دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

دانلود ۵۵ نمونه فرم خام قراردادهای پیمانکاری ساختمان، صورت فایل Word قابل ویرایش

فرمهای خام و قابل ویرایش قراردادهای پروژه و پیمانکاری در قالب ورد و آماده استفاده برای مستند سازی و کنترل و نظارت پروژه 

برخی از از فرمها ب شرح زیر میباشد 

فرم آرماتوربندی

آسانسور

برقکاری 

بتن ریزی

داربست

در و پنجره

دیوار و جدا کننده 

اجرا ساختمان

فوندانسیون

گچ کاری

قالب بندی

قرارداد

کاشی کاری

کولر

لوله کشی

مسکن مهر

موافقت نامه

نظارت ساختمان

پیمتنکاری

پروانه ساختمان

تخریب

و …..

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه

بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه

متن کامل : مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری

گرایش : مراقبت ویژه

 بررسی میزان اگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در مراکز بهداشتی -درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان ، سال۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهدا شتی و درمانی ا ستان گیلان

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

مرکز تحقیقات عوامل اجتمایی موثر بر سلامت

 

مقدمه:  مراقبت مبتنی بر شواهد عبارت از کاربرد نتایج بهترین تحقیقات ، همراه با دانش ، تخصص ، تجارب بالینی و توجه به ارزش های بیمار در ارائه مراقبت  می باشد .بدین منظور، بکار گیری اصول راهنمای مبتنی بر شواهد و بررسی کیفیت دستورالعمل های مراقبت بالینی مبتنی بر شواهد در بخش های مراقبت ویژه، در زمینه شایع ترین عوارض موجود در بخش جهت ارتقاء مراقبت ها ضرورت می یابد ..جهت بکارگیری این اصول لازم است در قدم اول میزان آگاهی وموانع آن مورد بررسی قرار گیرد. در این خصوص یکی از مهمترین مشکلات بخش مراقبت ویژه ، پنومونی وابسته به ونتیلاتور می باشد که  یکی از شایعترین عفونتهای بیمارستانی است که ۲۴ ساعت بعد از لوله گذاری تراشه یا  تهویه مکانیکی ایجاد می شود. هدف: هدف از این تحقیق بررسی میزان آگاهی  پرستاران بخش مراقبت ویژه از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و موانع اجرای آن در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی استان گیلان می باشد . روش اجرا:  این تحقیق یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد . حجم نمونه از طریق سرشماری برآورد شده است . این تحقیق شامل سه بخش است : بخش اول شامل اطلاعات فردی -اجتماعی شرکت کنندگان و ویژگیهای بخش مراقبت ویژه ، بخش دوم میزان آگاهی پرستاران از اصول راهنمای مبتنی بر شواهد در پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور و در بخش سوم موانع اجرای این اصول بررسی می شود . نتایج: از کل ۲۱۹ پرستار ۱۷۱ نفر (۰۸/۷۸ %)در این تحقیق شرکت کردند. میانگین نمره کسب شده ۶۳/۴ بوده است . یک سوال از پرسش نامه ( وضعیت نیمه نشسته) که به آن پاسخ درست داده شد ، درجهت پیشنهاد اصول راهنمای مبتنی بر شواهد می باشد ، دو سوال از پرسشنامه که بیشترین شرکت کنندگان جواب نادرست دادند ، دوره تناوب تعویض ست ونتیلاتور و دوره تناوب تعویض مرطوب کننده می باشد .  نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار آگاهی پرستاران ۷۰۸/۱ ± 63/4 بوده است . یک سوال پرسشنامه  بیشترین پاسخ درست را به خود اختصاص داد. و دو سوال از پرسش نامه بیشترین پاسخ  نادرست را داشتند . بین میانگین آگاهی و متغییرهای دموگرافیک هیچگونه ارتباط معنی داری یافت نشد. در ۱۴ بخش مورد بررسی تجهیزات لازم(لوله تراشه با راه ساکشن زیر گلوت وتخت کنتیک )  برای اجرای اصول راهنمای مبتنی بر شواهد وجود نداشته است.

کلید واژه : آگاهی- بخش مراقبت ویژه- پرستاری مبتنی بر شواهد – پنومونی وابسته به دستگاه تهویه تنفسی – کادر پرستاری بیمارستان

 

تعداد صفحه : ۹۸

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

حل مسائل پردازش سیگنال و سیستم های خطی لاتی (B. P. Lathi) به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۰۵ صفحه

حل مسائل پردازش سیگنال و سیستم های خطی لاتی (B. P. Lathi) به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۰۵ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

پردازش سیگنال یک تکنولوژی راهبردی است که به کمک آن نظریه‌های بنیادی، برنامه‌های کاربردی، الگوریتم‌ها، و پیاده‌سازی پردازش و انتقال اطلاعات در فرمت‌های فیزیکی، نمادین و یا انتزاعی را که به عنوان سیگنال شناخته می‌شود را شامل می‌شود. این علم با استفاده از نمایش‌های ریاضی، احتمالی، اکتشافی، زبانشناسی و روش‌هایی برای نمایش مثل مدل کردن، آنالیز، سنتز، اکتشاف، بازیابی و … استفاده می‌کند.

