۱۰۵- پروژه کامل خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهور

۱۰۵- پروژه کامل خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهور

پروژه کامل خدایان باستان و ارتباط آنها با ادیان نوظهور

قالب بندی: pdf

تعداد صفحات: ۲۹۳

دارای تصاویر و پانوشت

فهرست :

فصل اول:

مقدمه

سابقه پژوهش

روش اجرای تحقیق

خدایان و الهه ها در تمدن های مختلف جهان

فصل دوم:

تجسم خدایان

خدایان فضایی

پیام آوران خدایان

فصل سوم:

آئین های نو ظهور جهان

مقدمه

ماهیت آئین های نو ظهور

تعدادی از عرفان های نوپدید

فصل چهارم:

خدایان باستان و آئین های نو ظهور

فصل پنجم:

ماحصل پژوهش

منابع

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی زنان در ایران دوره اسلامی – دوره صفویه

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی زنان در ایران دوره اسلامی – دوره صفویه

پروژه بررسی وضعیت اجتماعی زنان در ایران دوره اسلامی – دوره صفویه/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
با توجه به اینکه زنان را همچون مردان می شود مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد که در جامعه چه اقداماتی را انجام می دهد، ابتدا باید نقش و کارکرد هر یک را بررسی نموده و در آخر بررسی نمود که آیا زنان یک دوره تاریخی با توجه به شرایط اجتماعی حاکم در آن دوره چه میزان اعمال نقش نموده اند؟ با توجه به کمبود منابع در مورد زنان اما از دل تاریخ می شود، مطالب کشف نشده ای در مورد زنان یافت. در این تحقیق سعی بر آن شده است که اوضاع اجتماعی زنان عصر صفوی بررسی گردد و میزان رشد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی زنان مورد بررسی قرار گیرد.

تعداد صفحات: ۱۰۲

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
۱- مقدمه

۲-۱- بیان مسئله
۳-۱- فرضیات
۴-۱- سوالات پژوهش
۵-۱- روش تحقیق
۶-۱- جامعه آماری
۷-۱- مفاهیم
۸-۱- سازماندهی
۹-۱- اهداف تحقیق
فصل دوم- ساختار اجتماعی
۱-۲- ازدواج ( انواع- مراسم)
۲-۲- دلیل ازدواج سلطنتی
اتحاد در برابر دشمن
صلح
احراز پست¬های دولتی
۳-۲- عاقبت بچه¬های غیرعقدی
۴-۲- علل طلاق
۵-۲- طلاق شاهانه
۶-۲- حرمسرا
الف- نگرانی زنان حرم
ب- ربودن زنان و دختران برای حرمسرا
ج- نقش زنان حرم در تربیت ولیعهد
د- سرگرمیها و تفریحات زنان در حرمسرا
ه- روابط خارجی حرمسرا
و- سرگذشت زنان حرمسرای شاهان
۲- محدودیت و آزادی زنان

الف- نفوذ زنان در حکومت
ب- سفر و جابجایی زنان حرم
ج – چگونگی رفت و آمد زنان دربار
د- ناامنی زنان دربار
ه – آزادی زنان در دوره شاه اسماعیل
و- سرگذشت زنان در دوره شاه طهماسب
ز- زنان دوره شاه عباس
ح – حضور در شکارگاه سنتی
۸-۲- مجازات زنان
۹-۲- نام¬ها و القاب زنان
۱۰-۲- حجاب رایج در دوره صفویه و اقلیت¬های مذهبی
۱۱-۲- روسپیگری
۱۲-۲- پیشکش کردن زنان
۱۳-۲- مرگ¬های مشکوک
۱۴-۲- مراسم تشییع جنازه
۱۵-۲- نتیجه ساختار اجتماعی
فصل سوم- وضعیت اقتصادی
۱-۳- اوقاف
۲-۳- مشاغل
۳-۳- نتیجه ساختار اقتصادی
فصل چهارم- چهره سیاسی
۱-۴- نفوذ زنان در حکومت
۲-۴- نقش زنان در جنگ
۳-۴- نتیجه چهره سیاسی
فصل پنجم- زنان نامی (شرح حال، رشد علمی، خدمات)
۱-۵- معرفی زنان برجسته درباری
تاجلو بیگم
بهروزه خانم
بیگم بزرگ
سلطان خانم
پریخان خانم
خیرالنساء بیگم (مهد علیا)
سلطان
سلطان بیگم
شاه بیگم بانو
زهرا سلطان
صفوی بیگم
حوا بیگم
مریم بیگم
بدر جهان بیگم
زینب نساء بیگم
شهر بانو بیگم
۲-۵- معرفی زنان عامه
شهر بانو
نور جهان
آغا سلطان
آمنه بیگم
بنت المجلسی
حمیده رویدشتی
زهرا خانم
۳-۵- نتیجه زنان نامی
نتیجه گیری
فهرست منابع

