پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲ براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲ براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید  ستونهای بدهكار:

   -1 صندوق: چون  تمام رويدادهای  مالی كه نقدا  وصول می گردند، در دفترروزنامه دريافتهای نقدی ثبت می شوند.                                  

   2- تخفيفات نقدی  فروش: برای انباشت تمام تخفيفات نقدی فروش در طی ماه مورد استفاده قرار ميگيرد.  

   3- سايرحسابها:  برای ثبت  بدهكار  ساير حسابها  به جز حسابهای  صندوق  و تخفيفات  نقدی  فروش  بكارمی رود. 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده اصول حسابداری ۲  براساس کتاب دكتر يحيي حساس يگانه – ۴۰۱ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید اقدام پژوهی چیست؟

اقدام پژوهی اصلاحی است برای توصیف پژوهش های کارشناسان درباره ی عرف شغلی خود به منظور بهبود بخشیدن به آنها.

کاوشی برای شناخت، ارزشیابی و سپس دگرگون کردن برخی از روشهای معمول آموزشی به منظور بهبود بخشیدن به آنهاست.

عملی اساسی را با فرآیند پژوهش درهم می آمیزد و اقدامی است که تحقیق به آنها نظم می بخشد؛

فرآیندی است انعطاف پذیر و دورانی که دستیابی همزمان به اقدام(تغییر، بهبود) و پژوهش(شناخت،دانش) را ممکن می سازد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده اقدام پژوهی – ۱۹ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید نخستین بار، اصطلاح اقتصاد سیاسی توسط پیروان مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) عنوان گردید و سپس مورد بحث علمای کلاسیک اقتصاد نظیر پتی و کنه ،آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و سی قرار گرفت..براي اولين بار واژه اقتصاد سياسي در اوايل قرن ۱۷ ميلادي به وجود آمد. يک نويسنده فرانسوي به نام آنتون دمونکرتين کتابي تحت اين عنوان نوشت که رساله اي در اقتصاد سياسي بود. در واقع اولين بار لفظ اقتصاد سياسي آنجا پديد آمد که در مقابل اقتصاد به معناي قديمي آن يعني تدبير منزل بود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده اقتصاد سیاسی – ۱۵ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید صف ساختمان داده یست که مانند صفی از مردم که منتظر دریافت خدماتند، مدل شده.همچون پشته ها، صف ها یکی از ساده ترین انواع ساختمان داده ها می باشند. این فصل ویژگی های صف ها، تحلیل چگونگی بکار بستن آنها، و امتحان کردن پیاده سازی های متفاوت را بسط وتوسعه میدهد.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده صف ها – ۲۴ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا – ۲۷ اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید

پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید خداوندا ! تو خود گواه باش ،

همانا جوانی به جنگشان رفت که از حیث صورت خلق و نطق ، شبیه ترین

افراد به پیامبرت بود .

هر گاه شوق دیدار رسولت را پیدا می کردیم به سمایش می نگریستیم .

خدایا ! برکت های زمین را از ایشان ( قاتلان علی اکبر ) دریغ دار و آنان را

به شدت پراکنده ساز و میانشان تفرقه افکن که هر یک به طریقی روند .

حاکمان خدایشان راضی مگردان ، زیرا ما را دعوت کردند که یاریمان کنند ولی

 به جای نصرت  به ما تاختند ، و به جدال با ما پرداختند .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فوق العاده نام آوران کربلا  – 27 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید طبق قبالا ارزش عددی کوچک (گیمتریا)(کپی شدة آن در عربی و فارسی حروف ابجد نام دارد) کلمه اسرائیل عدد ۱۰ میشود همچنین گیمتریای کوچک כךמה ( علم و دانش ) نیز عدد ۱۰ میباشد و  فرمانهای خداوند که شالوده توراه است به صورت ۱۰ فرمان نازل شدند، همچنین در دوران حکومت فرعون مصر و در برخورد دو نظام فکری الهی و مصر( در هر دوره این برخورد وتضاد به صورت مختلف وجود دارد )  مصریان توسط ۱۰ ضربت تنبیه شدند.  ارزش عددی حرف عبری ( י ) که نام اعظم خداوند،کلمۀ یهودی، کلمۀ اسرائیل  با آن آغاز میشود ۱۰ میباشد.  در بالای تمام حروف عبری حرف (י ۱۰) نیز وجود دارد وطبق قبالا دنیا با آن ( י ۱۰ ) خلق شده  این اشارات و دیگر رموز توراه به صراحت نشانه از خالقی دارد که از مخلوقاتش انتظار خلاقیت وپیشرفت را دارد. شاید این حرف چندین دهۀ پیش قابل درک نبود اما امروزه پس از هزاران سال  با پیشرفت درتکنولوژی  قابل فهم تر میباشد که چگونه از یک حرف ویا عدد میتوان چیزی را خلق کرد و امروز با چشم خود میبینیم از همین اعداد و حروف وبرنامه ریزی صحیح میتوان دنیایی را خلق و یا نابود کرد، توسط همین ۰-۱ در چند سال اخیر به تکنولوژی دست پیدا کرده ایم که ما را قادر میسازد محمولۀ پستی  را که از یک سر دنیا به نقطۀ دیگر دنیا ارسال کرده ایم را رد یابی کرده و از محل آن آگاهی پیدا کنیم. در حالی که بشر در طی چند دهه به چنین پیشرفتهایی دست یافته قدر مسلم خداوند با حکمت ابدی خود نظارتی غیر قابل تصور از روح ما که توسط قالبی فیزیکی در حال انتقال به هدفی والا است را دارد .