دسته‌بندی‌ها

پردازش سیگنال آنالوگ

پردازش سیگنال‌های آنالوگ برای سیگنال‌هایی است که دیجیتال نشده‌اند، مانند رادیوها، تلفن‌ها، رادارها و سیستم‌های تلویزیونی قدیم که شامل مدارهای الکترونیکی غیرخطی و خطی هم می‌شود. مدارهای خطی همچون فیلترهای منفعل فیلتر، فیلترهای جمع‌کننده، انتگرال‌گیر و خطوط تأخیر هستند. مدارهای غیرخطی شامل اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ و حلقه قفل شده فاز می‌شوند.

پردازش سیگنال‌های پیوسته در زمان

پردازش سیگنال‌های پیوسته در زمان برای سیگنال‌هایی است که با تغییرات پیوسته دامنه، بدون در نظر گرفتن بعضی نقاط منقطع، تغییر می‌کنند.

روش‌های پردازش سیگنال شامل: دامنه زمان، دامنه فرکانس و دامنه فرکانس‌های مختلط می‌باشند. این فناوری عمدتاً در رابطه با مدل‌کردن سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان پیوسته، تجمیع پاسخ حالت صفر سیستم، تنطیم تابع سیستم و فیلتر پیوسته در زمان سیگنال‌های قطعی بحث می‌کند.

پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان

پردازش سیگنال‌های گسسته برای سیگنال‌هایی است که تنها در نقاط گسسته‌ای از زمان نمونه‌برداری شده‌اند و فقط در زمان و نه مقدار کوانتیده هستند.

پردازش سیگنال آنالوگ پیوسته در زمان فناوری است که بر پایهٔ دستگاه‌های الکترونیکی مدارهای نمونه برداری و نگه‌داری ،مالتی پلکسر و خطوط تأخیر آنالوگ بنا شده‌است. این فناوری، نمونه اسبق پردازش سیگنال‌های دیجیتال (اشاره شده در قسمت بعد) می‌باشد، و همچنان در پردازش پیشرفته سیگنال‌های گیگاهرتز استفاده می‌شود.

مفهوم پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان همچنین به مفاهیم و اصولی اشاره دارد که پایه‌ای ریاضی برای پردازش سیگنال‌های دیجیتال فراهم می‌کند، بدون در نظر گرفتن خطای کوانتیده بودن.

پردازش سیگنال دیجیتال

پردازش سیگنال‌های دیجیتال پردازش نمونه‌های سیگنال در زمان‌های گسسته می‌باشد. پردازش توسط رایانه‌ها یا با مدارهای دیجیتال همچون مدارهای مجتمع با کاربرد خاص، مدارهای مجتمع برنامه‌پذیر یا پردازنده‌های سیگنال دیجیتال انجام می‌گیرد. عملیات‌های معمول ریاضی شامل نمایش نقطه ثابت، ممیز شناور، مقدار حقیقی یا مختلط اعداد، ضرب و جمع از این جمله می‌باشند. بعضی دیگر از عملیات‌های معمول توسط دایره بافر و جدول‌های look-up توسط سخت‌افزار پشتیبانی می‌شوند. مثال‌های از این الگوریتم‌ها تبدیل فوریه سریع (FFT)، فیلترهای FIR، فیلترهای IIR، و فیلتر تطبیقی می‌باشند.

غیر خطی پردازش سیگنال‌های غیرخطی

پردازش سیگنال‌های غیر خطی شامل آنالیز و پردازش سیگنال‌های تولید شده توسط سیستم‌های غیرخطی می‌باشد که می‌تواند در دامنه زمان یا فرکانس باشد. سیستم‌های غیرخطی می‌توانند رفتارهای پیچیده‌ای همچون چند شاخه ای، نظریه آشوب، هارمونیک تولید کنند که با روش‌های خطی قابل بررسی نیست.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه ای بر سیگنال ها و سیستم ها

فصل دوم: تحلیل سیستم های پیوسته در زمان در حوزه زمان

فصل سوم: سیگنال های نمایش داده شده به وسیله سری فوریه

فصل چهارم: تحلیل سیگنال های پیوسته در زمان: تبدیل فوریه

فصل پنجم: نمونه برداری

فصل ششم: تحلیل سیستم های پیوسته در زمان با استفاده از تبدیل لاپلاس

فصل هفتم: پاسخ فرکانسی و فیلترهای آنالوگ

فصل هشتم: سیگنال ها و سیستم های گسسته در زمان

فصل نهم: تحلیل حوزه زمان سیستم های گسسته در زمان

فصل دهم: تحلیل فوریه سیگنال های گسسته در زمان

فصل یازدهم: تحلیل سیستم های گسسته در زمان با استفاده از تبدیل z

فصل دوازدهم: پاسخ فرکانسی و فیلترهای دیجیتال

فصل سیزدهم: تحلیل فضای حالت

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

حل مسائل مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB شیلینگ و هریس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۸۷۲ صفحه

حل مسائل مبانی پردازش سیگنال های دیجیتال با استفاده از MATLAB شیلینگ و هریس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۸۷۲ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

پردازش سیگنال یک تکنولوژی راهبردی است که به کمک آن نظریه‌های بنیادی، برنامه‌های کاربردی، الگوریتم‌ها، و پیاده‌سازی پردازش و انتقال اطلاعات در فرمت‌های فیزیکی، نمادین و یا انتزاعی را که به عنوان سیگنال شناخته می‌شود را شامل می‌شود. این علم با استفاده از نمایش‌های ریاضی، احتمالی، اکتشافی، زبانشناسی و روش‌هایی برای نمایش مثل مدل کردن، آنالیز، سنتز، اکتشاف، بازیابی و … استفاده می‌کند.