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

متن كامل قصص قران

متن كامل قصص قران

خلقت آدم

خدای متعال زمین را در دو روز آفرید، و در آن كوه ها قرار داد، و آنرا در میان همة كرات پر بركت نمود و در چهار روز رزق هر جنبندة محتاج روزی را تقدیر كرد، آنگاه بآسمان كه در آن موقع بصورت گازی بود بپرداخت، پس آسمان و زمین را گفت باید خواه ناخواه بیایید، گفتند از سر طاعت و فرمانبرداری آمدیم.

آنگاه بعرش پرداخت و آفتاب و ماه را مسخر فرمود، و آن دو را محكوم كرد تا هر یك برای مدتی معین بجریان بیفتد، آنگاه فرشتگان را كه همواره او را با حمد او تسبیح می گویند و اسم او را تقدیس و او را به خلوص عبادت می كنند بیافرید.

و سپس اراده و مشیتش تعلق گرفت و حكمتش اقتضا كرد كه آدم و ذریة او را بیافریند تا در زمین ساكن گشته و آنرا را آبادان سازند، ملائك را از تصمیم خود خبر داد كه بزودی مخلوق دیگری خلق میكند كه در زمین به تكاپو برخیزند و بهر سویش روان شوند، و نسل خود را در اطراف آن بپراكنند، و از روئیدنیهایش بخورند و خیراتی را كه در شكم آن است استخراج كنند و دسته دسته جانشین یكدیگر شوند.

ملائكه كه خداوند ایشان را برای عبادت برگزید و نعمت خود را بر آنان فراوان كرده و مشمول فضل خود قرارشان داده و بخوشنودی خود موفقشان فرموده و بسوی اطاعت خود هدایتشان كرده بود چون این خبر را شنیدند ترسیدند مبادا این تصمیم جهت تقصیری اتخاذ شده باشد كه از آنان سر زده، و یا فردی از افراد ایشان مخالفتی كرده باشد.

لذا بدون درنگ در مقام تبرئه خود بر آمده گفتند چگونه خواهی بندگانی غیر ما خلق كنی و حال آنكه ما همواره بحمد تو تسبیح گوی تو بوده و ترا تقدیس می كرده ایم؟ علاوه این بندگانی كه می خواهی خلق كنی و در زمین خلیفه خود قرارشان دهی بطور مسلم بر سر آن منافعی كه تو در زمین قرار داده ای اختلاف خواهند كرد، و در ربودن آن از یكدیگر فساد برخواهند انگیخت و خونهایی بسیار خواهند ریخت و جان هایی پاك و بی گناهی را نابود و تباه خواهند ساخت.

