پاورپوینت آماده بیماری آسم – ۳۹ اسلاید

پاورپوینت آماده بیماری آسم – ۳۹ اسلاید

پاورپوینت آماده بیماری آسم

پاورپوینت آماده بیماری آسم

پاورپوینت آماده بیماری آسم

پاورپوینت آماده بیماری آسم

پاورپوینت آماده بیماری آسم

پاورپوینت آماده بیماری آسم

http://jangalsell.sellfile.ir

افزايش شيوع آسم به علت:
آلودگي هوا
دسترسي ضعيف به مراقبت هاي پزشكي
عدم تشخيص و درمان بيماري مي باشد .

آسم بر اساس شدت علائم بيماري به چهار مرحله:
خفيف متناوب
خفيف دائم
متوسط دائم
شديد دائم
اين تقسيم بندي يك راه كار مرحله به مرحله در دستيابي به درمان دارويي و كنترل بيماري مي باشد.

مداخلات ضروری در هر مرحله:
كنترل دارويي
كنترل محيط
مداخلات آموزشي.
آتوپي يا زمينه ژنتيكي مستعد براي گشترش پاسخ نسبت به آلرژن هاي رايج در هوا، قوي ترين عامل موثر در ابتلا به آسم مي باشد.
آسم يك اختلال پيچيده حاوي عوامل بيوشيميايي، ايمنولوژيك،‌ عفوني، آندوكريني و عوامل رواني مي باشد.

اشكالات تنفسي در هنگام بازدم بيشتر نشان داده مي شوند.
به دليل نيروي ناشي از احتباس هوا شخص با حجم زياد ريه تنفس كرده و كار تنفس افزايش مي يابد
انجام دم با حجم بالاي ريه موجب كاهش تأثير سرفه مي شود.
لذا كودك به طور پيشرونده دچار تنگي نفس، سيانوز و تاكي پنه مي شود .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت آماده بیماری آسم است

برای دانلود کل پاورپوینت آماده بیماری آسم از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای – ۲۱ اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای – ۲۱ اسلاید

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای

http://iransara.sellfile.ir/

بهداشت مواد غذايي وبيماريهاي واگيردار مرتبط
ازميان عوامل موثر در افزايش بيماري هاي منتقله از غذا ، نقل و انتقالات جمعيتي اهميتي بيشتر از بقيه دارد.طبق تخمين مراكز ذيصلاح ساليانه جمعيتي به شرح زير در سطح جهان نقل و انتقال مي يابند: مسافرت هاي بين المللي ۶۹۸ميليون نفر ، (۲۰۰۰ ، (WTO كارگران مهاجر ۷۰تا۸۰ميليون نفر (۲۰۰۱ ،ILO) ، پناهندگان/بي خانمان ها۲۲ميليون نفر (۲۰۰۲ ،UNHCR ) ، مهاجران غير قانوني۱۰تا۱۵ميليون نفر (۲۰۰۰ ، ILO )، مرگ و مير وجابجايي مهاجرين ۰/۷ميليون نفر (۲۰۰۱ ، ILO).
نكته مهم ديگر اين است كه بيماري هاي اسهالي ناشي از آلودگي هاي غذايي معمولا در ۲۴ تا ۴۸ ساعت بدون هيچگونه مداخله پزشكي بهبود مي يابند و معمولا تشخيص داده نشده و گزارش نمي شوند .
به منظور كنترل آثار زيانباربيماريهاي منتقله از غذادر جهان در دهه هاي گذشته اقدامات بسيار موثري انجام شده كه از آن جمله برقراري مقررات بين المللي سلامت غذا در جهان يا مقررات CODEX است كه رعايت آن توصيه شده است.

براي شستشو وآماده سازي و طبخ مواد غذايي از آب سالم استفاده نماييد.
قبل از مصرف سبزيجات به صورت خام ويا سالاد حتما مراحل سالم سازي (شستشوي اوليه با آب سالم – انگل زدايي با محلول شوينده مجاز – گندزدايي با مواد گندزداي مجاز-شستشوي نهايي با آب سالم )را رعايت نماييد.
از دستفروشان دوره گرد مواد غذايي آماده به مصرف ،موادغذايي تهيه ننماييد.
از قراردادن مواد غذايي شسته و نشسته در كنار هم خوداري نماييد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی بهداشت مواد غذايي و بيماريهای واگيردار روده ای از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی – ۱۴۰ اسلاید