دسته‌بندی‌ها

پردازش سیگنال آنالوگ

پردازش سیگنال‌های آنالوگ برای سیگنال‌هایی است که دیجیتال نشده‌اند، مانند رادیوها، تلفن‌ها، رادارها و سیستم‌های تلویزیونی قدیم که شامل مدارهای الکترونیکی غیرخطی و خطی هم می‌شود. مدارهای خطی همچون فیلترهای منفعل فیلتر، فیلترهای جمع‌کننده، انتگرال‌گیر و خطوط تأخیر هستند. مدارهای غیرخطی شامل اسیلاتور کنترل شده با ولتاژ و حلقه قفل شده فاز می‌شوند.

پردازش سیگنال‌های پیوسته در زمان

پردازش سیگنال‌های پیوسته در زمان برای سیگنال‌هایی است که با تغییرات پیوسته دامنه، بدون در نظر گرفتن بعضی نقاط منقطع، تغییر می‌کنند.

روش‌های پردازش سیگنال شامل: دامنه زمان، دامنه فرکانس و دامنه فرکانس‌های مختلط می‌باشند. این فناوری عمدتاً در رابطه با مدل‌کردن سیستم‌های خطی تغییرناپذیر با زمان پیوسته، تجمیع پاسخ حالت صفر سیستم، تنطیم تابع سیستم و فیلتر پیوسته در زمان سیگنال‌های قطعی بحث می‌کند.

پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان

پردازش سیگنال‌های گسسته برای سیگنال‌هایی است که تنها در نقاط گسسته‌ای از زمان نمونه‌برداری شده‌اند و فقط در زمان و نه مقدار کوانتیده هستند.

پردازش سیگنال آنالوگ پیوسته در زمان فناوری است که بر پایهٔ دستگاه‌های الکترونیکی مدارهای نمونه برداری و نگه‌داری ،مالتی پلکسر و خطوط تأخیر آنالوگ بنا شده‌است. این فناوری، نمونه اسبق پردازش سیگنال‌های دیجیتال (اشاره شده در قسمت بعد) می‌باشد، و همچنان در پردازش پیشرفته سیگنال‌های گیگاهرتز استفاده می‌شود.

مفهوم پردازش سیگنال‌های گسسته در زمان همچنین به مفاهیم و اصولی اشاره دارد که پایه‌ای ریاضی برای پردازش سیگنال‌های دیجیتال فراهم می‌کند، بدون در نظر گرفتن خطای کوانتیده بودن.

پردازش سیگنال دیجیتال

پردازش سیگنال‌های دیجیتال پردازش نمونه‌های سیگنال در زمان‌های گسسته می‌باشد. پردازش توسط رایانه‌ها یا با مدارهای دیجیتال همچون مدارهای مجتمع با کاربرد خاص، مدارهای مجتمع برنامه‌پذیر یا پردازنده‌های سیگنال دیجیتال انجام می‌گیرد. عملیات‌های معمول ریاضی شامل نمایش نقطه ثابت، ممیز شناور، مقدار حقیقی یا مختلط اعداد، ضرب و جمع از این جمله می‌باشند. بعضی دیگر از عملیات‌های معمول توسط دایره بافر و جدول‌های look-up توسط سخت‌افزار پشتیبانی می‌شوند. مثال‌های از این الگوریتم‌ها تبدیل فوریه سریع (FFT)، فیلترهای FIR، فیلترهای IIR، و فیلتر تطبیقی می‌باشند.

غیر خطی پردازش سیگنال‌های غیرخطی

پردازش سیگنال‌های غیر خطی شامل آنالیز و پردازش سیگنال‌های تولید شده توسط سیستم‌های غیرخطی می‌باشد که می‌تواند در دامنه زمان یا فرکانس باشد. سیستم‌های غیرخطی می‌توانند رفتارهای پیچیده‌ای همچون چند شاخه ای، نظریه آشوب، هارمونیک تولید کنند که با روش‌های خطی قابل بررسی نیست.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: پردازش سیگنال

فصل دوم: سیستم های گسسته در زمان در حوزه زمان

فصل سوم: سیستم های گسسته در زمان در حوزه فرکانس

فصل چهارم: تبدیل فوریه و تحلیل طیفی

فصل پنجم: خصوصیات طراحی فیلتر

فصل ششم: طراحی فیلتر FIR

فصل هفتم: طراحی فیلتر IIR

فصل هشتم: پردازش سیگنال چند نرخی (Multirate)

فصل نهم: پردازش سیگنال تطبیقی

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

تحقیق درباره آرتروز گردن

تحقیق درباره آرتروز گردن

تعداد صفحه:  17

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

 

 

 

 

 

فهرست مطالب :