فرشتگان این گفتار را بمنظور بر طرف ساختن شبهه و وسوسه بمیان آوردند، و یا باین امید آن را پیش كشیدند كه شاید بدین وسیله خود را خلیفه در زمین كنند، چون فكر می كردند كه ایشان از هر جنس جنبنده دیگر در رعایت نعمت خداوند سبقت داشته و بمعرفت حق او اولی هستند، نه این كه در حكمت خدا شك داشته و خواسته باشند باین وسیله عمل خداوند را ناپسند دانسته و یا خلیفة او و ذریة او را عیب جویی كرده باشند، چون فرشتگان اولیاء خدا و مقربین درگاه او و بندگان محترم اویند، و هرگز خلاف گفته او كلامی ندارند و همواره بفرمان او عمل می كنند. لذا خدایتعالی هم جوابی كه بایشان داد جوابی بود كه شبهة ایشان را برطرف سازد، و دلهایشان را آرامش بخشد.

خدای تعالی فرمود: من در این باره مصالحی می بینم كه شما بدان وقوفی ندارید پس بزودی نسلی را كه خواسته ام خلیفة من باشند[۱] پدید آورم، و شما هم بزودی بحكمت آن واقف خواهید شد، و آن مصالحی را كه بر شما پوشیده بود درك خواهید نمود پس وقتی پیكرة او را پرداخته و از روح خود در آن پیكره دمیدم شما بی درنگ در برابرش بسجده در آئید. «فإذا سوَّیته و نفخت فیه من روحی فقَعوا له ساجدین».

خدایتعالی پیكرة آدم را از گلی خام و ریخته شده معتدل و موزون خلق فرمود آنگاه از روح خود در آن دمید، و جان در همه جای آن پیكر دویدن گرفت انسانی تمام عیار و كامل شد، سپس ملائكه را دستور داد تا او را سجده كنند، همه با خضوع فرمان پروردگار خود را اطاعت نموده نزد آدم آمدند، و او را تعظیم كرده صورت ها بخاك نهادند.

از میان ایشان تنها ابلیس فرمان خدای را عصیان كرده و از فرمانبرداری او سر پیچید، آری از خضوع در برابر آدم استكبار كرده و از كافران شد.

خداوند از او سبب امتناع و حكمت تخلفش را سوال كرده پرسید: چه چیز را ترا از سجده در برابر كسی كه من بدست قدرت آفریدم باز داشت؟ آیا استكبار كردی یا آنكه خود بزرگتر از آنی كه مرا اطاعت كنی؟» ابلیس كه خود را از جهت گوهرة ذات بهتر از آدم می پنداشت و خیال میكرد هیچ موجودی بقدر و منزلت او نیست در جواب گفت «من از او برترم، تو مرا از آتش و او را از خاك آفریدی».

بهمین صراحت عصیان و مخالفت و بهتان خود را آشكار ساخت، و از امر خدا سر باز زده از سجده برای كسی كه دست قدرت اویش آفرید استنكاف ورزید و كافر گشت.

خداوند او را بخاطر عصیان و مخالفتش مجازات نموده به وی فرمود: «از بهشت بیرون شو كه تو راندة درگاهی، و دوری از رحمت من تا روز جزا بر تو است» «فاخرج فانّك رجیم و إنَّ علیك لعنتی إلی یوم الدِّین»

ابلیس از پروردگارش درخواست كرد كه او را تا روز قیامت زنده بدارد، خداوند در جوابش فرمود: «آری تو تا روزی معلوم و زمانی معین مهلت داری» ابلیس بجای این كه فضل خدایرا را كه درخواستش را اجابت فرموده و آرزویش را تحقق داد شكرگزاری كند كفران نعمت نموده و گفت: بخاطر این كه مرا گمراه ساختی من به یقین بر سر صراط مستقیم و راه راست تو بانتظار بندگانت می نشینم و برای گمراه ساختن ایشان كمین كرده و دراین باره منتهی كوشش خود را بكار می برم «از پیش و پشت سر» و راست و چپشان درآمده اغفالشان می نمایم و كاری خواهم كرد كه تو بیشتر ایشانرا وظیفه شناس و شكرگزار نیابی».

