‌دهيم: آزمايش دو الكترود صفحه‌اي را به فاصله معين d از يكديگر در هوا قرار مي‌دهيم و ولتاژ بين دو صفحه را بالا مي‌بريم تا شكست ايجاد شود. ولتاژ شكست را يادداشت مي‌كنيم و U1 مي‌ناميم. در مرحله بعد، مطابق شكل زير يك عايق جامد مانند شيشه يا چيني يا فيبر استخواني را بين دو صفحه قرار مي‌دهيم و آزمايش را تكرار مي‌كنيم. ولتاژ شكست را U2 مي‌ناميم. ولتاژ U2 كمتر از ولتاژ U1 است و تخليه بر روي سطح عايق جامد يعني فصل مشترك عايق‌هاي جامد و گاز انجام مي‌شود، در صورتي كه استقامت الكتريكي ماده عايق جامد (شيشه، چيني، فيبر استخواني) بيشتر از استقامت الكتريكي هوا در شرايط عادي است. شكست بر روي فصل مشترك دو عايق جامد و گاز مهمترين دليل اين مطلب، آلودگي در سطح عايق جامد است. اين آلودگي خواهي نخواهي بر روي فصل مشترك وجود دارد و باعث افزايش قابليت هدايت الكتريكي در اين سطح مي‌گردد. اين آلودگي ناخواسته البته يكنواخت نيست و در نتيجه تقسيم ولتاژ بر روي سطح عايق جامد نيز يكنواخت نخواهد بود. پس در قسمتي از اين سطح (قسمت تميز) شدت ميدان الكتريكي بزرگ مي‌شود و در قسمت ديگر (قسمت آلوده) شدت ميدان كوچك مي‌گردد. شدت ميدان بزرگ باعث شكست مي‌شود و شرايط شكست در تمام طول را فراهم مي‌كند. با شكست عايق در يك قسمت، كل ولتاژ در قسمت ديگر افت مي‌كند و شدت ميدان در آن قسمت بالا مي‌رود. دلايل ديگر شكست بر روي فصل مشترك، ناهمواري اين سطح و افزايش شدت ميدان الكتريكي در فرورفتگي‌هاست. دليل ديگر لبه‌هاي نشست عايق جامد بر روي الكترودهاست. در اين لبه‌ها، به دليل اينكه ضريب دي الكتريكي عايق جامد بزرگتر از ضريب دي الكتريكي گاز است، شدت ميدان الكتريكي بالا مي‌رود و باعث شروع تخليه مي‌گردد. دليل ديگر اين است كه عايق به صورت كامل بر روي الكترود نمي‌نشيند و در اين محل نيز شدت ميدان به نسبت ضرايب دي الكتريكي دو عايق بالا مي‌رود. اين نكات در شكل زير نشان داده شده است. دلايل شكست بر روي فصل مشترك دو عايق در تخليه سطحي، اگر سطح عايق را صاف درنظر بگيريم، شدت ميدان الكتريكي بر روي فصل مشترك دو عايق و در هر يك از دو عايق مجاور برابر است. آزمايش نشان مي‌دهد كه اگر طول فصل مشترك را با شكل دادن به عايق زياد كنيم، استقامت الكتريكي بالا مي‌رود. از اين رو براي جلوگيري از تخليه سطحي، در سطح عايق جامد با روش‌هاي مختلف، فرورفتگي و برآمدگي ايجاد مي‌كند يا اين سطح را نسبت به خصوص نيرو مايل انتخاب مي‌كنند تا شدت ميدان بر روي آن كاهش يابد. به اين دليل مقره‌هاي فشار قوي داراي شيارها و برآمدگي‌هايي هستند. طول كوتاهترين نخي را كه مي‌توان بر روي سطح عايق خواباند و از يك الكترود به الكترود ديگر رساند، طول خزندگي گويند. اين طول را براي مقره‌ها بسته به آلودگي محيط و ولتاژ نامي مقره انتخاب مي‌كنند. استانداردها، براي انتخاب طول خزندگي بس

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

63 − = 57