پاورپوینت زیست دوازدهم ( انتقال اطلاعات در نسل ها )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( انتقال اطلاعات در نسل ها )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

üشباهت بین فرزندان و والدین، گویای آن است که ویژگی های والدین به نحوی به فرزندان منتقل می شود. همچنین می دانیم که در تولید مثل جنسی ارتباط بین نسل ها را کامه ها (گامت ها) برقرار می کنند و ویژگی های هریک از والدین توسط دستورالعمل هایی که در دِنای موجود در کامه ها قرار دارد، به نسل بعد منتقل می شود.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( تنظیم بیان ژن )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( تنظیم بیان ژن )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۳ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

vدر سال گذشته آموختید که همه یاخته های پیکری بدن از تقسیم رشتمان یاخته تخم ایجاد می شوند. یاخته ها ی حاصل، از نظر فام تنی و ژن ها یکسان اند. با این حال در ادامه تقسیمات و رشد جنین، یاخته های متفاوتی ایجاد می شوند که اعمال مختلفی انجام می دهند؛ مثلاً یاخته های عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد، ژن های یکسانی دارند ولی دارای عملکرد و شکل متفاوتی هستند. حال این سؤال مطرح می شود که چگونه ممکن است یاخته هایی با ژن های یکسان تا این حد متفاوت باشند؟ پاسخ این است که در هر یاخته تنها تعدادی از ژن ها فعال و سایر ژن ها غیر فعال هستند.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( به سوی پروتئین)

پاورپوینت زیست دوازدهم ( به سوی پروتئین)

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۱۹ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

پلی پپتیدها از مهم ترین فراورده های ژن ها هستند. پروتئین ها اعمال مختلفی را در بدن انجام می دهند که پیش از این با برخی از آنها آشنا شده اید. اینکه چگونه ژن ها و پروتئین های حاصل از آن، صفات را ایجاد می کنند در آینده مورد بحث قرار می گیرند. در این گفتار به نحوۀ تبدیل اطلاعات وراثتیِ رنا، به پروتئین می پردازیم.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( جریان اطلاعات در یاخته )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( جریان اطلاعات در یاخته )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

تصویر بالا دو گویچه قرمز را نشان می دهد. گویچه سمت راست مربوط به شخصی است که دچار نوعی بیماری ارثی به نام کم خونی داسی شکل است. علت این بیماری نوعی تغییر ژنی است که باعث می شود پروتئین هموگلوبین حاصل از آن دچار تغییر شود که نتیجه آن تغییر شکل گویچه قرمز از حالت گرد به داسی شکل است. این تغییر ژنی، بسیار جزئی است و در آن تنها یک جفت از صدها جفت نوکلئوتید دنا در افراد بیمار تغییر یافته است. همچنین این بیماری به نوعی، رابطه بین ژن و پروتئین را نشان می دهد. به نظر شما اطلاعات ژن ها چگونه در یاخته ها مورد استفاده قرار می گیرد؟ آیا این اطلاعات در سایر یاخته ها نیز وجود دارد؟چرا بعضی ژن ها مانند ژن سازنده هموگلوبین فقط در گویچه های قرمز بروز می کنند و مثلاً در یاخته های بافت پوششی پوست بروز نمی کنند؟ این موارد نمونهٔ پرسش هایی هستند که در این فصل به آنها پاسخ داده می شود.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( پروتئین ها )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( پروتئین ها )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۱ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

oعلاوه بر دِنا و رِنا که در یاخته ذخیره و انتقال اطلاعات را بر عهده دارند مولکول های دیگری نیز هستند که به انجام فرایند های مختلف یاخته ای کمک می کنند. از جمله این مولکول ها پروتئین ها هستند که نقش بسیار مهمی در فرایندهای یاخته ای دارند.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( همانند سازی دنا )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( همانند سازی دنا )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۲۴ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

§با توجه به اینکه دِنا به عنوان ماده وراثتی، حاوی اطلاعات یاخته است، این پرسش مطرح می شود که هنگام تقسیم یاخته، این اطلاعات، چگونه بدون کم وکاست به دو یاخته حاصل از تقسیم می رسند؟

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت زیست دوازدهم ( مولکول های اطلاعاتی )

پاورپوینت زیست دوازدهم ( مولکول های اطلاعاتی )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در ۳۷ اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

قرارگیری جفت بازها به این صورت باعث می شود قطر مولکول در سراسر آن یکسان باشد. چون در هر صورت یک باز تک حلقه ای در مقابل یک باز دو حلقه ای قرار می گیرد. ثابت ماندن قطر دِنا باعث پایداری اطلاعات آن شده و در فشرده شدن بهتر فام تن ها مؤثر است.
جفت شدن بازهای مکمل نتیجه دیگری هم دارد و آن اینکه اگرچه دو رشته یک مولکول دِنا یکسان نیستند، ولی شناسایی ترتیب نوکلئوتیدهای هر کدام می تواند ترتیب نوکلئوتیدهای رشته دیگر را هم مشخص کند؛ مثلاً اگر ترتیب نوکلئوتیدها در یک رشته ATGC باشد ترتیب نوکلئوتیدها در رشته مکمل آن باید TACG باشد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

آشنایی با سیل

آشنایی با سیل

موضوع تحقیق : آشنایی با سیلفایل: word & pdf


۸صفحه

 
قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save) کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.

 

 

فهرست:

مقدمه

سیل چگونه به وجود می آید؟

مهمترين خسارات سيل

 اقدامات هنگام سيل

اقدامات قبل از وقوع سيل

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»