آرتروز چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………… 1

عوامل بروز آرتروز ……………………………………………………………………………………………………………….. 5

علت آرتروز ……………………………………………………………………………………………………………………………6

علايم آرتروز ……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

پيشگيري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 6

درمان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

اقدامات غير دارويي ……………………………………………………………………………………………………………… 8

اقدامات دارويي …………………………………………………………………………………………………………………… 8

روش های درمان آرتروز ……………………………………………………………………………………………………….. ۹

جراحي ارتوپدي …………………………………………………………………………………………………………………. 10

بي تاثير بودن طب سوزني در آرتروززانو ……………………………………………………………………………….. 12

رژيم غذايي در بيماري آرتروز ………………………………………………………………………………………………. 12

ارتباط كمبود ويتامين k وآرتروز …………………………………………………………………………………………. 14

تاثير انار در درمان آرتروز ……………………………………………………………………………………………………. 15

جلبك دريايي براي درمان آرتروز ………………………………………………………………………………………… 15

آرتروز رابطه مستقيم با چاقي دارد ……………………………………………………………………………………….. 16

آرتروز زودرس ……………………………………………………………………………………………………………………. 16

نقش ورزش وتغذيه در ايجاد آرتروز ……………………………………………………………………………………… 17

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

 

 

آرتروز چيست؟

 

 

آرتروز يك بيماري غضروف مفصلي است كه در آن بافت غضروفها در اثر فشارهاي وارده تحليل رفته و آسيب مي‌بينند. وظيفه طبيعي غضروف تنظيم فشارهاي وارده به مفصل است و در واقع بخشي از غضروف سلولهايي دارد كه مفصل را هدايت مي‌كند. مهمترين وظيفه سلولهاي غضروفي يا كندرسيتها (chondrocyte) اين است كه تحمل پذيري مفصل را بالا مي‌برد،

اگر بخشهاي مختلف اين غضروف آسيب ببيند طبيعي است كه در پي آن فعاليت طبيعي مفصل دچار اشكال ميشود و چون در قسمتهاي خارجي بافتهاي اطراف غضروف عصب وجود دارد غضروف دچار درد و ناراحتي ميشود ودردي به نام درد مكانيكي در آن ناحيه احساس مي‌شود.

اين درد با فعاليت افراد زياد ميشود، آرتروز بطور عمده در مفاصلي كه فشار زياد بر آنها وارد ميشود ايجاد ميشود بنابراين مفاصل زانو و لگن فشار وزن بيشتري را تحمل مي‌كنند و بيشتر در معرض ابتلا به آرتروز هستند. مفاصل دست هم در اين خصوص در امان نيستند به خصوص در افرادي كه زمينه ارثي دارند. بيماري رايج آرتروز را مي توان به دو نوع (OA Osteoarthritis) و (RA Rheumatoid) تقسيم نمود.

با مطالعات انجام شده بيش از صد نوع بيماري گوناگون مي تواند موجب درد ، گرفتگي و در اغلب موارد سبب تورم مفاصل گردد. بروز تورم مفاصل و استخوانها هنگامي است که غضروفهاي انتهايي استخوانها به تدريج دچار خوردگي مي شود و نتيجه آن سائيدگي استخوانها با يکديگر مي باشد .اين تورم اغلب در مفاصل دست، زانو، باسن و ستون فقرات مشاهده مي گردد.رماتيسم مفاصل (RA)اختلالي است که موجب توليد پادتن هاي مضر مي گردد و به صورت کلي روي تمام مفاصل اثر مي گذارد . سيستم ايمني بدن به لايه بيروني مفاصل حمله مي کند در نتيجه موجب تورم مفاصل شده که اين تورم در اطراف بافتها گستردگي بيشتري به خود مي گيرد و به تدريج به غضروفها و بافت استخوانها آسيب مي رساند .
آرتروز شايعترين بيماري مفصلي است كه در آن غضروف مفصلي دچار آسيب و تخريب مي‌شود ونام ديگر آرتروز “استئوآرتريت” است. به همين دليل بعضي از مردم به اين بيماري ساييدگي مفصل هم مي‌گويند، اين بيماري شايعترين اختلال مفصلي است كه مردان و زنان را مبتلا مي‌كند به تدريج بي‌تحركي و ضعف قدرت عضلاني را به دنبال  دارد .در اين بيماري، استخوان نزديك مفصل تغييراتي پيدا مي‌كند و برجستگي‌هاي كوچك استخواني در اطراف مفصل بوجود مي‌آيد.

هر گونه اختلال در مفصل كه باعث كم كاري يا بي‌تحركي و يا ايجاد درد در آن شود به عنوان اختلال مفصل يا آرتروز ناميده مي‌شود. آرتروز و بخصوص آرتروز زانو جزء اختلالات شايع سيستم استخواني و اسكلتي هستند كه عوامل مختلفي در بروز آن تاثير دارد. در اختلال آرتروز سطوح غضروفي مفاصل كه در واقع عمل اصلي مفصل را انجام مي‌دهند تخريب مي‌شوند و در نتيجه اين تخريب كاركرد مفصل نيز دچار اختلال مي‌شود.

