پاورپوینت آماده; عنوانبررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداری

پاورپوینت آماده; عنوانبررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداری

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 

تعداد اسلاید : ۱۰ اسلاید

عنوان:بررسی نگرش رفتاری درایجادتئوری حسابداری

استاد:

ارائه دهنده: ماهیت نگرش رفتاری بسیاری از نگرشهایی که در ایجاد تئوری حسابداری بکارگرفته شده نسبت به رفتار استفاده کننده بطور اخص
و نسبت به فرضیات رفتاری بطوراعم بی توجه بوده اند. نظر انتقادی یکی از مححقان بنام Devine در این باره بصورت زیر می باشد
« اکنون زمان آن است که به عکس العملهای روانشناختی کسانیکه مصرف کننده تولیدات حسابداری، و یا گرفتار تارهای کنترلی آن هستند توجه کنیم با توجه به همه جوانب، معقول است اگرنتیجه گرفته شود که حسابداران از موضوع روابط خود با شبکه رانسانی وانشناختی فعالیت آن چنان با خام دستی گذر کرده اند که از تصور خارج است. در یک رشته جدیدالتأسیس،خام دستی تا حدود معینی عذری پذیرفتنی است اما کوتاهی در شناخت این نکته که بیشتر آنچه به عنوان تئوری حسابداری پذیرفته میشود متأسفانه با فرضیات رفتاری بی پایه در هم آمیخته است، نابخشودنی است.» نگرش رفتاری در فرمول بندی تئوری حسابداری مربوط بودن موارد زیر را با تصمیم گیری مورد تأکید قرار میدهد: اطلاعاتی که مورد مبادله قرار میگیرد(گرایشی که بر رابطه تصمیم-ارتباط تأکید دارد)
رفتار فردی و گروهی ناشی از مبادله اطلاعات(گرایشی که بر تصمیم گیرنده تأکید دارد) حسابداری یک رشته کردارگرا به حساب می آیدوهدف آن این است که کردار را به ۲طریق تحت تأثیر قرار میدهد. بطور مستقیم از طریق مضمون آگاهی بخش پیام منتقل شده

بطور غیر مستقیم از طریق رفتار حسابداران نگرش رفتاری در فرمول بندی تئوری حسابداری علم رفتاری را در حسابداری مورد استفاده قرار میدهد
و هدف کلی آن مشابه به هدف علم رفتاری است و تفاوتی با آن ندارد.
نظریات کمیته انجممن حسابداران آمریکا هدف علم رفتاری فهمیدن،توضیح دادن و پیش بینی کردن رفتار انسان است و علم رفتاری مشاهده منظم رفتارانسان را به منظور تأئید فرضیه های مشخص از طریق آزمایش و به اعتبار تغییرات قابل مشاهده در رفتارنشان میدهد. تأثیرات رفتاری اطلاعات حسابداری اطلاعات حسابداری از نظر محتوا و شکل میتواند بر تصمیم گیری فردی اثر داشته باشد
(به عنوان راهنمای مهم برای یافتن راههای تحقیق درباره بهبود سیستمهای حسابداری و گزارشگری بکار گرفته شود) مطالعات وتحقیقات مربوط به تأثیرات رفتاری اطلاعات حسابداری را به پنج طبقه تقسیم میگردد کفایت افشا
فایده مندی داده های صورتهای مالی
تلقی های مربوط به آیینهای گزارشگری در سطح بنگاه
قضاوتهای راجع به اهمیت
تأثیرات شقوق مختلف رویه های حسابداری بر تصمیم ۱٫نگرشهای کفایت افشا الگوهای استفاده از داده را از این زاویه که مباحث بحث برانگیز مربوط به لزوم شمول اطلاعات معین در افشاگری را حل نماید موردبررسی قرار میدهد.
۲٫ طرز برداشت و تلقی گروهها

۳٫ میزان افشای اقلام مختلف اطلاعاتی در گزارشهای سالیانه وعوامل مؤثر درایجاد تفاوتهای پراهمیت میان شرکتهای مختلف
نتایج تحقیقات کفایت افشا درمورد کفایت صورتهای مالی موجود توافق عمومی وجود دارد
در مورد این صورتهای مالی تفاهم و درک عمومی وجوددارد.
در مورد تفاوتهای موجود در میان صورتهای مالی این توافق ضمنی وجود دارد که تفاوتها ناشی از متغیرهایی نظیر اندازه و سودآوری

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

36 − 29 =