پاورپوینت آماده; مفاهيم و ملاحظات پياده سازي ERP 44 اسلاید

پاورپوینت آماده; مفاهيم و ملاحظات پياده سازي ERP 44 اسلاید

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۴۴ اسلاید

. مفاهيم و ملاحظات پياده سازي
ERP

تاريخچه ERP Inventory Control 60دهه
MRP (Material Requirement Planning) 70دهه
MRPII (Manufacturing Resource Planning( 80دهه
MRPIII (Money Resource Planning) 90دهه
ERP (Enterprise Resource Planning) 90دهه Inventory Control تامين و نگهداري مواد اوليه
نگهداري اقلام و محصولات نيم ساخته
نگهداري محصول نهايي Inventory Control وظيفه اصلي اين نرم افزارها ، تامين و نگهداري مواد شامل مواد اوليه ، محصول نيم ساخته و محصول نهايي ميباشد.
اطلاعات موجودي از طريق ثبت اطلاعات فرمهاي در گردش شامل وروديها،خروجيها وتعديلات انجام ميگردد
MRP (Material Requirement Planning) دريافت طرح توليد
دريافت موجودي بالفعل (انبار)
دريافت موجودي بالقوه (سفارشات در راه)
برنامه ريزي تامين
توصيه خريد در زمانهاي لازم
توصيه ساخت در زمانهاي لازم
اعلام كمبودها (نيازها)
ميزان اقلام ساختني و زمانهاي مربوط
ميزان اقلام خريدني و زمانهاي مربوط
MRP (Concept View) طرح توليد MRP توصيه خريد
در زمانهاي مورد نياز توصيه ساخت
در زمانهاي مورد نياز ليست كمبود مواد و
قطعات و زمانهاي مربوطه مشخصات مواد
وقطعات موجودي انبارها
مواد اوليه،نيم ساخته
ومحصول نهايي اطلاعات كالاهاي
خريداري شده موجودي مواد اوليه
نيم ساخته و محصول MRPII (Manufacturing Resource Planning) توسعه MRP از حوزه مواد به فرايند ساخت
برنامه ريزي و كنترل منابع موثر در فرايندساخت
مواد (اوليه ،نيم ساخته ،نهائي)
تجهيزات و ماشين آلات
نيروي انساني
بازتاب مالي فعاليتها MRPII (Manufacturing Resource Planning) MRPII ازسيستم هاي حوزه ساخت آغاز و به تدريج به ساير حوزه هاي موثر در توليد گسترش يافت.
اين سيستم ها مجموع عوامل موثر در توليد شامل مواد و قطعات ، ماشين آلات و نيروي انساني را تحت پوشش قرار داده و ابعاد مالي فعاليتهاي فوق را ثبت مي نمايد.
مجموعه سيستم هاي بهم پيوسته اي كه امكان برنامه ريزي و اجراي عمليات در سازمانهاي توليدي را فراهم ميسازد.
EIS DSS MRS TPS طرح توليد مواد و قطعات ماشين آلات نيروي انساني تامين نگهداري بكارگيري سيستم هاي مديريت مالي اجرا برنامه ريزي برخي ويژگيهاي MRPII رويكرد درون سازماني
ايجاد سيستم ها با نگرشFunctional
ايجاد همبستگي اطلاعاتي
بكارگيري سيستم ها در فرايند عمليات (TPS)
ايجاد سيتمها جهت گزارش دهي و تصميم گيري
MRS
DSS
EIS Stove Pipe Approach (Functional) فروش توليد سفارش مشتري مالي ` كنترل موجودي عناوين برخي محصولات مبتني بر مفاهيم MRPII EWS (Enterprise Wide System)
CIS (Corporate Information System)
MIS (Management Information System)
Integrated System
Total System
Enterprise System

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

67 + = 71