آرتروز با درد و محدوديت حركت در عضو كه مي‌تواند در زانو، كمر و گردن باشد همراه است و در موارد پيشرفته هم باعث تغيير شكل و حالت آن عضو مي‌شود. نحوه نشستن افراد در افزايش شدت آرتروز بخصوص آرتروز زانو موثر است. بطوركلي در سن ۴۰سالگي تقريبا همه افراد تغييرات آرتروز را در مفاصل خود دارند ولي بيشتر آنها علامت خاصي احساس نمي‌كنند و تعداد نسبتا كمي دچار علائم آرتروز هستند. تقريبا همه جانوران از جمله ماهيها، دوزيستان، خزندگان (دايناسورها) و پستانداران مبتلا به آرتروز مي‌شوند. آرتروز دو نوع است: آرتروز اوليه و آرتروز ثانويه.نوع اوليه آن با افزايش سن در همه افراد    بوجود مي‌آيد و همه مفاصل را مبتلا مي‌سازد و عمدتا مفاصل زانوها، مفصل ران به لگن، مفاصل انگشتان دست و پا و بالاخره ستون فقرات را گرفتار مي‌كند. آرتروز ثانويه در مفصلي بوجود مي‌آيد كه قبلا به وسيله بيماري ديگري آسيب ديده و ساختار آن تغيير كرده است. مثلا مفصلي كه دچار شكستگي شده، پس از بهبودي دچار آرتروز مي‌شود.بديهي است اين نوع آرتروز سراسر مفاصل بدن را گرفتار نمي‌كند، بلكه تنها مفاصل آسيب ديده دچار آن مي‌شود.

در اين عارضه بيمار هنگام بيدار شدن از خواب، احساس مي‌كند مفاصل او سفت شده‌اند و پس از ۵ تا ۱۰دقيقه اين حالت از بين مي‌رود. با پيشرفت بيماري آرتروز به مرور زمان دامنه حركات مفصل گرفتار كاهش مي‌يابد و ممكن است مفصل خشك و بي‌حركت شود، البته فيزيوتراپي مي‌تواند از اين حالت خشكي مفصل و محدوديت حركات پيشگيري و آن را درمان كند.

تشخيص آرتروز معمولا آسان است.البته گاهي اين بيماري با بيماري روماتيسمي ديگر اشتباه مي‌شود كه گرفتن عكس از مفصل با اشعه xو راديوگرافي به تشخيص درست اين بيماري كمك مي‌كند.
آرتروز يك بيماري پيشرونده و مزمن است و بهبودي قطعي ندارد ولي در بيماران چاق توصيه مي‌شود وزن خود را پايين آورند تا فشار روي زانوها و مفصل لگن كمتر شود.

فيزيوتراپي سبب جلوگيري يا معالجه محدوديت حركتي و تقويت عضلات اطراف مفصل مي‌شود. با تقويت عضلات، مفصل ثبات بيشتري پيدا كرده و مشكلات بيمار كمتر مي‌شود.

 

عوامل بروز آرتروز

  • ژنتيك: میزان بروز آرتروز با مسائل ژنتیکی و نژادی ارتباط دارد. بررسیها نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به این بیماری در خانمها بیشتر است.به تازگي يك ژن در ايجاد آرتروز شناخته و معرفي شده كه ممكن است علت آرتروز ژنتيكي باشد؛ اما اين امر هنوز ثابت نشده است.
  • سن بالا: بزرگترین عامل خطرساز برای استئوآرتریت سن می‌باشد. بطوریکه در زنان با سن کمتر از ۴۵ سال فقط ۲% و در سنین بین ۶۴-۴۵ سال میزان شیوع ۳۰% بوده است. و بالای ۶۵ سال این میزان ۶۸% بوده است.
  • ضربه: ضربه‌های شدید و استفاده مکرر ازمفصل نیز از عوامل خطر ساز مهم جهت آرتروز هستند بی‌کفایتی رباط متقاطع قدامی و آسیب منیسک منجر به استئوآرتریت زانو می‌شود. اگرچه آسیب غضروف مفصل ممکن است در هر زمان طی آسیب یا بعد از آن بوجود آید، در صورت استفاده از مفصل مبتلا (مثلا از قبل شکسته) حتی غضروف طبیعی نیز در صورت ناپایدار بودن مفصل از بین می‌رود.
  • چاقی: چاقی ازعوامل خطرآرتروزدر زانو ودست است. تحقیقات نشان داده که کاهش وزن به میزان ۵ کیلوگرم احتمال بوجود آمدن آرتروز علامتدار زانو را ۵۰% کاهش می‌دهد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

کارنمای معلمی

کارنمای معلمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پی دی اف

نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید :۲۹صفحه

نمونه آماده از کارنمای معلمی

چکیده

این پروژه درچهار قسمت فصل بندی شده که در آن دلایل انتخاب حرفه معلمی و انگیزه هایی که قبل از انتخاب آن داشتیم و نقش کارورزی و اهدافی که در آینده در این راه داریم بیان شده است.ازمهم ترین عواملی که علاقه من را به انتخاب این حرفه ایجاد کرد رشد در خانواده فرهنگی و آگاهی از شرایط و ویژگی های این حرفه بود.دلیل انگیزشی دیگرجهانبینی اعتقادی و وابسطگی به دین در من بود که ارتباط تنگاتنگی با انتخاب این حرفه داشت و دلایلی دیگر مانند دلیل اقتصادی.آموزش کارورزی ابزاری برای تبدیل تئوری به عمل و همچنین تلاشی برای ایجاد پیوند‌هایی بین محیط عملی و مراکز آموزشی است.به گونه ای است که فرد یادگرفته های خود را در محیط واقعی و در شرایط و امکانات واقعی پیاده بکند. دانشجو معلمان در کارورزی به شناختی از خود و توانایی هایشان دست پیدا میکنند. رفتارهایی که میخواستم خود در آینده بروز دهم یا روشهایی که میخواستم استفاده کنم را در کارورزی جست و جو میکردم به قولی کارورزی مکانی برای جست و جوی آینده حرفه معلمی بود. اگر کارورزی نبود این ترس همیشه با ما بود که چگونه میخواهیم بعد از فارغ التحصیلی آموزش را شروع کنیم.به گونه ای کارورزی باعث افزایش اعتماد به نفس و ریختن ترس درونی من شد.اهدافی که در آینده برای خود معین کردم و برای آن تلاش میکنم عبارتند از:۱٫الگو بودن برای همه ۲٫یک یادگیرنده مادام العمر باشم ۳٫داشتن وجدان کاری ۴٫ایجاد شور و نشاط دردانش آموزان برای علاقه به مدرسه ۵٫توجه به تفاوت های فردی

