دانلود پاورپوینت الکتریسیته علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت الکتریسیته علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الکتریسیته علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۹

قسمتی از متن:

همه اجسام از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند. هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است.

هسته نیز از ذره های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته شده است. پروتون بار مثبت و الکترون بار منفی دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است. در حالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت الفبای زیست فناوری علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت الفبای زیست فناوری علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت الفبای زیست فناوری علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۵

قسمتی از متن:

سلول

سلول واحد تشکیل دهنده پیکر جانداران است؛ سلول از سيتوپلاسم ، غشا و هسته تشكيل شده است. البته هسته مخصوص يوكاريوت ها بوده و پروكاريوت ها هسته ندارند ولي ژن و مشخصات ارثي دارند. 

 

 

ماده ای در یاخته هست که به آن دِنا می گویند. دِنا درون هسته یاخته قرار دارد.
دِنا در واقع دارای اطلاعات و دستورهایی برای تعیین و ایجاد صفات ارثی ما و همه جانداران است.

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت تنظیم هورمونی علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت تنظیم هورمونی علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنظیم هورمونی علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۶

قسمتی از متن:

هورمون ها

ترکیبات شیمیایی خاصی هستند که ازغدد درون ریز به مقدار کم ترشح و توسط خون به تمام نقاط بدن فرستاده می شوند و اندام یا اندام های هدف را تحت تـأثیر خود قرار داده وفعالیت های آن ها را تنظیم می کنند.

اندام هدف:شامل مجموعه خاصی از  سلول های حساس به یک هورمون  است

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت حس و حرکت علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت حس و حرکت علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت حس و حرکت علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۹

قسمتی از متن:

اندام های حسی
محرک های مختلفی در طبیعت هست که روی بدن ما تأثیر می گذارند؛ مثل نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار.

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت تنظیم عصبی علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت تنظیم عصبی علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۷

قسمتی از متن:
 

دستگاه عصبی
دستگاه عصبی نیز مانند بقیه دستگاه های بدن از اندام ها و بافت هایی ساخته شده است.

 

دستگاه عصبی
بخش مرکزی
بخش محیطی

 

بخش مرکزی:

شامل مغز و نخاع است و مرکز واپایش (کنترل ) فعالیت های ارادی و غیر ارادی بدن به شمار می رود.

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود پاورپوینت از درون اتم چه خبر علوم پایه هشتم

دانلود پاورپوینت از درون اتم چه خبر علوم پایه هشتم

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت از درون اتم چه خبر علوم پایه هشتم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: ۱۵

قسمتی از متن:

اَتُم (به یونانی: به معنی (ناگسستنی) (تجزیه ناپذیر)) کوچکترین واحد تشکیل .دهنده یک ماده ساده است.

با وجود اینکه منظور از اتم ذره‌ای تجزیه ناپذیر بود، امروز می‌دانیم که اتم از ذرات کوچکتری تشکیل شده‌است.

و…
 
 
 
 
 
پاورپوینت با محیط حرفه ای
 
منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی


بکارگریی افکت ها، اشکال و تصاویر متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.
 

 

 

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

پاورپوینت مخلوط و جداسازی مواد فصل ۱ علوم هشتم
پاورپوینت تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی فصل ۲ علوم هشتم
پاورپوینت از درون اتم چه خبر فصل ۳ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم عصبی فصل ۴ علوم هشتم
پاورپوینت حس و حرکت فصل ۵ علوم هشتم
پاورپوینت تنظیم هورمونی فصل ۶ علوم هشتم
پاورپوینت الفبای زیست فناوری فصل ۷ علوم هشتم
پاورپوینت تولید مثل در جانوران فصل ۸ علوم هشتم
پاورپوینت الکتریسیته فصل ۹ علوم هشتم
پاورپوینت مغناطیسی فصل ۱۰ علوم هشتم
پاورپوینت کانی ها فصل ۱۱ علوم هشتم
پاورپوینت سنگ ها فصل ۱۲ علوم هشتم
پاورپوینت هوازدگی فصل ۱۳ علوم هشتم
پاورپوینت نور و ویژگی های آن فصل ۱۴ علوم هشتم
پاورپوینت شکست نور فصل ۱۵ علوم هشتم

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»