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود مجموعه ای بی نظیر از پاورپوینت های کلاسداری نوا و نما

دانلود مجموعه ای بی نظیر از پاورپوینت های کلاسداری نوا و نما

در این مجموعه ی بی نظیر, بیش از یکصد پاورپوینت کلاسداری نما ونوا با موضوعات داستان و مهارت های زندگی قرار داده شده است.

فروش این مجموعه به صورت محدود و با قیمت ویژه می باشد.

در صورت هر گونه معایرت در محتوا یا سوال در این زمینه می توانید سوالات خود را با پشتیبانی در ارتباط بگذارید.

تعداد پاورپوینت ها : ۱۰۰

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

رام رسمی وفارسی گوشی fly iQ255

رام رسمی وفارسی گوشی fly iQ255

رام رسمی و فارسی گوشی Fly iQ255

ورژن اندروید :۲٫۳٫۶

دوستان رام بالا رام رسمی فارسی میباشد که تست شده وتضمینی و زیرقیمت با راهنمای نصب فارسی وتصویری به شرط بازگشت وجه خدمت شما ارائه میشود .

عزیزان فایلی را که خریداری خواهید کرد شامل تمامی ابزارهای مورد نیاز جهت فلش کرن دستگاه شما میباشد که ما درقالب یک فایل گرد آوری کردیم تا شما با خیال آسوده اقدام به فلش کردن

دستگاهتان بکنید ودیگر دنبال نرم افزار های مورد نیاز از جاهای دیگر نباشید،چون مهمترین اصل برای ما رضایت شماست

ابزارهای موجود در فایل دانلودی:

۱-Driver که جهت اتصال دستگاه مورد نظر به کامپیوتر باید آن را نصب بکنید در غیر اینصورت دستگاه شما توسط کامپیوتر شناسایی نخواهد شد.

۲-Firmware یا همان سیستم عاملی که مخصوص دستگاه شماست 

۳-flashtool نرم افزاری که به وسیله آن اقدام به فلش دستگاه خود خواهید کرد.

۴- راهنمای تصویری وفارسی نصب رام

ما همه این فایلها را فقط وفقط به خاطر رضایت وراحتی شما یکجا گردآوری کردیم و خرید را برای شما آسان کردیم چون کیفیت دستور کار ماست

عزیزان فقط قبل از اقدام به خرید توجه داشته باشید مشخصه محصول بالا با مشخصات دستگاه شما مطابقت داشته باشد.موفق باشید

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

دانلود مجموعه ۱۳۰۰ مقاله

دانلود مجموعه ۱۳۰۰ مقاله

 

 

 

 

لیستی از رشته های موجود در این مجموعه

پزشكي
کاراموزي و کارآفريني
ادبيات
اقتصادي
تاريخ
تربيت بدني
تربيتي و جامعه شناسي
جغرافي
حسابداري
حقوق
روانشناسي
رياضي
زمين شناسي
علوم سياسي
شيمي
صنعت
عمران
كاميپوتر
كشاورزي
مديريت
مذهبي
معماري
هنر
آموزشي
سؤالات امتحاني

 

لیست کامل مقالات:              لینک لیست مقالات

————————————————————

کد تخفیف ۲۵% تا عید نوروز       offsell97

***** کد تخفیف را تایپ کنید *****  

————————————————————

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه ششم درس دوران غیبت

طرح درس روزانه هدیه های آسمان پایه ششم درس دوران غیبت

 فرمت فایل : ورد

تعداد صفحات :۲

قسمتی از متن :

هدف کلی

آشنایی دانش آموزان به دوران خلفای عباسی و غیبت امام زمان

هدف جزئی

آشنایی دانش آموزان به علل غیبت امام زمان

آشنایی با غیبت صغری و ویژگی های آن

آشنایی با ویژگی ها و وظایف جانشینان امام زمان

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

خبرنامه ۵٫۸٫۱ acymailing enterprise برای جوملا ۱/۵و ۲/۵ و ۳

خبرنامه ۵٫۸٫۱ acymailing enterprise برای جوملا ۱/۵و ۲/۵ و ۳

خبرنامه acymailing enterprise 5 برای جوملا ۲٫۵ و ۳،  یک خبرنامه بی نظیر است که قابلیت های بسیار زیادی دارد و عملا در بین سایر خبرنامه های جوملا بی رقیب است .

