برنامه ریز متره و صورت وضعیت راهسازی تحت اکسل

برنامه ریز متره و صورت وضعیت راهسازی تحت اکسل

این برنامه بصورت ساده احجام را از شما گرفته و بصورت انی و اتوماتیک خروجی ریزمتره صورت وضعیت و خلاصه مالی را پرینت میگیرد 

این برنامه برای ایتم های تخریب خاکبرداری تونان  ساب بیس بیس و اسفالت طراحی شده است 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

حل مسائل کامل کتاب مقاومت مصالح فردیناند بیر و راسل جانستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۳۷۶ صفحه

حل مسائل کامل کتاب مقاومت مصالح فردیناند بیر و راسل جانستون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۳۷۶ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

مقاومت مواد، مقاومت مصالح (به انگلیسی: Strength of materials) یا مکانیک مواد (به انگلیسی: Mechanics of materials) بخشی از علم مواد است که به مطالعهٔ استحکام مواد مهندسی و رفتار مکانیکی آن‌ها در حالت کلی (مانند تنش، کرنش، تغییر شکل و رابطه‌های میان تنش و کرنش) می‌پردازد. هدف اصلی از درس مقاومت مصالح فراهم کردن دست مایه‌ای است که مهندسان آینده بتوانند با استفاده از آن ماشین‌های گوناگون و سازه‌های باربر را تحلیل و طراحی کنند. تحلیل و طراحی هر سازهٔ معلوم شامل محاسبه تنش‌ها و تغییر شکلهاست. در علم مواد، مقاومت یک ماده عبارتست از توانایی آن دراستقامت ورزیدن (تحمل کردن) در برابر بار اعمالی بدون شکست است.

مفهوم تنش

این بخش به مفهوم تنش و به معرفی روش‌های مورد استفاده برای تحلیل و طراحی ماشین‌ها و سازه‌ها باربر اختصاص داشت. نیروی وارد بر سطح، یا شدت نیروهای توزیع شده روی یک مقطع را تنش وارد بر آن مقطع می‌نامند آن را با حرف یونانی σ (سیگما) نشان می‌دهند؛ بنابراین تنش در عضوی که مساحت سطح مقطع اش A و تحت تأثیر بار محوری F باشد به صورت σ=F/A بیان می‌شود.

بارگذاری‌ها

  • بارگذاری عرضی: نیروهایی که عمود بر محور طولی عضو اعمال می‌شود. بارگذاری عرضی موجب خمش و انحراف عضو از موقعیت اصلی خود با کشش داخلی و کرنش‌های فشاری به همراه تغییر در انحنای عضو می‌شود. بارگذاری عرضی نیز حاوی نیروهای برشی که باعث تغییر شکل برشی ماده و افزایش انحراف عرضی عضو است نیز می‌باشد.
  • بارگذاری محوری: نیروهای اعمال شده در راستای محور طولی عضو می‌باشد. نیروهایی که باعث دراز یا کوتاه شدن عضو می‌شود.
  • بارگذاری پیچشی: عمل تابیدگی ناشی از یک جفت نیرو کوپل خارجی اعمال شده به‌طور مساوی و مخالف جهت هم ایجاد شده روی صفحه‌های موازی است یا توسط یک تک کوپل خارجی اعمال شده به یک عضو است که یک انتهای ثابت در برابر چرخش دارد، ایجاد می‌شود.

در مقاومت مصالح در کل ۲ نوع بارگذاری داریم ۱:بارگذاری استاتیکی که از صفر شروع می‌شود و به ماکسیمم مقدار خود می‌رسد و مستقل از زمان است ۲:بارگذاری دینامیکی که مستقل از زمان نیست.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه – مفهوم تنش

فصل دوم: تنش و کرنش – بارگذاری محوری

فصل سوم: پیچش

فصل چهارم: خمش خالص

فصل پنجم: تحلیل و طراحی تیرها در خمش

فصل ششم: تنش برشی در تیرها و عضوهای جدار نازک

فصل هفتم: تبدیلات تنش و کرنش

فصل هشتم: تنش های اصلی در شرایط معین بارگذاری

فصل نهم: خیز تیرها

فصل دهم: ستون ها

فصل یازدهم: روش های انرژی

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

وظایف مودیان، قانون مالیات های مستقیم

وظایف مودیان، قانون مالیات های مستقیم

وکیل پرونده‌های مالیاتی با تسلطی که بر قوانین، آیین‌نامهها و بخشنامه‌های مالیاتی دارد، می‌تواند موجب کاهش پرداختی‌های مالیاتی شود. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می‌باشد که کسب آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. اهمیت وکیل مالیاتی و مشاوره برای هیچ کسی پوشیده نیست. همچنین شغل وکالت مالیاتی نیز یکی از مهمترین و پردرآمدترین شغل‌ها می‌باشد. در این راستا آشنایی کامل با قوانین مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته مهمتر درک صحیح قوانین مالیاتی است. در این راستا سعی شده است مفاهیم اساسی قوانین مالیاتی ارائه شود. به عبارت دیگر هدف، ارائه مفهوم بندهای قوانین است، نه صرفا خود قانون. در این فایل به طور کامل قوانین مربوط به وظایف مودیان در قبال قانون مالیات های مستقیم با زبان ساده بیان شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