کلید واژه:انگیزه معلمی_حرفه معلمی_شخصیت معلمی_وجدان کاری

فصل اول: چه انگیزه و عاملی باعث انتخاب شغل معلمی برای من بوده است؟

 

 

 

 


 


 


 

در این قسمت تمام فرایند زندگی من از دوران ابتدایی تا پذیرفته شدنم در دانشگاه فرهنگیان و حرفه معلمی بیان شده است.

در شهرستان گمیشان به دنیا آمدم.خلاصه سرتان را درد نیاورم از همان ۶ ،۷ سالگی فهمیدم که پدر و مادرم شاغل هستند ، پدرم خاویار ساز و مادرم معلم است.شغل پدرم به گونه ای بود که چهار پنج روز را در کار خود سپری میکرد و پنج روز را در خانه بود و مادرم هم در همان شهرستان مشغول کار بود.من دو خواهر دارم که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر از من است.ما سه نفر به دلیل شغل پدر و مادرمان اغلب در خونه تنها بودیم و گاه پیش پدربزرگمان بودیم که منزل انها و ما در یک حیاط بود.ان زمان ها من ۶ سال داشتم و هنوز به مدرسه نمیرفتم اما خواهر بزرگترم کلاس دوم بود.او از لحاظ درسی کمی مشکل داشت و تقریبا مادرم دو شیفت محسوب میشد چون یک شیفت را در مدرسه و شیفت دیگر را در خانه با خواهرم بود.خلاصه ما رفتیم کلاس اول.از اولین روز رفتن به مدرسه فقط همین را در یاد دارم که راه خانه به مدرسه را با پدرم رفتم در حالی که او دستم را از دم خانه گرفته بود تا دم دراتاق مدیر مدرسه و سفارش مرا به وی کرد.معلمان پایه های ابتدایی خود را به خوبی به یاد می آورم.معلم کلاس اولم آقای نعمتی،مردی ساده و بی ریا بود به گونه ای که مهرش بر دل دانش اموزانش می افتاد.من هم کودکی منزوی و گوشه گیر بودم البته در کنار این که شاگرد اول کلاس و مورد توجه کادر آموزشی بودم.در آن زمان ها کسی در میان همسالان من فکرش معلمی ، دبیری یا اینگونه حرفه ها نبود و همه به فکر دکترشدن و خلبان شدن ومانند آنها بودند و آن موقع ها اوضاع اقتصاد مثل الان قمر در عقرب نبود.اصلا آن موقع ها فکرم کار نبود چون زندگی به دلیل دو موتوره بودن والدین بر وفق مراد بود و زندگی بر گلویمان فشاری نمی آورد.و پس از این که عصر ها از مدرسه خارج میشدم و شب را به تماشای فیلم وتلویزیون میپرداختم زود میخوابیدم.و باز هم مثل همیشه چراغی در نیمه های شب مرا اذیت میکرد و آن چراغی بود که همیشه مادرم زیر آن مطالعه میکرد و درس هایی که قرار بود در فردای آن روز بدهد را به همراه طرح درس هایش مرور میکرد.و همیشه این سوال برای من بود که آیا معلمان من و معلمان دیگر نیز مانند مادرم هر شب برای کار هایی که قرار است فردا انجام دهند طرح درس مینویسند و مطالعه ای دارند.البته این را به مادرم میگفتم که شما که معلم هستید چه نیازیست که شما هم مثل ما درس بخوانید.آخر بالا سر شما کسی نیست که در صورت درست درس ندادن نمره شما را کم کند.کاش من به جای شما بودم.خسته شدم اینقدر درس خواندم(تازه کلاس سوم بودم).معلم کلاس اولم الان بازنشست شده و با دوچرخه خود به کار های روز مره خانواده اش میرسد. معلم سال دومم اقای قره جه مردی خوب بود که البته به پای معلم سال اولم نمیرسید.بنده نمیتوانم شیوه آموزش آنها را نقد کنم زیرا نحوه آموزش آنها یادم نمیاید فقط آنها را از باب رفتارشان توصیف میکنم.معلم سال سومم مقداری جدی بود تا اندازه ای هم سرد و محکم که بنده فک میکنم لزومی نداشت که آنقدر جدی و محکم با ما رفتار بکند البته خیلی از افراد در موقعیت شغلی خود جدی هستند اما در بیرون آن شخصیت حقیقی مهربان و خوش رویی دارند و الان نیز او را در کوچه و بازار میبینم و فکر میکنم که آنها من را به چشم نوعی ثمره زندگی خود میبینند و خوشحال هستند که من هم این شغل را ادامه میدهم.و البته من هم هرگاه معلم و یا مدیر دوره های آموزشی خود را میبینم سلام نکرده میگویم من محصل و دانشجو ی دانشگاه فرهنگیان و همکار شما هستم تا او نیز بر خویشتن و من نیز بر خود در همان لحظه مشترکا ببالیم.برسیم به معلم کلاس چهارمم آقای نیکویی که جز چند تن از شاگرد زرنگ های کلاس و عده ای گوشه نشین بقیه کلاس در شر لقب گذاشتن های این معلم بودند و هر یک از شاگردان تنبل کلاس القابی داشتند که در صورت مشاهده هر گونه قصور در فرایند های درسی و عملی فورا از جانب معلم به کار گرفته شده و فرد مقصور مورد مضحکه عام و خاص قرار میگرفت و تا امروز که ۱۵،۱۶ سال از این کلاس و معلم پر برکت میگذرد توصیفات و القاب ایشان در وصف همکلاسی های دوران ابتدایی مورد استفاده قرار میگیرند.خلاصه این سال هم با این استاد به پایان رسید و من شاگرد اول کلاس مثل سال های قبل بودم.وارد کلاس پنجم شدم.معلم آن فامیل ما بود(پسر عموی مادرم).هم من کلاس پنجم بودم و هم مادرم کلاس پنجمی ها را آموزش میداد.البته به این خاطر که من درسم خوب بود سر مادرم را زیاد درد نمیاوردم.البته چون معلم فامیل من بود به هیچ وجه پارتی بازی نمیکرد و من هم نیازی به پارتی بازی نداشتم.تا این که رسیدم به دوره راهنمایی،دوره ی عجیبی بود زیرا من که تا به حال در هر سال فقط با یک معلم سر و کار داشتم حال می بایست با چندین معلم کار میکردم و شناخت آنها و جور شدن با آنها در سال های اولیه کمی مشکل بود.از کلاس اول راهنمایی همیشه این خاطره را به یاد دارم که