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی – ۱۴۰ اسلاید

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی

http://iransara.sellfile.ir/

تعاريف ارتباطات
ارتباط فراگرد انتقال معني بين دو فرد است. ” رايت“
ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات با وسايل ارتباطي گوناگون از يک نقطه ، يک شخص يا يک دستگاه به ديگري . ” دنيس لانگلي و ميشل شين“
ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال اطلاعات ،احساسها،حافظه هاو فکر ها در ميان مردم . ” اسميت “
فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده به گيرنده ، مشروط برآنکه در گيرنده پيام، مشابهت معني به معني مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود. ” محسنيان راد“
ارتباط عبارت است از انتقال اطلاعات در محدوده سه چيز، انتشار، انتقال و دريافت پيام. ” آرانگان“
ارتباط عبارت است ازفراگرد انتقال يک محرک (معمولا علامت بياني) از يک فرد(ارتباط گر) به فردي ديگر(پيام گير) به منظور تغيير رفتار او. ” هاولند
برخي نكات اصلي در فرايند ارتباط
۱ ـ ارتباط ، عبارت از انتقال و اشتراك معاني است . معاني ، ممكن است عقايد ، تصويرها يا انديشه هايي باشند كه به صورت سمبول ( مثلاً نوشتاري ، گفتاري ، موسيقي ، لباس ، دود ، هنر و …….. ) بيان مي شوند .
۲ ـ سمبولهاي مورد استفاده ، به خودي خود داراي معني نيستند . واژه ها يا همه سمبولهايي كه ما براي انتقال پيامهايمان استفاده مي كنيم ، بخودي خود داراي معني نيستند ، اين مردمي كه از آنها استفاده مي كنند هستند كه به آنها معني مي دهند
۳ ـ ارتباط بدون درك ممكن نيست . اين يك نكته كليدي ديگر در فرآيند است . درك عبارت است از فرآيند ايجاد تاثير از یک چيز ( يك فرد ، يك واقعه يا هر محركي كه بر هشياري ما مؤثر است ) و سپس قضاوت در مورد آن .
مشاهدات و قضاوتهاي ما تحت تاثير حواس پنجگانه ما هستند.( بينايي ، شنوايي ، لامسه ، بويايي و چشايي
بازخورد ( فيدبک)
عبارت است از واکنش يا پاسخي که د رمورد اعمال يا افکار يک فرد به او داده مي شود يا از او دريافت مي شود.
فيدبک را مي توان يک رابطه کمک کننده – بين دهنده و گيرنده – که موجب افزايش يا بهتر شدن کيفيت درک متقابل مي شود ، تعريف کرد.
فيد بک مثبت: موجب تقويت عقايد و تشويق اعمال مثبت مي شود
فيدبک منفي: باعث درک بهترفرد از وضعيت مي شود تا درمورداعمال و رفتارش بيانديشد و براي بهبود يا تغيير آن اقدام کند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی است

برای دانلود کل پاورپوینت علمی ارتباطات در برنامه های بهداشتی از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم – ۱۰ اسلاید

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم

http://daryasell.sellfile.ir

 در برخورد با حوادث بايد به وجود موارد خطر در صحنة حادثه، وضعيت مصدومين و چگونگي دستيابي به آنان و دسته بندي آنان از نظر اولويت دادن كمكهاي اوليه توجه كافي داشت.
مصدومين را از نظر اولويت مراقبت دسته‏بندي كنيد:
دسته اول : آسيبهاي جزئي مثل : كوفتگي ، بريدگيهاي كوچك‌ ، خراش و ۰۰۰
دسته دوم : آسيبهاي محدود مثل زخم‏هاي نيازمند به بخيه ، شكستگي‏هاي بسته ، سوختگي با سطح كمتر از ۱۰ درصد .
دسته سوم : آسيبهاي شديد نيازمند به مراقبتهاي كامل و فوري پزشكي مثل آسيبهاي وارده به سينه شكم و اندام‏ها.
دسته چهارم : آسيبهاي شديدتر به سينه ، شكم ، مغز و ۰۰۰ كه احتمال زنده ماندن آنها كم است.
اصول اوليه در عمليات نجات در تصادفات وسايل نقليه :