برای دانلود جدیدترین نسخه این افزونه بر روی این لینک کلیک کنید.

با استفاده از خبرنامه Acymailing enterprise 5 شما لذت واقعی استفاده از یک خبرنامه را خواهید چشید .

ویژگیهای متنوع این کامپوننت عبارتند از:

 • ساخت قالب برای هر خبرنامه ای که ارسال می شود به ایمیل کاربران
 • تایید و معتبرسازی ایمیل کاربران
 • گرفتن عضو به صورت جداگانه
 • انتقال کاربران جوملا به لیست کاربران خبرنامه
 • ارتباط مستقیم بین منوی کاربری جوملا و کاربران این کامپوننت
 • استفاده از سطح دسترسی ها
 • تنظیم ارسال خبرنامه
 • گروه بندی بسیار قوی
 • جلوگیری از اسپم شدن ایمیل ها
 • ذخیره IP کاربران جهت مطابقت قوانین کشورهای مختلف
 • ورود کاربران از سیستم مختلف: CSV, Acajoom, Letterman, Communicator, ccNewsletter, Yanc, jNews
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • عضویت نامحدود کاربران
 • قابلیت درج در محتوا
 • داشتن کنترل پنل بسیار ساده
 • تنظیمات پیشرفته
 • جلوگیری از هرزنامه شدن ایمیل ها
 • استفاده از کاربران جوملا جهت ارسال ایمیل
 • دارای تعداد قالب های متنوع
 • دارای تگ ها جهت بهره بری در ارسال ایمیل ها
 • قابلیت دریافت خروجی با فرمت CSV
 • قابلیت ایجاد اشتراک از طریق ارائه لینک مستقیم به کاربران
 • قابلیت ایجاد فیلد سفارشی(نامحدود) در وبسایت
 • قابلیت ایجاد لیست نامحدود از کاربران
 • ارسال ایمیل اطلاع رسانی برای موفقیت آمیز بودن ایجاد اشتراک کاربران در خبرنامه
 • قابلیت ساخت قالب بطور دستی و پیشرفته
 • پشتیبانی از سیستم کدینگ
 • قابلیت تعریف لغو اشتراک در ایمیل
 • قابلیت نمایش یا عدم نمایش نسخه ای از خبرنامه در قالب وبسایت(Frontend)
 • امکان تعریف نام مستعار ویژه برای هر خبرنامه
 • دارای تعریف کلمات کلیدی برای هر خبرنامه (قالب) ایجاد شده
 • بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو
 • ارسال ایمیل اطلاع رسانی برای موفقیت آمیز بودن حذف اشتراک کاربران در خبرنامه
 • ارسال ایمیل اطلاع رسانی پیرامون کلیه ی خطاهای سیستماتیک و فنی
 • قابلیت ارسال گزارش کامل از افراد مشترک شده در خبرنامه ها برای ادمین سایت
 • امکان ایجاد اشتراک انبوه کاربر در خبرنامه
 • قابلیت پشتیبانی از سیستم ضداسپم Captcha
 • دارای سطوح دسترسی مختلف در بخش مدیریت و بخش کاربری سایت
 • ارسال اتوماتیک خبرنامه ها
 • قابلیت تعریف بازه های زمانی متناوب و منظم
 • امکان تعریف زمان سنج هوشمند و اتوماتیک Resume ارسال ایمیل(در صورت قطعی سرور در هنگام ارسال ایمیل)
 • سیستم پیشرفته ی تاریخچه ارسالات
 • دارای آمارگیر هوشمند تعداد ایمیلهای ارسال شده
 • آنالیز نموداری و حرفه ای ارسالات-کلیک ها-واردشدگان و لغو اشتراک ها و…
 • دیاگرام حرفه ای وضعیت فعلی خبرنامه ها
 • امکان تعریف محتوای هسته ی جوملا در خبرنامه ها
 • قابلیت ارسال پاسخ خودکار
 • دارای دیتابیس کاملا مجزا و حرفه ای برای مدیریت و آرشیو دیتای وارد شده به سایت
 • قابلیت ایمپورت ایمیل با فرمتهای مختلف txt
 • امکان ایمپورت ایمیل با فرمت CSV
 • امکان درج و ایمپورت دستی ایمیل به تعداد ۱ الی چند میلیون!!!
 • قابلیت همگام سازی با کامپوننت شبکه مجازی ساز CB
 • قابلیت همگام سازی با کامپوننت حرفه ای مدیریت مطالب و کاربران k2
 • امکان همگام سازی با سیستم جامع دایرکتوری MosetTree
 • همگام سازی با کامپوننتهای ثبت رویداد EventList, jEvents
 • امکان درج هرگونه ماژول جوملایی در خبرنامه ها
 • امکان ایجاد تعداد نامحدود اشتراک
 • امکان اعتبارسنجی و تاییدیه ایمیلهای حقیقی و غیرحقیقی
 • پردازش فول اتوماتیک ارسال،دریافت و تایید و رد ایمیل
 • دارای کلیک شمار حرفه ای در هسته ی کامپوننت
 • دارای موتور تنظیم کننده ی خودکار برخی اختصاصات نرم افزاری هاست( در صورت عدم وجود )بطور لوکال بروی هاست سایت مورد استفاده
 • ساخت قالب برای هر خبرنامه ای که ارسال می شود به ایمیل کاربران
 • گرفتن عضو به صورت جداگانه
 • ارتباط مستقیم بین منوی کاربری جوملا و کاربران این کامپوننت
 • فارسی سازی۱۰۰درصدی
 • استفاده از سطح دسترسی ها
 • تنظیم ارسال خبرنامه
 • گروه بندی بسیار قوی
 • ارسال ایمیل نامحدود
 • گرفتن کاربران تا جایی که دیتابیس اجازه می دهد
 • داشتن کنترل پنل بسیار ساده
 • داشتن پیکربندی قوی