وظیفه اشخاص ثالث، قانون مالیات های مستقیم

وظیفه اشخاص ثالث، قانون مالیات های مستقیم

وکیل پرونده‌های مالیاتی با تسلطی که بر قوانین، آیین‌نامهها و بخشنامه‌های مالیاتی دارد، می‌تواند موجب کاهش پرداختی‌های مالیاتی شود. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می‌باشد که کسب آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. اهمیت وکیل مالیاتی و مشاوره برای هیچ کسی پوشیده نیست. همچنین شغل وکالت مالیاتی نیز یکی از مهمترین و پردرآمدترین شغل‌ها می‌باشد. در این راستا آشنایی کامل با قوانین مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته مهمتر درک صحیح قوانین مالیاتی است. در این راستا سعی شده است مفاهیم اساسی قوانین مالیاتی ارائه شود. به عبارت دیگر هدف، ارائه مفهوم بندهای قوانین است، نه صرفا خود قانون. در این فایل وظایف اشخاص ثالث در قانون مالیات های مستقیم با زبان ساده و به طور کامل ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

هزینه های قابل قبول و استهلاک، قانون مالیات های مستقیم

هزینه های قابل قبول و استهلاک، قانون مالیات های مستقیم

وکیل پرونده‌های مالیاتی با تسلطی که بر قوانین، آیین‌نامهها و بخشنامه‌های مالیاتی دارد، می‌تواند موجب کاهش پرداختی‌های مالیاتی شود. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می‌باشد که کسب آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. اهمیت وکیل مالیاتی و مشاوره برای هیچ کسی پوشیده نیست. همچنین شغل وکالت مالیاتی نیز یکی از مهمترین و پردرآمدترین شغل‌ها می‌باشد. در این راستا آشنایی کامل با قوانین مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته مهمتر درک صحیح قوانین مالیاتی است. در این راستا سعی شده است مفاهیم اساسی قوانین مالیاتی ارائه شود. به عبارت دیگر هدف، ارائه مفهوم بندهای قوانین است، نه صرفا خود قانون. در این فایل هزینه های قابل قبول مالیاتی و استهلاک از قانون مالیات های مستقیم با زبان ساده و کاملا مفهومی ارائه شده است.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

مقررات عمومی، قانون مالیات های مستقیم

مقررات عمومی، قانون مالیات های مستقیم

وکیل پرونده‌های مالیاتی با تسلطی که بر قوانین، آیین‌نامهها و بخشنامه‌های مالیاتی دارد، می‌تواند موجب کاهش پرداختی‌های مالیاتی شود. داشتن دانش و آگاهی نسبت به امور مالی و مالیاتی یک اصل اساسی در سودسازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد. بدون شک داشتن چنین دانشی نیازمند تخصص و تبحر زیادی می‌باشد که کسب آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. اهمیت وکیل مالیاتی و مشاوره برای هیچ کسی پوشیده نیست. همچنین شغل وکالت مالیاتی نیز یکی از مهمترین و پردرآمدترین شغل‌ها می‌باشد. در این راستا آشنایی کامل با قوانین مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. نکته مهمتر درک صحیح قوانین مالیاتی است. در این راستا سعی شده است مفاهیم اساسی قوانین مالیاتی ارائه شود. به عبارت دیگر هدف، ارائه مفهوم بندهای قوانین است، نه صرفا خود قانون. در این فایل به طور کامل و مبسوط و با زبانی ساده به ارائه مقررات عمومی قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده است.

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پاورپوینت کمیته انقلاب

پاورپوینت کمیته انقلاب

این پاورپوینت در ۱۶ اسلاید به شکل زیبا و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است د راین پاورپوینت مطالبی از فرمان بنیان گذار کبیر انقلاب مبنی بر تشکیل کمیته انقلاب،وظایف،نهادی انقلابی و مردمی،شکل گیری هسته اولیه و سایر مطالب مفید و ارزنده از معتبرترین منابع د راین پاورپوینت درج شده است که امیدوارم رضایت شما عزیزان را جلب نماید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

فایل آموزشی تصویری ریاضی هفتم فصل چهارم با حل نمونه سوال امتحانی

فایل آموزشی تصویری ریاضی هفتم فصل چهارم با حل نمونه سوال امتحانی

در این فایل آموزشی شما عزیزان با مباحث پاره خط و هندسه و استدلال اشنا میشوید و توانایی حل مسایل این فصل را کسب میکنید و با سوالات پرتکرار امتحانی آشنا میگردید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

فایل آموزشی تصویری ریاضی هفتم فصل سوم با حل نمونه سوال امتحانی

فایل آموزشی تصویری ریاضی هفتم فصل سوم با حل نمونه سوال امتحانی

در این فایل آموزشی شما علاوه بر یادگیری مباحث این فصل با سوالات پرتکرار امتحانی آشنا میشویدو تواناییتان برای حل سوالات بالاتر میرود

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»