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت با موضوع تاثیر ورزش بر کاهش فشارخون در ۱۴ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت با موضوع تاثیر ورزش بر کاهش فشارخون در ۱۴ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت با موضوع تاثیر ورزش بر کاهش فشارخون

در ۱۴ اسلاید قابل ویرایش

مقدمه:

تأثیر ورزش بر فشار خون

فشار خون بالا یا پر فشار خونی hypertensionعارضه ی جدی پزشکی در ارتباط با بالا بودن فشار خون شریانی گردش خون عمومی است و مغایر با فشارخون پایین hypotension می باشد. پرفشار خونی به دو صورت اولیه یا اصلی و ثانویه تقسیم بندی می شود. حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد موارد پرفشار خونی اولیه نامیده می شوند که بالا بودن فشار خون بدون علت مشخص می باشد. باقی مانده که ۵ تا ۱۰ درصد موارد را تشکیل می دهند پرفشارخونی ثانویه نام دارند و به عوارضی مشخص در کلیه ها ، شریان ها ، قلب یا غدد مربوط می شوند.

فشار در آئورت به طور متوسط ۱۰۰ میلی متر جیوه می باشد و به دلیل پمپ مداوم قلبی فشار شریانی بین یک فشار سیستولیک ۱۲۰ میلیمتر جیوه ویک فشار دیاستولی ۸۰ میلیمتر جیوه نوسان می کند.پرفشار خونی مزمن یکی از فاکتورهای خطرزای سکته ،انفارکتوس عضله ی قلب ، نارسایی قلبی و آنوریسم شریان ها می باشد و یک عامل برجسته در ایجاد نارسایی کلیه نیز می باشد. افزایشی درحد متوسط در فشار خون شریانی در دراز مدت می تواند به کوتاه شدن طول عمر بیانجامد.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود طرح درس اول دبستان بر اساس الگوی دريافت مفهوم -الگوی ايفاي نقش-الگوی استقرايي

دانلود طرح درس اول دبستان بر اساس الگوی دريافت مفهوم -الگوی ايفاي نقش-الگوی استقرايي

دانلود طرح درس  اول دبستان بر اساس الگوی دريافت مفهوم -الگوی ايفاي نقش-الگوی استقرايي جهت شركت در جشنواره ي الگوی برتر تدريس

۱۳صفحه

بسيار كامل و درقالب ورد و قابل ويرايش

فايلهايي كه شما دريافت خواهيد كرد مجموعا سه فايل ورد هستند كه هر يك مربوط به يكي از الگوهاي دريافت مفهوم -الگوی ايفاي نقش-الگوی استقرايي  مي باشد

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

مجموعه قراردادهای آماده

مجموعه قراردادهای آماده

مجموعه قرارداد های آماده

قرارداد یا عقد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.
بسیاری از افراد همواره برای نوشتن قرارداد با مشکل نحوه نگارش آن روبرو هستند و ممکن است قراردادی را به اشتباه تنظیم نمایند. نمونه قرار داد ها در هر زمینه به افراد کمک می کند تا در زمان عقد قرار داد بتوانند از آن به عنوان الگو استفاده نمایند و آن را مطابق با آنچه در نظر دارند تغییر دهند.
هم اکنون مجموعه قرارداد های آماده ای در سطح اینترنت وجود دارد که عمدتاً به صورت تجاری و با قیمت های بالایی به فروش می رسد، اینک ما مجموعه ایی از قرار داد های آماده را گرد آوری و جهت استفاده کاربران ارائه کرده ایم:

 

ویژگی های این مجموعه:
– ۲۹۰ نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی
– فایل ها با فرمت .Doc و ۱۰۰ درصد قابل ویرایش
– گلچینی بی نظیر از انواع قراردادها و قوانین موجود در آن شامل: قوانین حقوقی، تجاری،  اداری، بازرگانی، بین المللی برای بستن  قرادادهای داخل و یا خارج از کشور.