يكي از حوادث مهم و شايع ، تصادفات وسايل نقليه است . اصول اوليه در عمليات نجات عبارتند از :
þ  با توجه به توانمندي ، تجارب و تجهيزات همراه و وجود خطرات در اطراف به امر كمك‏رساني بپردازيد.
þ  در صورت وجود نشت بنزين يا گازوئيل و خطر آتش‏سوزي و انفجار به انتقال اورژانسي مصدومين و خارج كردن سريع آنها از صحنة حادثه اقدام نماييد .
þ  در صورت برخورد وسيلة نقليه با تير چراغ برق ( و يا دكل فشار قوي) احتمال برق‏گرفتگي وجود دارد. در اين شرايط هرگز قبل از قطع برق اقدام به نجات مصدومين از درون وسيلة نقليه نكنيد.
þ  با احتياط به سمت وسيلة نقليه رفته و مصدومين را صدا بزنيد و در اولين فرصت وسيله نقليه را خاموش كنيد.
حمل مصدومين :
يكي از وظايف مهم امدادگران پس از رسيدن به محل حادثه و ارائه كمكهاي اوليه در محل ، انتقال مصدومين به مراكز درماني است. انتقال بايد به شيوة صحيح صورت گيرد تا از صدمات بيشتر جلوگيري كرده و مصدوم احساس درد و ناراحتي بيشتر ننمايد .
راهنماي كلي در انتقال مصدومين :

۱-   هنگام انتقال به مصدوم صدمة بيشتري وارد نشود.
۲-  تا زماني كه انتقال مصدوم ضرورت نداشته باشد ، او را جابجا نكنيد.
۳- در موارد وجود خطر آتش‏سوزي ، انفجار ، ريزش كوه ۰۰۰ به انتقال فوري مصدومين اقدام كنيد.
۴- قبل از انتقال مصدومين موارد زير را به اجرا در آوريد.
–       باز نگه داشتن راه تنفسي ، مهار خونريزي ، ثابت كردن شكستگي‏ها، پانسمان موقت زخم رفع شوك ، گرم نگهداشتن مصدوم
۵- توجه به وضعيت علايم حياتي مصدومين مهمتر از انتقال سريع آنان است
انتقال اضطراري و فوري تنها در شرايطي كه خطر جدي جان مصدومين و امدادگران را تهديد مي كند ، انجام شود.
۶-  با در نظر گرفتن وضعيت و وزن مصدوم و مسافتي كه بايد او را حمل كرد و قدرت جسماني كمك دهنده و وسايل در دسترس ، شيوة حمل متفاوت است. براي جلوگيري از بدتر شدن وضع مصدوم ، انتخاب دقيق و استفادة صحيح از طرز حمل او لازم است.
۷- به فكر ضايعات نخاعي باشيد و با احتياط برخورد كنيد.
حمل عصايي :
از اين روش جهت حمايت از مصدومين هوشيار و بزرگسال كه مي‏توانند راه بروند استفاده مي‏شود. استفاده از اين شيوه در موارد آسيب اندام فوقاني مناسب نيست. براي انجام آن ابتدا در سمت آسيب ديدة مصدوم بايستيد. دست مصدوم را بگيريد دور گردن خود بياندازيد و با دست آزاد خود دست مصدوم را بگيريد. سپس دست ديگر خود را دور كمر مصدوم قرار داده و لباس او را نزديك باسن محكم بگيريد.
كول كردن :
در مواردي كه مصدوم سبك و بيهوش باشد و بتواند خود را نگه دارد و نوع ضايعه اجازه مي‏دهد، از اين شيوه جهت حمل مصدوم به پشت خود استفاده كنيد. دستهاي مصدوم را روي شانة خود نگه داشته و با دستان خود و عبور آنها از زير زانوهاي مصدوم او را محكم بگيريد .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید عمليات نجات و حمل مصدوم از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد – ۴۴ اسلاید