با کسب علم ودانش برای خود، خانواده و اجتماع راه ترقی را پیدا کرده خلاق وسازنده پیشرفت کنیم و با آگاهی، از نفوذ ویروسهای مخرب در مغز خود جلوگیری کنیم، طبق فرمان توراه هم نوع خود را مانند خود دوست داشته باشیم،   آدم باشیم و از آدمها که در یهودیت مظهر نفاق و دودستگی است دوری کنیم آن موقع مطمئنأ از هر دینی که باشیم برگزیده خواهیم بود.

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با یهودیت – ۲۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي – ۱۷ اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید

پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید مقدمه 

حسابداري صنعتي حوزه اي از حسابداري است . كه با هزينه يابي  محصول سر كار دارد ، هزينه يابي محصول اطلاعات موردنياز را براي تهيه صورتهاي مالي در مورد قيمتتمام شده موجوديها و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته فراهم مي آورد . حسابداري صنعتي گاههي اوقات حسابداري مديريت ني ناميده مي شود بايد به عنوان بازوي مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد . در حقيقت حسابداري صنعتي مديريت را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عمليات مجهزمي نمايد.

امروزه يكي از زمينه ها ي فعاليت انجمن هاي حسابداران خبره كشوورهاي مختلف سعي در ارائه مناسبترين روشهاي  محاسبه قيمت تمام شده محصولات است . زيرا ادامه فعاليت مؤسسات توليدي در صورتي امكان پذير است كه قيمتهاي محاسبه شده  دقيق و قابل رقابت در بازار توايد باشند . در غير اينصورت يعني ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهي مديران تصميم گيرنده و در نتيجه از دست دادن بازار فروش و نهايتاٌ تعطيلي بنگاه اقتصادي خواهد گرديد . چگونگي محاسبه قيمت تمام شده طي ساليان متمادي از تحولات و تغيرات چشمگيري بر خوردار بوده و هدف اصلي از اين تغييرات ، دستيابي به روشهاي محاسبه  دقيق قيمت تمام شده محصولات بوده است . به دليل اهميت موضوع  روش هاي مختلف محاسبه قيمت تمام شده مورد برسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت در ارتباط با حسابداري صنعتي  – 17 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید ماشین کاری به کمک صوت یکیازفرایندهای غیر سنتی میباشد.که برای مواد سخت ویا شکننده (رسانا وغیر رسانا)است .

این فرایندهماشین کاری که به نام  USM مشناسند از اصل تغییرطول مغناطیسی استفاده میشود که یک حرکت مکانیکی با بسامد بلا ویک دوغاب ساینده استفاده میشود.

 

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند ماشین کاری آلتراسونیک – ۳۰ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید

پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید  عوامل موثر در انتخاب يک مدل خاص:

بزرگی سازمان
سطح امنيت مورد نياز در شبکه
سطح مديريت شبکه
حجم ترافيک شبکه
بودجه شبکه

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ارزشمند آشنایی با شبکه – ۴۲ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید

پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید سرعت نور

سرعت موج الكترومغناطيسي

بالاترين سرعت در جهان

برابر با:

  1. ۵ كيلومتر بر ثانيه

اين سرعت را مي توان بر اساس اطلاعات  به دست آمده

از يك سند قديمي تعيين و حساب كرد

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت عالی سرعت نور – ۱۳ اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»