لیست قرار داد ها:

قرارداد جعاله تعمیر مسكن بانك.doc
قرارداد جعاله.doc
قرارداد حروفچینی كتاب.doc
قرارداد حسابرسی مالیاتی.doc
قرارداد حق التدریس۲٫doc
قرارداد حق انتفاع سكنی عمری.doc
قرارداد خاکبرداری.doc
قرارداد خدمات ۲٫doc
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور ۱٫doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور.doc
قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی.doc
قرارداد خدمات رایانه‌ای.doc
قرارداد خدمات فنی.doc
قرارداد خدمات نظارتى.doc
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار.doc
قرارداد خدمات.doc
قرارداد خدمات۳٫doc
قرارداد خرید ۱٫doc
قرارداد خرید ۲٫doc
قرارداد خرید ۴٫doc
قرارداد خرید ۵٫doc
قرارداد خرید کارت پرسنلی.doc
قرارداد خرید کالا (۲).doc
قرارداد خرید کالا.doc
قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول.doc
قرارداد خرید و عرضه مرغ.doc
قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی.doc
قرارداد خرید۳٫doc
قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی.doc
قرارداد درای وال.doc
قرارداد رسیدگی به سود و زیان.doc
قرارداد رنگ آمیزی.doc
قرارداد رنگ آمیزی_۱٫doc
قرارداد ریخته گری .doc
قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال  .doc
قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی.doc
قرارداد ساخت قالب.DOC
قرارداد ساخت.doc
قرارداد ساختمان سالن ورزشی.doc
قرارداد سرویس و نگهداری.doc
قرارداد سولــه.doc
قرارداد طبخ غذا.doc
قرارداد طراحی صفحات وب ۴٫doc
قرارداد طراحی وب سایت.doc
قرارداد طرح و ساخت  ( EPC ).doc
قرارداد عملیات تحقیقاتی.doc
قرارداد فرهنگی و تفریحی.doc
قرارداد فروش ۱٫doc
قرارداد فروش ۳٫doc
قرارداد فروش ۴٫doc
قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری.doc
قرارداد فروش اقساطی.doc
قرارداد فروش بسته نرم افزاری .doc
قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه ).doc
قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی.doc
قرارداد فروش قطعه.DOC
قرارداد فروش قطعی یك باب خانه مسكونی.doc
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی.doc
قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور.doc
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی.doc
قرارداد فروش واحد مسكونی.doc
قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک.doc
قرارداد فروش.doc
قرارداد فروش۲٫doc
قرارداد فضای سبز ۱٫doc
قرارداد فضای سبز ۲٫doc
قرارداد قالب بندی.doc
قرارداد كار معین و مدت محدود.doc
قرارداد كار موقت.doc
قرارداد كار موقت_۱٫doc
قرارداد لوله کشی گاز.doc
قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب.doc
قرارداد متر مربعی زیربنا.doc
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان.doc
قرارداد محوطه سازی.doc
قرارداد مدیریت پروژه .doc
قرارداد مدیریت طرح.doc
قرارداد مراکز خدمات درمانی.doc
قرارداد مزارعه.doc
قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان .doc
قرارداد مشارکت.doc
قرارداد مشاركت مدنی.doc
قرارداد مشاوره تعویض قطعات.doc
قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد .DOC
قرارداد مشاوره.doc
قرارداد مشاوره۲٫doc
قرارداد مشاوره۳٫doc
قرارداد مشاوره۴٫doc
قرارداد مشاوره۵٫doc
قرارداد مضاربه.doc
قرارداد معاوضه واحد مسكونی.doc
قرارداد منشی گری.doc
قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه.doc
قرارداد نگهداری – راهبری – سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور …..doc
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار.doc
قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار.doc
قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری.doc
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند .doc
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان.doc
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی.doc
قرارداد نظارت فنی.doc
قرارداد نمایندگی  .doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی ۱٫doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی۲٫doc
قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش.doc
قرارداد همكاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی.doc
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی.doc
قرارداد.doc
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی.doc
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا.doc
قــرارداد تامین اتومبیل.doc
قـــرارداد خرید.doc
قــــرارداد اجـــاره سالـــن.doc
قولنامه ملک.doc
مبایعه نامه.doc
متن کامل قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn – Key.doc
متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی.doc
مشاركت در ساخت بنا.doc
مشاركت در ساخت.doc
مشاركت مدنی خصوصی.doc
مشاوره به صورت نیمه وقت.doc
مشاوره و نظارت.doc
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب .doc
موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات  (E.P) برای پروژه های صنعتی   .doc
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) .doc
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
موافقت نامه.doc
موافقتنامه مشاوره.doc
نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی .doc
نصب، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN.doc
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی كاركنان یك شركت.doc
نمونه قرارداد كار.doc
نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6.doc
نمونه قــرارداد مشــاوره ۶٫doc

و…

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»