پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش – ۱۴ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش

http://shidoon.sellfile.ir

زنجیره ارزش چگونه ایجاد گردید؟
پورتر اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﺳﺎل ۱۹۸۵ مدل زنحیره ارزش را ارائه داد که فعالیت های دﺧﻴﻞ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی را ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ نمود.

فعالیت های اصلی: آن دسته از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎی ارزش ﻣﺤﺼﻮل می شود.

فعالیتهای پشتیبانی : آن دسته از فعالیتهایی هستنـــد كه حول فعالیتهای اصلی و برای آماده ســـــــازی شرایط اجرای آنها انجام می شوند.
فعالیت ها ی اصلی :
تدارکات داخلی = شامل دریافت ,زخیره سازی, انبارداری ,کنترل ,حمل ونقل وبرنامه ریزی  ورودي‌هاي لازم (همانند مواد اوليه) براي توليد محصولات است. 

عملیات ها = ماشین کاری ,بسته بندی ,مونتاز, نگهداری وتعمیرات تجهیزات ,ازمایش محصولات وتمام کارهایی راکه ورودی را به خروجی تبدیل می کند

تدارکات خروجی=  فعاليت‌هايي كه براي انتقال محصول توليد شده به مشتري انجام مي‌شود: انبار كردن كالاي توليد شده، تكميل سفارش، حمل و نقل و توزيع محصول.

بازاریابی وفروش = فعالیت هایی که خریدار را وادار به خرید می کند .انتخاب کانال توزیع ,تبلیغات ,ترفیع , قیمت گذاری , مدیریت خرده فروشی

خدمات = خدماتی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش می دهد . پشتیبانی از مشتری ,خدمات تعمیر ,پاشخگویی تلفنی ,قطعات یدکی و
ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ

 ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎری ﺳﺎده ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

 گام های اصلی در فعالیت های کسب و کار را معین می نماید

 در تحلیل زنجیره ارزش می توانیم تصمیماتی برای برون سپاری اخذ کنیم که دانستن نقاط قوت و ضعف شرکت برای اخذ این تصمیمات بسیار مهم می باشد. شرکتها در یک یا چند فعالیت زنجیره ارزش می توانند به صورت تخصصی وارد شوند و بقیه را برونسپاری نمایند.
ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ارزش

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش است

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند زنجیره ارزش از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 2 =