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد – ۴۴ اسلاید

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد

http://daryasell.sellfile.ir

تاریخچه ایدز

در ۱۹۸۱، ۸ مورد وخيم ابتلا به بيماري ساركوم كاپوسي (Kaposi’s Sarcoma) كه نوعي
سرطان بدخيم عروقي است، در ميان مردان همجنس‌گراي نيويورك گزارش شد. اين نوع سرطان
نادر است و معمولا ً سالمندان را گرفتار مي‌كند. همزمان با اين رويداد، شمار مبتلايان به‌نوعي
عفونت نادر ريوي نيز در نيويورك و كاليفرنيا افزايش يافت. مسئولان بهداشت و درمان امريكا در آن
زمان علت شيوع ناگهاني اين دو بيماري را نمي‌دانستند؛ اما امروزه اين دو واقعة پزشكي مصادف با
تولد بيماري ايدز در زندگي بشري در نظر گرفته مي‌شود. طي يك سال، اين بيماري ناشناخته
گسترش يافت و، در ۱۹۸۲، AIDS :Acquired Immune Deficiency Syndrome به ‌معني
سندروم نقص ايمني اكتسابي نام گرفت. رفته‌رفته، اين بيماري نه فقط همجنس‌گرايان، بلكه گروه‌هاي
مختلفي از مردم را مبتلا كرد. بيماران هموفيلي و معتادان گروه‌هاي بعدي بودند.

جالب آنكه هرچند نخستين مورد ابتلا به ايدز در ۱۹۸۱ در امريكا گزارش شده است،
شواهد نشان مي‌دهد كه اولين قرباني ايدز در اين كشور يك جوان سياه‌پوست بوده كه در
۱۹۶۹ درگذشته است. اولين مورد بيماري ايدز درايران در سال ۱۳۶۶ در يك كودك
۶ساله هموفيل كه از فاكتورهاي انعقادي وارداتي آلوده به ويروس ايدز استفاده كرده بود ،
مشاهده شد.

در توجيه كشف همزمان اين بيماري در دو نقطة جغرافيايي گفته مي‌شود كه افزايش تعداد
سفرهاي بين‌المللي پس از دهة ۱۹۶۰، به گسترش ويروس HIV در نقاط جهان كمك
كرده است.ادوارد هوپر، خبرنگار انگليسي، در كتاب خود با عنوان رودخانه نظرية
جالبي را دربارة نحوة انتقال اين ويروس از شامپانزه به انسان مطرح كرده است. به
ادعاي هوپر، در اواخر دهة ۱۹۵۰، براي توليد نخستين نمونه‌ها از واكسن خوراكي فلج
اطفال، ۴۰۰ شامپانزه شكار شده‌اند و استفاده از كلية شامپانزه‌هاي آلوده به ويروس HIV
براي توليد واكسن، ويروس را به دست‌كم يك ميليون نفر از اهالي كنگو، روندا و
بوروندي منتقل كرده است. براساس شواهد موجود، محل‌هاي ۲۸ پروژة توليد واكسن با
مكان‌هايي كه اولين موارد آلودگي به ويروس HIV ثبت‌شده همپوشاني داشته است.

ویروس ایدز چیست؟

ايدز هفدهمين علت مرگ و مير ايالات متحده آمريكا را تشكيل ميدهد. در حالي كه كشورهاي
پيشرفته جهان در طي چند دهه اخير مشكل بيماريهاي واگيردار را تا حد زيادي حل كرده و
تمامي توان و امكانات خود را براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير منجمله بيمارهاي قلبي و
عروقي و سرطانها متمركز كرده بودند ، ناگهان در سال ۱۹۸۱ ميلادي (۱۳۶۰ شمسي )
نوعي بيماري عفوني در دنيا پيدا شد كه به سرعت درهمه نقاط جهان گسترش پيدا كرد و اميد
به ريشه كني بيماريهاي واگيردار را حتي در كشورهاي پيشرفته تبديل به ياس نمود. اين
بيماري كه بصورت يك مشكل عمده بهداشتي خود را نشان داد ايدز نام دارد . ايدز در واقع
مجموعه اي از بيماريها ميباشد كه در آنها ضعف سيستم ايمني به ميزان زياد،نقش مهمي را
بازي ميكند. در اين بيماري دستگاه دفاعي بدن شديداًدچار اختلال مي شودو موجب نقص ايمني شديد ميگردد كه بسياري از عفونتهاي فرصت طلب،محيط مناسبي براي رشد خود
پيدانمايند.حضور اين عفونتهاي فرصت طلب وبعضي از بيماريها،از علايم اصلي ايدز
هستند.بيماري ايدز براثر ويروس اچ آي ويHIV ايجاد مي شود كه حروف اول كلماتHuman Immunodeficiency Virus به معني ويروس نقص ايمني انسان مي
باشد و مي تواند منجر به سندروم نقص ايمني اكتسابي (Acquired Immuno Deficiency) يا همان ايدز (AIDS) گردد. ويروس اچ آي وي از گروه رتروويروسها
ميباشد كه بعضي از سلولها در سيستم ايمني بدن حمله كرده وبا عث تخريب آنها مي شود

