مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی( ۶ صفحه)

مقیاس فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی( ۶ صفحه)

Quality of Life- life عنوان فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی(QOL) ، این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی فرد در دو هفته اخیر  مورد استفاده قرار می گیرد ، سازنده آن  سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL- BREF)  با همکاری ۱۵ مرکز بین المللی سال ۱۹۸۹  است، تعداد آن سوالات۲۴ سوال در قالب ۴ حیطه، که دو سوال اول به هیچ یک از حیطه ها تعلق ندارد و وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را به شکل کلی مورد ارزیابی قرار می دهند، بنابراین پرسشنامه در مجموع ۲۶ سوال دارد که دارای حیطه های زیر است:

 (1) پرسشنامه کیفیت زندگی دارای ۴زیر مقیاس درحیطه های زیر است:

    الف- حیطه سلامت جسمانی(فیزیکی)  –    Physical Health Domain   

     ب- حیطه روانشناختی  –   Psychological Domain

     ج- حیطه روابط اجتماعی   –   Social relationship Domain

      د- حیطه محیط زندگی  –   Environmental Domain

روایی دارد

پایایی دارد

ابعاد دارد

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

56 + = 58