پس از نصب و ورود به پنل افزونه زبان فارسی با توجه به زبان سایت شما به صورت اتوماتیک انتخاب می شود.در صورتی که انتخاب نشد وارد تنظیمات کامپوننت شوید و زبان فارسی را ذخیره کنید.

 

برای دانلود آخرین نسخه این افزونه بر روی این لینک کلیک کنید.

 

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»

آموزش کسب درآمد از سایت olymptrade +استراتژی کسب ۵ میلیون در ۳ ثانیه+فروش کتاب در سایت آمازون و…

آموزش کسب درآمد از سایت olymptrade +استراتژی کسب ۵ میلیون در ۳ ثانیه+فروش کتاب در سایت آمازون و…

این کسب و کار اینترنتیه

درآمدزایی این کسب و کار شرعی و قانونیه

سال هاست که ما و افراد زیادی در جهان از این سیستم درآمد کسب میکنیم

به شما هم آموزش میدیم که با سابجکت خودتون شروع به درآمدزایی کنید

نه کسب و کار هرمی هست

نه زیرمجموعه گیری

نه نتورک مارکتینگ

نه بیت کوین و ارزهای دیجیتالی

نه آی نوتی و نه از این قبیل کارها

امپراطوری ثروت پلاس قدرتمندترین کسب و کار آنلاینه که از تو یک کارآفرین میسازه با درآمدی چند ده میلیونی تا چند صد میلیونی

«جهت دانلود فایل، اینجا را کلیک نمایید.»