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید ایدز و اعتیاد از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت جدید دارو درمانی – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

پاورپوینت جدید دارو درمانی

http://azerbaijan.sellfile.ir/

دارو:ماده ای است که پس از ورود به بدن موجود زنده به تعدیل و اصلاح عملکردهای بدن وی منجر میشود
عواملي كه بر عملكرد داروها تاثير می گذارند
عوامل و توجهات مربوط به رشد:
افراد مسن،نوزادان،بارداری ،شیردهی
وزن
عوامل ژنتيك و فرهنگي :تفاوت تظاهرات دارويي در گروه هاي (آنتروپولوژی) مختلف قومي و نژاد
محيط :بيماري كه داروي مسكن را در يك محيط فعال و پر سر و صدا دريافت مينمايد نميتواند كاملا از فوائد آن دارو استفاده نمايد  
زمان دارو دادن، پاتولوژي،
عوامل رواني: انتظاراتي كه بيماران از تاثيرات دارو دارند پلاسبو(ماده ایی بی اثر و غیر فعال دارو نما:
ã˜ÇäیÓã Úãá ÏÇÑæåÇ
فارماکودینامیک:فرآیندی که طی آن دارو فیزیولوژی سلول را تغییر می دهد
فارماکوکینتیک:مطالعه حرکت مولکول های دارو در بدن در ارتباط با جذب،پخش و متابولیسم دفع
جذب:فرآیندی که طی آن دارو از محل ورود به داخل بدن به جریان خون راه یابد
متابولیسم:شکستن دارو و تبدیل آن به شکل غیر فعال(کبد اولین مکان)
دفع:بعد از متابولیسم اتفاق می افتد(کلیه،ریه،روده و
ÇÌÑÇی ی˜ ÏÓÊæÑ ÏÇÑæیی
نام بیمار:از نام کامل استفاده کنید
تاریخ و زمان دستور: به خصوص داروهایی که در زمان خاص باید استفاده شوند
نام دارو:معمولا ژنریک
مقدار دارو:برای استفاده در منزل:واحد اندازه گیری ظروف خانگی
روش تجویز:خوراکی
Sub lingualزیر زبانی:
Subcutaneous: تزریق زیر جلدی
تزرق عضلانی،تزریق داخل جلدی،تزریق وریدی-روش استفاده پوستی،واژینال،رکتال و..
Bid,Tid,qid,daily,q6h,…تعداد دفعات تجویز:
امضا فردی که دارو را تجویز و ثبت کرده است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت جدید دارو درمانی است

برای دانلود کل پاورپوینت جدید دارو درمانی از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

سیستم مشاور املاک

سیستم مشاور املاک

در این پروژه مشتری را به عنوان Actor معرفی میکنیم . کسی که به مشاور املاک مراجعه می کند و یکی از تقاضاهای زیر را مطرح می کند که use case های این سیستم هستند:

  1. تقاضای خرید
  2. تقاضای فروش
  3. تقاضای اجاره (رهن)

که این تقاضاها می تواند خرید ،فروش یا اجاره خانه ، مغازه و یا تقاضای خرید یا فروش زمین باشد.

بعد از بررسی صورت گرفته و انتخاب ملک مورد نظر از طرف مشتری قولنامه تنظیم می شود و به امضا می رسد و در ثبت اسناد و املاک ثبت می شود.

برخی از موضوع های فایل:

۱- بررسی use case

۲- مشکلات سیستم جاری

۳- تحلیل نمودارهای UML

تعداد صفحات: ۱۴

رمز فایل : filesbase.ir

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت تحلیل فلکه باطنی شهرستان شوشتراستان خوزستان

پاورپوینت تحلیل فلکه باطنی شهرستان شوشتراستان خوزستان

.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل فلکه باطنی شهرستان شوشتراستان خوزستان

 در قالب ppt ودر۴۰ اسلاید، قابل ویرایش

شامل:

تاریخچه شوشتر

جدول برداشت کالبدی

وضعیت موجود

مبلمان شهری

طرح پیشنهادی

 

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»